Diensten voor leden

Invulling verantwoordelijkheden Bbab

RecyBEM zorgt namens de leden van de Vereniging Band en Milieu (BEM) voor de invulling van de wettelijke verantwoordelijkheid voor een milieuvriendelijk afval- en grondstoffenbeheer van autobanden uit de vervangingsmarkt.

We pakken deze rol breed op. We streven naar een gecoördineerde, collectieve en branchebrede uitvoering van het Besluit beheer autobanden. En we richten ons op preventie en innovatie. Onder meer door het initiëren van onderzoeken naar nieuwe materiaal- en verwerkingsmogelijkheden, naar vermindering van CO₂-uitstoot en naar het besparen van grondstoffen. Zo hebben we een belangrijke rol aan het begin én aan het einde van de bandenketen.

Producenten en importeurs van personenwagenbanden zijn verantwoordelijk voor het milieuverantwoorde beheer van autobanden. We ondersteunen hen bij het sluiten van de autobandenketen door te zorgen voor alle facetten van de retourstroom van gebruikte personenwagenbanden. We zamelen gebruikte autobanden in volgens het principe 'éénmaal oud voor éénmaal nieuw´. Dit doen we bij retailers en gemeentelijke milieudepots. Vervolgens dragen we zorg voor een milieuverantwoorde verwerking van de ingezamelde banden. En we leggen verantwoording af aan het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Maar we doen meer. We communiceren met de Nederlandse overheid en de Europese Unie over de invulling van producentenverantwoordelijkheden in de bandenbranche. Daarnaast behoren preventie en onderzoek tot onze doelstellingen. We streven ernaar Nederland vrij te houden van rondzwervende banden in het milieu. Hoewel bandendumps tegenwoordig weinig voorkomen in Nederland, rekenen we het opruimen ervan tot onze taak. Ook stimuleren en faciliteren we onderzoeken om het gebruik van rubbergranulaat te bevorderen, de verwerkingsmogelijkheden te vernieuwen en om de milieuprestaties in de keten te optimaliseren.