Diensten voor leden

Rol als uitvoeringsorganisatie

RecyBEM neemt de uitvoering van de wettelijke verantwoordelijkheid voor een milieuvriendelijk afval- en grondstoffenbeheer over van de leden van de Vereniging Band en Milieu (BEM).

We pakken deze rol breed op. We streven naar een gecoördineerde, collectieve en branchebrede uitvoering van het Besluit beheer autobanden. En we richten ons op preventie en innovatie. Onder meer door het initiëren van onderzoeken naar nieuwe materiaal- en verwerkingsmogelijkheden, naar vermindering van CO₂-uitstoot en naar het besparen van grondstoffen. Zo hebben we een belangrijke rol aan het begin én aan het einde van de bandenketen.

Producenten en importeurs van personenwagenbanden zijn verantwoordelijk voor het milieuverantwoorde beheer van autobanden. We ondersteunen hen bij het sluiten van de autobandenketen door te zorgen voor alle facetten van de retourstroom van gebruikte personenwagenbanden. We zamelen oude autobanden in volgens het principe 'éénmaal oud voor éénmaal nieuw´. Dit doen we bij retailers en gemeentelijke milieudepots. Vervolgens dragen we zorg voor een milieuverantwoorde verwerking van de ingezamelde banden. En we leggen verantwoording af aan het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

We worden ondersteund door het ministerie van Infrastructuur en Milieu en onze handelspartners in de distributieketen, waaronder Vereniging VACO, Bovag en RAI Vereniging. Maar we doen meer. We communiceren met de Nederlandse overheid en de Europese Unie over de invulling van producentenverantwoordelijkheden in de bandenbranche. Daarnaast behoren preventie en onderzoek tot onze doelstellingen. We streven ernaar Nederland vrij te houden van rondzwervende banden in het milieu. Hiervoor organiseren we opruimacties van bandendumps en andere projecten om zwerfbanden op te halen. Hoewel bandendumps tegenwoordig weinig voorkomen in Nederland, rekenen we het opruimen ervan tot onze taak. Ook stimuleren en faciliteren we onderzoeken om het gebruik van rubbergranulaat te bevorderen, de verwerkingsmogelijkheden te vernieuwen en om de milieuprestaties in de keten te optimaliseren.