Doel & resultaat

Inzameling oude banden voor een schoner milieu

RecyBEM zamelt alle gebruikte autobanden uit de vervangingsmarkt in en zorgt voor een milieuverantwoorde verwerking. Jaarlijks zijn dit ruim 9 miljoen autobanden. We recyclen en hergebruiken ruim negentig procent van de ingezamelde banden. Het RecyBEM-systeem levert grondstoffen en energie op. En ons systeem leidt tot minder CO₂-uitstoot. Lees hier meer over het sluiten van de keten door RecyBEM.

Een overzicht van onze activiteiten, cijfers en feiten?

Verslag Band&Milieu 2016, 2017 & 2018

Aanvulling: Feiten en cijfers 2017

Inzameling autobanden

Producenten en importeurs van autobanden moeten volgens het Besluit voor iedere band die zij op de Nederlandse markt brengen een oude band inzamelen. RecyBEM heeft een marktdekking van zo goed als 100 procent.

Grafiek ingezamelde banden

Milieuverantwoorde verwerking

Volgens het Besluit beheer autobanden moet de verwerking zich richten op materiaalhergebruik, producthergebruik, nuttig alternatief gebruik of verbranding (met energieterugwinning), waarbij ten minste twintig procent van de ingezamelde banden ten behoeve van materiaalhergebruik verwerkt moet worden. RecyBEM realiseert maar liefst tussen de zestig en zeventig procent. Onze doelstelling is om minimaal negentig procent van de ingezamelde banden te bestemmen voor materiaal- en producthergebruik, waarbij ten minste vijftig procent van alle ingezamelde banden bestemd moet worden voor materiaalhergebruik.

Minder CO₂-uitstoot en grondstoffenbesparing

RecyBEM verwerkt de ingezamelde banden op een zo hoogwaardig mogelijke manier. Maar we zijn voortdurend op zoek naar verbetermogelijkheden. Bijvoorbeeld op het gebied van de CO₂-footprint. De milieudruk bepalen we met Ecotest. Hiermee kijken we op welke gebieden we onze milieuprestaties kunnen optimaliseren. We onderzoeken de samenhang tussen ecologie (CO₂-footprint), recycling (grondstoffenbehoud) en economie (kosten). De resultaten van Ecotest laten zien dat RecyBEM zorgt voor een schoner milieu:

  • RecyBEM stimuleert de verwerkingsmethode 'recycling'.
  • RecyBEM realiseert een hoog percentage materiaalhergebruik door recycling van zesenzestig procent van de ingezamelde banden. Dit is meer dan het wettelijk vereiste percentage van twintig procent, zoals gesteld in het Besluit beheer autobanden.
  • RecyBEM realiseert een hoge CO₂-emissiebesparing.
  • RecyBEM zorgt voor grondstoffenbesparing.

Ook door loopvlakvernieuwing kan RecyBEM een forse CO₂-emissiebesparing realiseren. Deze verwerkingsmethode is echter beperkt toepasbaar door strenge eisen aan het karkas van de hergebruikte band. De bijdrage aan een schoner milieu is met deze methode daardoor klein. Door de stimulering van recycling voert RecyBEM slechts tien procent van de oude banden af naar warmtekrachtinstallaties en cementovens. Dit is goed voor het milieu. Ondanks dat deze verbrandingsmethode vergelijkbare resultaten heeft op het gebied van CO₂-emissiebesparing, gaat bij verbranding namelijk rubber verloren voor materiaalhergebruik.

Milieuprestaties in perspectief