Oude banden

Inzameling en verwerking van gebruikte banden

RecyBEM zorgt namens producenten en importeurs van autobanden voor de invulling van de verantwoordelijkheden uit het Besluit beheer autobanden. We organiseren de inzameling en recycling van gebruikte autobanden. Voor iedere nieuwe band die op de Nederlandse markt gebracht wordt, zamelen we een oude band in.

De gebruikte banden verwerken we op een zo hoogwaardig en milieuverantwoorde manier. Hierdoor voorkomen we dat oude banden rondslingeren in het milieu, hoeven er minder primaire grondstoffen onttrokken te worden aan de natuur en wordt de uitstoot van CO₂ verminderd.

RecyBEM zamelt jaarlijks zo'n negen miljoen gebruikte banden in en verwerkt deze zo hoogwaardig mogelijk. Het grootste deel van deze banden wordt gerecycled, waardoor bijna vijf miljoen autobanden worden verwerkt in toepassingen zoals speeltuintegels en als instrooimateriaal op kunstgrasvelden. Door hergebruik als occasionband of door loopvlakvernieuwing verlengen we jaarlijks de levensduur van nog eens twee miljoen banden. De overige ruim één miljoen banden krijgen een alternatieve bestemming of worden gebruikt in verbrandingsovens waarbij de energie uit de banden teruggewonnen is.

Deze resultaten behaalt RecyBEM door de goede samenwerking in de gehele bandenketen. Onze gecertificeerde inzamelaars halen de gebruikte banden op bij inzameladressen en vervolgens zorgen onze gecertificeerde recyclers voor de milieuverantwoorde verwerking van de oude banden. Dit doen we voor een goed doel, want het inzamelen van gebruikte banden doen we voor een schoner milieu.