Milieuprestaties

Hoogwaardige verwerking van gebruikte banden

Het RecyBEM-systeem haalt goede resultaten voor een schoner milieu. Wat zijn deze resultaten?

We recyclen en hergebruiken ruim negentig procent van de ingezamelde banden, de beste verwerkingsmethoden volgens de Ladder van Lansink. Het RecyBEM-systeem levert 32 miljoen kilo rubber en staal aan grondstoffen op door recycling. Daarnaast levert ons systeem energie op door verbranding met energieterugwinning. Ons systeem leidt tot bijna 70.000 ton minder CO2-uitstoot. We besparen daarmee CO2 gelijk aan de emissie van 465 miljoen autokilometers. Dit is 11.600 keer de aardbol rond of de aanplant van 465.000 nieuwe bomen. Lees hier meer over grondstoffen voor de toekomst.

De meeste banden worden hergebruikt als materiaal

Volgens het Besluit beheer autobanden moet de verwerking van ingezamelde autobanden zich richten op materiaalhergebruik, producthergebruik, nuttig alternatief gebruik of verbranding (met energieterugwinning), waarbij ten minste twintig procent van de ingezamelde banden ten behoeve van materiaalhergebruik verwerkt moet worden. In Nederland recyclen we veel meer banden. Zes tot zeven op de tien ingezamelde banden worden verwerkt tot granulaat en worden gerecycled in verschillende toepassingen. Hiermee overtreffen we alle verwachtingen ten aanzien van de milieudoelstelling uit het Besluit.

RecyBEM scoort hoog op diverse milieuprestaties

Kwaliteit staat bij ons voorop. We verwerken de ingezamelde banden op een zo hoogwaardig mogelijke manier. Maar we zijn voortdurend op zoek naar verbetermogelijkheden. Bijvoorbeeld op het gebied van de CO2-footprint. De milieudruk bepalen we met Ecotest. Hiermee kijken we op welke gebieden we onze milieuprestaties kunnen optimaliseren. We onderzoeken de samenhang tussen ecologie (CO2-footprint), recycling (grondstoffenbehoud) en economie (kosten). De resultaten van Ecotest laten zien dat RecyBEM zorgt voor een schoner milieu:

  • RecyBEM stimuleert de verwerkingsmethode 'recycling'.
  • RecyBEM realiseert een hoog percentage materiaalhergebruik door recycling van zestig procent van de ingezamelde banden. Dit is meer dan het wettelijk vereiste percentage van twintig procent, zoals gesteld in het Besluit beheer autobanden.
  • RecyBEM realiseert een hoge CO2-emissiebesparing.
  • RecyBEM zorgt voor grondstoffenbesparing.

Ook door loopvlakvernieuwing kan RecyBEM een forse CO2-emissiebesparing realiseren. Deze verwerkingsmethode is echter beperkt toepasbaar door strenge eisen aan het karkas van de hergebruikte band. De bijdrage aan een schoner milieu is met deze methode daardoor klein. Door de stimulering van recycling voert RecyBEM slechts tien procent van de oude banden af naar warmtekrachtinstallaties en cementovens. Dit is goed voor het milieu. Ondanks dat deze verbrandingsmethode vergelijkbare resultaten heeft op het gebied van CO2-emissiebesparing, gaat bij verbranding namelijk rubber verloren voor materiaalhergebruik.

RecyBEM meet de milieuprestaties met Ecotest.