Toepassingen

De Circulaire economie

De circulaire economie is een systeem om afval te verminderen – en uiteindelijk te elimineren – en om de schaarste van grondstoffen te beheersen door voortdurend gebruik te maken van hulpbronnen. Lees er meer over bij de ETRMA.

Productie

Voor de Europese bandenindustrie begint de circulaire economie met het ontwerp en de ontwikkeling van banden die zowel optimaal preseteren als een lange levensduur hebben. Europese bandenfabrikanten blijven belangrijke stappen zetten om ervoor te zorgen dat in hun productieprocessen grondstoffen worden gebruikt, waardoor afval op duurzame wijze wordt verminderd en, waar technisch mogelijk, materialen worden vervangen die de recycling van de afgedankte band in de weg kunnen staan.

Gebruik

Tijdens het gebruik van banden helpt nieuwe voertuigtechnologie chauffeurs om optimaal bandenonderhoud te garanderen door disfunctioneren, zoals een lage bandenspanning en suboptimale belasting, te signaleren. Dit heeft een meetbaar positief effect op het verlengen van de levensduur van een band, waardoor de hulpbronnenefficiëntie wordt verbeterd en de consument ten volle kan profiteren van verbeterde bandentechnologieën. Ook bewustwordingscampagnes om de automobilist te informeren over de effecten van rijgedrag dragen bij aan een verlengde levensduur van een band. 

Inzameling en verwerking

Bij een bandenwissel kunnen afgemonteerde banden worden afgedankt. Als voor de banden die onder de auto komen de wettelijke afvalbeheersbijdrage autobanden in betaald, kunnen de afgedankte banden gratis onder de RecyBEM-regeling worden ingezameld. RecyBEM organiseert de milieuverantwoorde verwerking. Daardoor zijn de materialen en grondstoffen van banden in diverse toepassingen terug te vinden.

Toepassingen

In Europa wordt elk jaar meer dan drie miljoen ton afgedankte banden ingezameld en verwerkt via verschillende recycling- en terugwinningsprocessen. Daardoor zijn de materialen en grondstoffen van autobanden terug te vinden in diverse toepassingen, zoals infill voor kunstgrasvelden, dempende onderlaagconstructie voor sportvelden, veiligheids- en daktegels, rubbervormproducten en koematrassen. Aliapur (De ELT organisatie in Frankrijk) maakt dit filmpje over toepassingen van afgedankte banden:

Rubber in asfalt

Met rubber gemodificeerd asfalt maakt gebruik van de elasticiteit en geluidsabsorberende eigenschappen van het rubber. Volgens de U.S. Tire Manufacturers Association (USTMA) biedt asfalt waarin afgedankte voertuigbanden zijn verwerkt aantoonbare economische, prestatie- en milieuvoordelen. “Vergeleken met traditioneel asfalt biedt met rubber gemodificeerd asfalt kostenbesparingen gedurende de levensduur van het asfalt, verlengt het de levensduur van het wegdek en vermindert het geluid, CO2-emissies en banden- en wegslijtagedeeltjes. Met rubber gemodificeerd asfalt leidt ook tot een lagere rolweerstand, wat het brandstofverbruik helpt te verbeteren”. Rubberasfalt is een veelbelovende duurzame en circulaire toepassing voor afgedankte banden. Lees hier het hele rapport van de USTMA gepubliceerd in juli 2021.