Meld u aan voor de betaling van de afvalbeheersbijdrage autobanden

Lever ook een positieve bijdrage aan een schoner (banden)milieu

Met meer dan 10.000 deelnemers in Nederland verbeteren we circulaire milieuwaarde van autobanden. U levert toch ook een positieve milieubijdrage? Word lid van de Vereniging Band en Milieu en meld u aan.

Koopt u nieuwe of gebruikte autobanden in het buitenland bij bedrijven die geen lid zijn van de Vereniging Band en Milieu? Koopt u autobanden bij websites van bedrijven die niet in Nederland zijn gevestigd? Krijgt u autobanden, caravans of aanhangwagens geleverd uit het buitenland of wordt u vanuit het buitenland gefactureerd? Produceert of assembleert u caravans of aanhangwagens en koopt u de banden in het buitenland bij niet-BEM-leden? Importeert u auto’s, campers of bedrijfswagens met een extra set autobanden? Verkoopt u autobanden van sloopauto’s? Bent u de eerste die in Nederland de autobanden in de vervangingsmarkt brengt? 

Meld u dan bij ons aan. Voldoe aan de wettelijke verplichting en betaal vanaf 2015 voor de inzameling en recycling van gebruikte autobanden.

In Nederland bent u bij import en eerste ter beschikkingstelling in Nederland van autobanden verplicht bij te dragen aan het inzamelings- en recycling systeem voor oude banden, RecyBEM. RecyBEM is in 2004 opgericht door de leden van de Vereniging Band en Milieu (BEM) om invulling te geven aan de verantwoordelijkheden uit het Besluit beheer autobanden (Besluit). RecyBEM zorgt voor het gestructureerd inzamelen en verwerken van gebruikte autobanden in Nederland. In 2015 heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) het RecyBEM-systeem algemeen verbindend verklaard (AVV). Bij de aankoop van autobanden (nieuw of gebruikt) bij buitenlandse bedrijven die geen lid zijn van de Vereniging Band en Milieu dient de afnemer de afvalbeheersbijdrage zelf te betalen aan de BEM-organisatie. Dit kan door deelnemer te worden van de Vereniging Band en Milieu of door een eenmalige aangifte te doen. U kunt hier uw eenmalige aangifte indienen.

Milieuverantwoorde verwerking van autobanden

Sinds 2004 organiseren we in Nederland de inzameling en recycling van gebruikte autobanden uit de vervangingsmarkt. Voor iedere autoband (nieuw of gebruikt) die voor de eerste keer op de Nederlandse markt gebracht wordt, zamelen we een oude band in. De gebruikte banden verwerken we op een milieuverantwoorde manier. Hierdoor voorkomen we dat oude banden rondslingeren in het milieu, hoeven er minder primaire grondstoffen onttrokken te worden aan de natuur en wordt de uitstoot van CO₂ verminderd. Met de AVV heeft het RecyBEM-systeem kracht van wet. De AVV zorgt ervoor dat alle producenten en importeurs verplicht worden bij te dragen aan de kosten van de inzameling en recycling van autobanden.

Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) RecyBEM

Per 7 juli 2015 heeft het ministerie van I&M het RecyBEM-systeem algemeen verbindend verklaard. Van het besluit is op 6 juli 2015 mededeling gedaan in de Staatscourant met bijvoeging van de tekst van de algemeen verbindend verklaarde overeenkomst. Met de AVV heeft RecyBEM kracht van wet. Het is in Nederland wettelijk verplicht om bij import of eerste ter beschikkingstelling van autobanden bij te dragen aan het RecyBEM-inzamelings- en recyclingsysteem.

Indien u banden koopt, bent u zelf verantwoordelijk voor de controle of u aan de Nederlandse wetgeving voldoet. Koopt u banden bij een bedrijf dat lid is van de Vereniging BEM, dan geven zij invulling aan de verplichtingen uit het Besluit. Koopt u banden bij een buitenlands bedrijf dat geen lid is, dan dient u zelf de afvalbeheersbijdrage te voldoen. Als u geen invulling geeft aan deze verplichting, dan begaat u een economisch delict. Controleer hier of uw leverancier lid is van de Vereniging Band en Milieu en daarmee de wettelijke verplichtingen vervult. 

Koopt u banden bij een Nederlandse bandenleverancier of bij een buitenlands lid van de Vereniging Band en Milieu? Dan dient de afvalbeheersbijdrage al betaald te zijn. Is dit ook aantoonbaar, dan kunt u evenveel banden kosteloos onder de RecyBEM-regeling laten inzamelen volgens het principe éénmaal oud voor éénmaal nieuw. 

Meld u aan bij de Vereniging Band en Milieu

Importeert u auto's met een extra set autobanden? Koopt u nieuwe of gebruikte banden in het buitenland bij bedrijven die geen lid zijn van de Vereniging Band en Milieu? Krijgt u banden geleverd uit het buitenland en wordt u vanuit het buitenland gefactureerd? Importeert of produceert u caravans of aanhangwagens? Verkoopt u autobanden van sloopauto's? Nog geen lid van de Vereniging Band en Milieu? Meld u dan bij ons aan.

U kunt zich hiervoor gratis aanmelden als deelnemer van de BEM-organisatie. Zonder zware administratieve lasten voldoet u hiermee aan al uw verplichtingen uit het Besluit beheer autobanden en betaalt u de afvalbeheersbijdrage. Klik hier om deelnemer te worden van de BEM-organisatie. U kunt ook een eenmalige aangifte te doen. U kunt hier uw eenmalige aangifte indienen.

Meer informatie? Klik hier voor meer informatie over de verplichtingen uit het Besluit beheer autobanden, over het Nederlandse inzamelings- en verwerkingssysteem RecyBEM en over de wettelijke verplichting van dit systeem met de AVV.