Nieuwe banden
Voor iedere autoband (nieuw of gebruikt) die voor de eerste keer op de markt gebracht wordt, zamelen we een oude band in.
Oude banden
Retailers zijn verplicht om voor iedere verkochte band een oude band gratis in te nemen.

Oude banden, Nieuw leven

RecyBEM: Inzamelen oude banden voor een schoner milieu

Sinds 1 april 2004 organiseren we in Nederland de inzameling en recycling van gebruikte autobanden uit de vervangingsmarkt. Voor iedere autoband (nieuw of gebruikt) die voor de eerste keer op de Nederlandse markt gebracht wordt, zamelen we een oude band in. De gebruikte banden verwerken we op een milieuverantwoorde manier. Hierdoor voorkomen we dat oude banden rondslingeren in het milieu, hoeven er minder primaire grondstoffen onttrokken te worden aan de natuur en wordt de uitstoot van CO₂ vermeden. RecyBEM is een initiatief van de bandenleveranciers, die in 2004 RecyBEM oprichtten om invulling te geven aan de verantwoordelijkheden uit het Besluit beheer autobanden.

Wettelijke afvalbeheersbijdrage autobanden

Importeert of produceert u nieuwe of gebruikte autobanden? Importeert u auto's met een extra set autobanden? Koopt u nieuwe of gebruikte banden in het buitenland bij bedrijven die geen lid zijn van de Vereniging Band en Milieu? Krijgt u banden geleverd uit het buitenland en wordt u vanuit het buitenland gefactureerd? Importeert of produceert u caravans of aanhangwagens? Verkoopt u autobanden van sloopauto's? U bent importeur of producent van autobanden volgens het Besluit beheer autobanden en u bent verplicht om de wettelijke afvalbeheersbijdrage autobanden af te dragen. We verzoeken u om te controleren of u met terugwerkende kracht tot 7 juli 2015 de afvalbeheersbijdrage heeft betaald.

Betaal uw afvalbeheersbijdrage

 

Per 7 juli 2015 heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu het RecyBEM-systeem algemeen verbindend verklaard. Voor iedere nieuwe autoband die op de Nederlandse markt gebracht wordt, dient de afvalbeheersbijdrage betaald te worden aan de Stichting Fonds Band en Milieu. De AVV zorgt ervoor dat alle producenten en importeurs verplicht worden bij te dragen aan de kosten van de inzameling en recycling van autobanden. Klik hier voor meer informatie over de AVV.

Jaarlijks zo'n 9 miljoen ingezamelde banden

Volgens het principe 'éénmaal oud voor éénmaal nieuw' zamelen RecyBEM-gecertificeerde inzamelingsbedrijven jaarlijks ongeveer 9 miljoen gebruikte banden in. De ingezamelde banden verwerken we zo hoogwaardig mogelijk. Meer dan de helft van de tot op heden ingezamelde banden heeft een nieuw leven gekregen door recycling in toepassingen, zoals speeltuintegels, op kunstgrasvelden en in asfalt. Nog eens meer dan een derde van de banden is hergebruikt en heeft een tweede leven gekregen als occasionband of door loopvlakvernieuwing.

Milieuprestaties van RecyBEM sinds 2004

De inzameling en hoogwaardige verwerking van ruim 120 miljoen gebruikte banden van 2004 tot en met april 2019 heeft geleid tot een ecologische besparing* gelijk aan:

  • Rubber: 337 miljoen kilo
  • Staal: 82 miljoen kilo
  • CO₂-uitstoot: 902 miljoen kilo
  • Kilowattuur: 190 miljoen

* RecyBEM berekent de ecologische besparing met Ecotest.

RecyBEM streeft naar het sluiten van de bandenketen

RecyBEM stimuleert het recyclen van banden tot granulaat en staal en bespaart zo nieuwe grondstoffen en CO2-emissies. RecyBEM wil een stap verder maken en streeft naar het sluiten van de bandenketen. In dat kader ondersteunt RecyBEM doorontwikkeling van het proces voor devulkanisatie. RecyBEM zorgt voor verbetering van de circulaire milieuwaarde van gebruikte autobanden.

Bekijk hier hoe RecyBEM deze milieuprestaties behaalt: