Band en Milieu organisatie (RecyBEM, Vereniging BEM en Stichting Fonds BEM)

Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u een overzicht van veelgestelde vragen over de Band en Milieu organisatie (RecyBEM, Vereniging BEM en Stichting Fonds BEM).

Heeft u een andere vraag? Vul het contactformulier in en wij beantwoorden uw vraag zo snel mogelijk.

Welke verantwoordelijkheden hebben deelnemers van RecyBEM?

De deelnemers van RecyBEM hebben de volgende verantwoordelijkheden. Zij dienen:

a. per personenwagenband de afvalbeheersbijdrage af te dragen aan de Stichting Fonds Band en Milieu;

b. periodiek (de periode is afhankelijk van het aantal banden dat door de producent of importeur op de Nederlandse Markt wordt gebracht en varieert van één maal per maand tot één maal per jaar) een digitale rapportage (aangifte aantal banden) te sturen naar bem@recybem.nl;

c. mee te werken aan administratieve controles van RecyBEM.

Klik hier voor meer informatie over de verantwoordelijkheden van de leden van de Vereniging Band en Milieu.

Hoe wordt de af te dragen afvalbeheersbijdrage vastgesteld?

De te betalen afvalbeheersbijdrage wordt vastgesteld aan de hand van het door de producent of importeur periodiek geleverde aangifte. De leden dienen medewerking te verlenen aan administratieve controles ter verificatie van de ingediende aangiftes.

Klik hier voor meer informatie over de verantwoordelijkheden van de leden van de Vereniging Band en Milieu.

Mogen producenten en importeurs de afvalbeheersbijdrage doorberekenen aan hun afnemers?

Voor de financiering van het inzameling- en verwerkingsysteem betalen producenten en importeurs voor iedere nieuwe band die op de Nederlandse markt wordt verkocht een vast bedrag voor de afvalbeheersbijdrage. Producenten en importeurs mogen zelf bepalen of ze de afvalbeheersbijdrage doorberekenen aan hun klanten.

Klik hier voor meer informatie over de verantwoordelijkheden van de leden van de Vereniging Band en Milieu.

Wat zijn freeriders?

Freeriders zijn importeurs van personenwagenbanden, aanhangwagens en caravans die zich niet houden aan de wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit het Besluit beheer autobanden van 1 april 2004. Deze importeurs hebben geen eigen systeem aangemeld bij het Ministerie van I&M en hebben zich ook niet aangesloten bij het collectieve RecyBEM-systeem. Bedrijven die niet beschikken over een eigen inzamelings- en verwerkingssysteem en zich niet willen aansluiten bij de Vereniging Band en Milieu plegen een economisch delict. Freeriders kunnen bij RecyBEM en het ministerie van IenM worden aangemeld.

Klik hier voor meer informatie over de aanmelding bij de Vereniging Band en Milieu.

Kunnen internetwinkels ook verantwoordelijk zijn?

Ja, internetwinkels zijn ook verantwoordelijk indien zij banden als eerste autobanden op de Nederlandse markt brengen.

Klik hier voor meer informatie over de aanmelding bij de Vereniging Band en Milieu.

Wat is RecyBEM?

RecyBEM zorgt namens de producenten en importeurs van autobanden in Nederland voor de verplichtingen die voortvloeien uit het Besluit beheer autobanden. Jaarlijks zamelen onze gecertificeerde inzamelingsbedrijven ruim 9 miljoen gebruikte banden in.

Klik hier voor meer informatie over RecyBEM.

Wat doet RecyBEM?

RecyBEM neemt alle verantwoordelijkheden en verplichtingen uit het Besluit beheer autobanden over en voert deze uit voor aangesloten producenten en importeurs. Op 1 april 2004, gelijk met de invoering van het Besluit beheer autobanden, startte RecyBEM haar werkzaamheden. RecyBEM zorgt in samenwerking met gecertificeerde inzamelingsbedrijven voor het gestructureerd inzamelen van de gebruikte autobanden op de Nederlandse markt. Daarnaast werkt RecyBEM samen met gecertificeerde herverwerkers om ervoor te zorgen dat alle ingezamelde banden op een milieuverantwoorde en milieubewuste wijze worden verwerkt.

Klik hier voor meer informatie over RecyBEM.

Klik hier voor meer informatie over het doel en de resultaten van RecyBEM.

Klik hier voor meer informatie over de Band en Milieu-organisatie.

Welke verplichtingen neemt RecyBEM voor producenten en importeurs over?

De dienstverlening van RecyBEM bestaat uit het overnemen van alle verantwoordelijkheden en verplichtingen die de producenten en importeurs hebben verkregen door de invoering van het Besluit beheer autobanden.

  • RecyBEM neemt van haar deelnemers de fysieke verplichting uit het Besluit over om de personenwagenbanden van de markt te verwijderen. Zo zamelt RecyBEM namens de producenten en importeurs alle afgedankte personenwagenbanden 'om niet' (gratis) in volgens het principe 'één maal oud voor één maal nieuw' bij ondernemingen uit de bandenbranche die onder het Besluit vallen. Ook zamelt RecyBEM op aanvraag personenwagenbanden in bij gemeentelijke milieudepots;
  • RecyBEM zorgt voor de milieuverantwoorde verwerking van de ingezamelde gebruikte banden conform de vastgestelde richtlijnen uit het Besluit;
  • RecyBEM neemt alle rapportageverplichtingen aan het Ministerie van I&M van de leden van de Vereniging Band en Milieu over;
  • RecyBEM treedt op als gesprekspartner naar I&M op het moment dat de leden dan wel hun afnemers naar aanleiding van het Besluit een controlebezoek krijgen.

Klik hier voor meer informatie over RecyBEM.

Klik hier voor meer informatie over de rol van RecyBEM namens producenten en importeurs van autobanden van het Besluit beheer autobanden.

Wat is de Vereniging Band en Milieu?

De Vereniging Band en Milieu is de brancheorganisatie, waarin producenten en importeurs van autobanden en producenten en importeurs van aanhangwagens en caravans zijn vertegenwoordigd. Naast de belangenbehartiging van haar leden maakt de vereniging zich sterk voor het milieu. Het inzamelen en recyclen van gebruikte autobanden krijgt dan ook alle aandacht.

Klik hier voor meer informatie over de Vereniging Band en Milieu.

Klik hier voor het ledenoverzicht van de Vereniging Band en Milieu.

Wat is het doel van de Stichting Fonds Band en Milieu?

Doel van de Stichting is het beheer van het verwijderingsfonds voor afvalbeheersbijdragen van personenwagenbanden en het bevorderen van maatregelen die schade aan het milieu door personenwagenbanden zoveel mogelijk beperken.

Klik hier voor meer informatie over de Band en Milieu organisatie.

Wat wordt met de inkomsten van de Stichting Fonds Band en Milieu gedaan?

Alle deelnemende producenten en importeurs van autobanden en producenten en importeurs van aanhangwagens en caravans betalen aan de Stichting Band en Milieu een vast bedrag aan afvalbeheersbijdrage voor iedere nieuwe personenwagenband die op de Nederlandse markt wordt verkocht. Met deze inkomsten wordt het collectieve inzameling- en verwerkingsysteem van de gebruikte personenwagenbanden gefinancierd.

Klik hier voor meer informatie over de procedure en de kosten.