RecyBEM

Inzameling oude banden voor een schoner milieu

RecyBEM zorgt namens de producenten en importeurs van autobanden voor de invulling van de verplichtingen uit het Besluit beheer autobanden. We organiseren de inzameling en recycling van gebruikte autobanden uit de vervangingsmarkt. Jaarlijks zamelen we op een gestructureerde manier ruim negen miljoen gebruikte banden in. Deze banden verwerken we op een milieuverantwoorde manier. Hierdoor voorkomen we dat oude banden rondslingeren in het milieu, hoeven er minder primaire grondstoffen onttrokken te worden aan de natuur en wordt de uitstoot van CO₂ verminderd.

Inzameling en verwerking

Sinds 2004 nemen we als collectief systeem alle verantwoordelijkheden en verplichtingen uit dit Besluit over van de leden van de Vereniging Band en Milieu. We hebben hiervoor een collectief inzamelings- en verwerkingssysteem opgezet. In samenwerking met onze gecertificeerde inzamelingsbedrijven zorgen we voor het gestructureerd inzamelen van de gebruikte autobanden in Nederland. Daarnaast werkt RecyBEM samen met gecertificeerde recyclers om ervoor te zorgen dat de ingezamelde banden op een milieuverantwoorde en milieubewuste manier worden verwerkt. Door een goede samenwerking met alle bedrijven in de bandenketen hebben we een marktdekking van bijna honderd procent. Voor iedere nieuwe band die producenten en importeurs op de Nederlandse markt brengen, zamelen we een gebruikte band in. Vervolgens krijgen deze banden een nieuw leven door hergebruik, recycling of verbranding met energieterugwinning. Het principe hierachter is éénmaal oud voor éénmaal nieuw.

Met AVV kracht van wet

Per 7 juli 2015 heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu het RecyBEM-systeem verbindend verklaard. Voor iedere nieuwe autoband die op de Nederlandse markt gebracht wordt, dient de afvalbeheersbijdrage betaald te worden aan de Stichting Fonds Band en Milieu. De AVV zorgt ervoor dat alle producenten en importeurs verplicht worden bij te dragen aan de kosten van de inzameling en recycling van autobanden. Klik hier voor meer informatie over de AVV.

ISO-gecertifieerd

Kwaliteit staat bij ons voorop. Om de kwaliteitsstandaarden van onze partners in de keten en onze eigen organisatie te garanderen, zijn we allen ISO-gecertificeerd.

Voor een schoner milieu

We zijn verantwoordelijk voor de organisatie en het beheer van het inzamelings- en verwerkingssysteem voor gebruikte personenwagenbanden. Echter, we zien onze maatschappelijke rol ten aanzien van afval- en grondstoffenbeheer graag breder. Daarom werken we samen met partijen die andere typen overtollige banden, zoals truck- en tractorbanden, van de markt kunnen verwijderen. Ook volgen we nationale en internationale ontwikkelingen in de markt, zodat we tijdig kunnen inspelen op economische of (milieu)technische ontwikkelingen die gevolgen kunnen hebben voor onze branche of voor de lidbedrijven van de Vereniging Band en Milieu. Als belanghebbende partij participeren we geregeld in onderzoeken die te maken hebben met materialen, toepassingen en verwerkingsprocessen. De ontwikkelingen in de markt volgen elkaar snel op. We volgen deze ontwikkelingen en voeren geregeld zelf marktonderzoeken en marktanalyses uit. Waar nodig laten we gespecialiseerde bedrijven onderzoek uitvoeren. Zo proberen we zelf de innovaties in de gebruikte bandenbranche steeds op een hoger niveau te krijgen. We stimuleren innovaties die grondstoffen terugwinnen en die zorgen voor minder CO₂-uitstoot. Hiermee willen we de milieuprestaties optimaliseren. Want het inzamelen en verwerken van gebruikte banden doen we voor een schoner milieu, nu en in de toekomst.