Inzameling

Inzameling door RecyBEM-gecertificeerde inzamelingsbedrijven

Aanmelding kandidaat RecyBEM-inzamelingsbedrijf 2022-2024

RecyBEM werkt samen met professionele bandeninzamelingsbedrijven. Zij zorgen voor een gestructureerde en efficiënte inzameling van gebruikte autobanden. Klik hier voor een overzicht van de gecertificeerde inzamelingsbedrijven.

Onze gecertificeerde inzamelingsbedrijven voldoen aan strenge kwaliteitseisen, die contractueel zijn vastgelegd. De inzamelingsbedrijven zamelen de gebruikte banden in bij garages, bandenservicebedrijven, autodealers, leveranciers van autoaccessoires en caravan- en aanhangwagendealers. Op de bedrijfslocatie van de inzamelaars beoordelen keurmeesters de banden op basis van kwaliteit en maatvoering. Zij scheiden de waardebanden van de schrotbanden. De waardebanden worden uitgesorteerd voor verkoop aan verschillende afzetkanalen. Engelse afnemers vragen andere bandenmaten dan Ghanese afnemers. Waardebanden krijgen zo een nieuw leven als occasionband. Waardebanden kunnen ook een langere levensduur krijgen door loopvlakvernieuwing. Zowel het hergebruik als occasionband als loopvlakvernieuwing zijn voorbeelden van producthergebruik.

De inzamelaars voeren de schrotbanden ter verwerking af. Conform contractuele voorwaarden moeten zij ten minste tachtig procent van de ingezamelde banden bestemmen voor materiaal- en producthergebruik, waarbij ten minste vijftig procent van alle ingezamelde banden bestemd moet worden voor materiaalhergebruik. Voor de realisatie van het materiaalhergebruik dienen de inzamelaars de gebruikte banden aan gecertificeerde recyclers aan te bieden. De gecertificeerde recyclers verwerken de banden hoogwaardig tot rubbergranulaat. In het Besluit staat slechts de eis van twintig procent materiaalhergebruik. De inzamelingsbedrijven kiezen zelf recycler(s) waarmee ze een zakelijke overeenkomst sluiten. Dit moet altijd een RecyBEM-gecertificeerde recycler zijn.

De inzamelingsbedrijven sturen maandelijks een factuur voor de opgehaalde banden. Zij ontvangen een vaste vergoeding per ingezamelde band. De inzamelingsvergoeding wordt gebasseerd op een aantal kostenelementen dat tweejaarlijks in een marktonderzoek wordt getoetst. Deze elementen zijn in 2004 in overleg met andere organisaties in de bandenbranche, zoals de VACO, vastgesteld.

Jaarlijks controleren we de bedrijfsvoering van onze gecertificeerde inzamelingsbedrijven. Daarnaast voert het onafhankelijke certificeringsinstituut SGS Nederland B.V. jaarlijks een audit uit, waarin de RecyBEM-beoordelingscriteria, zoals ISO-certificering 9001, zijn meegenomen. Hierdoor hebben de inzamelaars hun bedrijfsvoering verder kunnen optimaliseren en professionaliseren.

Klik hier voor een overzicht van de gecertificeerde inzamelingsbedrijven.

Klik hier voor meer informatie over de verschillende inzamelpunten van gebruikte banden.

Wilt u zich aanmelden als kandidaat RecyBEM-inzamelingsbedrijf?

Om als bandeninzamelingsbedrijf in aanmerking te komen voor de RecyBEM-certificering dient het inzamelingsbedrijf een kwaliteitsmanagementsysteem operationeel te hebben conform de norm ISO 9001. Daarnaast stelt RecyBEM per 1 januaro 2019 aanvullende eisen die zijn vastgelegd in de Beoordelingscriteria bedrijfsvoering en de Beoordelingscriteria brandveiligheid. Uitgangspunten voor de twee Beoordelingscriteria tezamen zijn veiligheid, level playing field, professionaliteit, betrouwbaarheid en risicobeperking voor het behoud van het duurzame imago van onze bandeninzamelings- en recyclingbranche. SGS Nederland B.V. ("SGS") toetst of het Inzamelingsbedrijf voldoet aan de Beoordelingscriteria bedrijfsvoering. Het (potentiële) Inzamelingsbedrijf dient uiterlijk voor 1 oktober voorafgaand aan de nieuwe contractperiode (die volgt uit de DvO) met RecyBEM een positieve beoordeling te hebben van SGS (eventueel met aanvullende afspraken met RecyBEM) ten aanzien van de Beoordelingscriteria bedrijfsvoering. Voor 1 november voorafgaand aan de nieuwe contractperiode dient het Inzamelingsbedrijf ook in het bezit te zijn van het brandveiligcertificaat afgegeven door LBP|SIGHT op basis van de Beoordelingscriteria brandveiligheid. Voor 15 november dient het (potentiele) Inzamelingsbedrijf in het bezit te zijn van het RecyBEM-certificaat, dat wordt toegekend door RecyBEM bij het voldoen aan zowel de Beoordelingscriteria bedrijfsvoering als de Beoordelingscriteria brandveiligheid. De procedure hiervoor staat in het volgende hoofdstuk beschreven. Gedurende de contractperiode of bij het niet behalve van de deadline in de aanmeldingsprocedure komen potentiele inzamelingsbedrijven in aanmerking voor proefcertificering.

Wilt u zich aanmelden als kandidaat RecyBEM-inzamelingsbedrijf om namens RecyBEM voor de contractperiode 2019-2021 RecyBEM-banden in te zamelen? U kunt zich aanmelden tot en met 31 maart 2018 als kandidaat RecyBEM-inzamelingsbedrijf via onderstaande link:

Aanmelding kandidaat RecyBEM-inzamelingsbedrijf 2019-2021

Na 31 maart 2018 kunt u zich aanmelden via bovenstaande link om in aanmerking te komen voor proefcertificering.