Inzameling

Inzameling door RecyBEM-gecertificeerde inzamelingsbedrijven

Aanmelding kandidaat RecyBEM-inzamelingsbedrijf 2022-2024

RecyBEM werkt samen met professionele bandeninzamelingsbedrijven. Zij zorgen voor een gestructureerde en effici├źnte inzameling van gebruikte autobanden. Klik hier voor een overzicht van de gecertificeerde inzamelingsbedrijven.

Onze gecertificeerde inzamelingsbedrijven voldoen aan strenge kwaliteitseisen, die contractueel zijn vastgelegd. De inzamelingsbedrijven zamelen de gebruikte banden in bij garages, bandenservicebedrijven, autodealers, leveranciers van autoaccessoires en caravan- en aanhangwagendealers. Op de bedrijfslocatie van de inzamelaars beoordelen keurmeesters de banden op basis van kwaliteit en maatvoering. Zij scheiden de waardebanden van de schrotbanden. De waardebanden worden uitgesorteerd voor verkoop aan verschillende afzetkanalen. Engelse afnemers vragen andere bandenmaten dan Ghanese afnemers. Waardebanden krijgen zo een nieuw leven als occasionband. Waardebanden kunnen ook een langere levensduur krijgen door loopvlakvernieuwing. Zowel het hergebruik als occasionband als loopvlakvernieuwing zijn voorbeelden van producthergebruik.

De inzamelaars voeren de schrotbanden ter verwerking af. Conform contractuele voorwaarden moeten zij ten minste negentig procent van de ingezamelde banden bestemmen voor materiaal- en producthergebruik, waarbij ten minste zestig procent van alle ingezamelde banden bestemd moet worden voor materiaalhergebruik. Voor de realisatie van het materiaalhergebruik dienen de inzamelaars de gebruikte banden aan gecertificeerde recyclers aan te bieden. De gecertificeerde recyclers verwerken de banden hoogwaardig tot rubbergranulaat. In het Besluit staat slechts de eis van twintig procent materiaalhergebruik. De inzamelingsbedrijven kiezen zelf recycler(s) waarmee ze een zakelijke overeenkomst sluiten. Dit moet altijd een RecyBEM-gecertificeerde recycler zijn.

De inzamelingsbedrijven sturen maandelijks een factuur voor de opgehaalde banden. Zij ontvangen een vaste vergoeding per ingezamelde band. De inzamelingsvergoeding wordt gebasseerd op een aantal kostenelementen dat tweejaarlijks in een marktonderzoek wordt getoetst. Deze elementen zijn in 2004 in overleg met andere organisaties in de bandenbranche, zoals de VACO, vastgesteld.

Periodiek controleren we de bedrijfsvoering van onze gecertificeerde inzamelingsbedrijven. Daarnaast voert het onafhankelijke certificeringsinstituut SGS Nederland B.V. periodiek een audit uit, waarin de RecyBEM-beoordelingscriteria, zoals ISO-certificering 9001, zijn meegenomen. Hierdoor hebben de inzamelaars hun bedrijfsvoering verder kunnen optimaliseren en professionaliseren.

Klik hier voor een overzicht van de gecertificeerde inzamelingsbedrijven.

Klik hier voor meer informatie over de verschillende inzamelpunten van gebruikte banden.