Besluit beheer autobanden

Wettelijke grondslag van RecyBEM

Het milieu is belangrijk. Sinds de jaren negentig staat het milieu, specifiek het afvalbeheer van de bandenmarkt, hoog op de Nederlandse politieke agenda. De Nederlandse overheid wil voorkomen dat er bandenbergen ontstaan of dat er banden in het milieu rondslingeren. Het Besluit beheer autobanden biedt hierin de oplossing.

Besluit verwijdering personenwagenbanden (1995 - 2004)

Als antwoord op de milieuproblematiek van gebruikte banden introduceerde de overheid in 1995 het Besluit verwijdering personenwagenbanden. In dit besluit werd de verantwoordelijkheid voor de gebruikte banden bij de producenten en importeurs van personenwagenbanden gelegd.

Besluit beheer autobanden (sinds 1 april 2004)

Om de verantwoordelijkheden uit het Besluit vewijdering personenwagenbanden verder aan te scherpen heeft het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) (tegenwoordig ministerie van Infrastructuur en Milieu) dit Besluit in 2004 vervangen door het Besluit beheer autobanden. Het Besluit, dat is gebaseerd op de Wet Milieubeheer, heeft als doel een milieuverantwoorde inname en verwerking van gebruikte banden te realiseren. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij producenten en importeurs van autobanden en producenten en importeurs van caravans en aanhangwagens. Het Besluit geldt voor personenwagenbanden die afkomstig zijn van voertuigen, zoals personenauto's en lichte bedrijfswagens (maximaal 3.500 kilo), aanhangwagens en caravans. Andere banden, zoals vrachtwagenbanden, motorbanden en banden van autowrakken vallen niet onder het Besluit. Bandenleveranciers hebben de verplichting om voor iedere nieuwe autoband die ze op de Nederlandse markt brengen, een oude band 'om niet' in te zamelen en op een milieubewuste manier te hergebruiken of te recyclen. Daarbij moet volgens het Besluit ten minste twintig procent van deze banden worden hergebruikt en bestemd worden als materiaalhergebruik. RecyBEM heeft deze eis aangescherpt en heeft contractueel vastgelegd dat gecertificeerde inzamelingsbedrijven ten minste negentig procent van de ingezamelde banden moeten bestemmen voor materiaal- en/of producthergebruik, waarbij ten minste vijftig procent van alle ingezamelde banden verwerkt moet worden door RecyBEM-gecertificeerde recyclers.

Wijzigingsbesluit ter verbetering van de werking van het systeem (sinds 1 oktober 2007)

Na de inwerkingtreding van het Besluit in 2004 heeft het ministerie van VROM geconstateerd dat het laten vervallen van het onderscheid tussen autobanden en caravan- en aanhangwagenbanden de werking van het Besluit zouden verbeteren. De inwerkingtredingdatum van het wijzigingsbesluit van 19 juni 2007 is vastgesteld op 1 oktober 2007.

In het Besluit is het onderscheid in de verplichtingen tussen de producenten en importeurs van caravans en aanhangwagens en de andere producenten en importeurs van autobanden te vervallen. Voor alle producenten en importeurs van autobanden gelden dezelfde bepalingen. Ook voor producenten en importeurs van caravans en aanhangwagens geldt dat zij als producent of importeur van autobanden zijn aan te merken als zij de caravan of aanhangwagen importeren of deze assembleren waarbij de banden worden geïmporteerd of zelf geproduceerd. Een producent of importeur van caravans of aanhangwagens stelt met een caravan of aanhangwagen, ook banden aan een ander ter beschikking. 

De tekst van het Besluit vindt u op wetten.overheid.nl/BWBR0016038

De belangrijkste wijzigingen uit het wijzigsbesluit zijn door VROM op een rijtje gezet en kunt u hier vinden.

Meer informatie over het Besluit beheer autobanden: