Betaal de afvalbeheersbijdrage via losse aangiften

Voldoe aan de wettelijke verplichting en betaal voor de inzameling en recycling  van gebruikte autobanden

Betaal uw afvalbeheersbijdrage

Betaal met de link uw afvalbeheersbijdrage van €1,70 per band (exclusief BTW) voor:

  • alle nieuwe of gebruikte banden die u koopt in het buitenland bij bedrijven die geen lid zijn van de Vereniging Band en Milieu
  • alle banden die u als extra set bij geimporteerde auto´s importeert
  • alle banden die u geleverd krijgt uit het buitenland en waarvoor u vanuit het buitenland wordt gefactureerd
  • alle banden onder geimporteerde of geproduceerde caravans en aanhangwagens
  • alle autobanden van sloopauto's

In alle situaties bent u importeur of producent van autobanden volgens het Besluit beheer autobanden en bent u verplicht om de wettelijke afvalbeheersbijdrage autobanden af te dragen. We verzoeken u om te controleren of u met terugwerkende kracht tot 7 juli 2015 de afvalbeheersbijdrage heeft betaald.

 

In Nederland bent u bij import en eerste ter beschikkingstelling van autobanden verplicht bij te dragen aan de kosten voor de inzameling en recycling van oude banden. U dient de afvalbeheersbijdrage te betalen aan de Band en Milieu organisatie. RecyBEM zorgt voor het gestructureerd inzamelen van gebruikte autobanden en we realiseren een zo hoogwaardig mogelijke verwerking. RecyBEM is in 2004 opgericht door de leden van de Vereniging Band en Milieu (BEM) om invulling te geven aan de verantwoordelijkheden uit het Besluit beheer autobanden (Besluit). In juli 2015 heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu betaling van de afvalbeheersbijdrage voor autobanden aan de Band en Milieu organisatie algemeen verbindend verklaard (AVV). Bij de aankoop van autobanden bij buitenlandse bedrijven die geen lid zijn van de Vereniging Band en Milieu bent u  wettelijk verplicht de afvalbeheersbijdrage te betalen aan de BEM-organisatie. U kunt zich hiervoor aanmelden als deelnemer van de Vereniging Band en Milieu.

Betaal de afvalbeheersbijdrage per geïmporteerde autoband

Indien u banden koopt, bent u zelf verantwoordelijk voor de controle of u aan de Nederlandse wetgeving voldoet. Koopt u banden bij een Nederlands bedrijf of een buitenlands bedrijf dat lid is van de Vereniging BEM, dan geven zij invulling aan de verplichtingen uit het Besluit. Koopt u echter banden bij een buitenlands bedrijf dat geen lid is, dan dient u zelf de afvalbeheersbijdrage te voldoen. Als u geen invulling geeft aan deze verplichting, dan begaat u een economisch delict. Controleer hier of uw leverancier lid is van de Vereniging Band en Milieu en daarmee de wettelijke verplichtingen vervult. 

Milieuverantwoorde verwerking van autobanden

RecyBEM is de uitvoeringsorganisatie van het Besluit. Sinds 2004 organiseren we in Nederland de inzameling en recycling van gebruikte autobanden uit de vervangingsmarkt. Voor iedere autoband (nieuw of gebruikt) die voor de eerste keer op de Nederlandse markt gebracht wordt, zamelen we een oude band in. De gebruikte banden verwerken we op een milieuverantwoorde manier. Hierdoor voorkomen we dat oude banden rondslingeren in het milieu, hoeven er minder primaire grondstoffen onttrokken te worden aan de natuur en wordt de uitstoot van CO₂ vermeden. Met de AVV heeft het RecyBEM-systeem kracht van wet. De AVV zorgt ervoor dat alle producenten en importeurs verplicht worden bij te dragen aan de kosten van de inzameling en recycling van autobanden.

Meld u aan bij de Vereniging Band en Milieu

Indien u autobanden koopt bij buitenlandse bedrijven die geen lid zijn van de Vereniging BEM dan bent u wettelijk verplicht de afvalbeheersbijdrage te betalen aan de Band en Milieu-organisatie. Om te voldoen aan deze verplichting kunt u deelnemer worden van de Vereniging Band en Milieu. Met het gratis lidmaatschap voldoet u aan al uw verplichtingen die u als importeur van autobanden heeft volgens het Besluit beheer autobanden. Klik hier om deelnemer te worden van de BEM-organisatie.

U kunt ook alleen uw aangifte online indienen, waarmee de hoogte van uw afvalbeheersbijdrage vastgesteld wordt. U ontvangt dan een factuur voor het door u aangegeven aantal geimporteerde autobanden. Indien u slechts heel sporadisch banden importeert, kunt u gebruik maken van de eenmalige online aangifte via onderstaande link:

Betaal uw afvalbeheersbijdrage via de eenmalige aangifte