Ecotest

Ecotest meet de prestatie van de keten

Ecotest geeft een actueel dashboard voor belangrijke parameters zoals CO₂-emissiebesparing, kosten en besparing van primaire grondstoffen. Ecotest laat zien dat de verwerking van end-of-life personenwagenbanden in Nederland al van een zeer hoog niveau is met 32 miljoen kilogram grondstofbehoud en een CO₂ besparing van 60.000 ton.

Bekijk hier hoe RecyBEM deze milieuprestaties behaalt:

Ecotest

Ecotest is een instrument voor beleidsmakers die beslissingen op het gebied van duurzaamheid willen onderbouwen met op de praktijk gebaseerde feiten over de productketen. Het is gebouwd vanuit expertise van complexe ketens en met kennis van klimaat, grondstoffen, recycling en economie.

Ecotest biedt de mogelijkheid om een keten door te lichten op de volgende aspecten:

  • Ecologie (CO₂-footprint)
  • Grondstoffenbehoud (recycling)
  • Economie (kosten)

Ecotest maakt de impact van de productketen transparant door deze drie elementen met elkaar te wegen. Ecotest gebruikt daarvoor alleen de meest essentiële indicatoren uit een LCA-studie (Life Cycle Assessment). Zo ontstaat er beter grip op de enorme hoeveelheid milieu-indicatoren. RecyBEM verwerkt al jaren op een duurzame manier autobanden. Ecotest kwantificeert deze duurzaamheid door de impact van verschillende ketenopties te wegen. RecyBEM gebruikt Ecotest om nieuwe en toekomstige verwerkingsmogelijkheden op hun ketenimpact door te rekenen.

Meer informatie over Ecotest vindt u op www.ecotest.nu.

Resultaat Ecotest personenwagenbanden

RecyBEM heeft Ecotest uitgevoerd in samenwerking met ARN. Met het verwerken van 1 ton personenwagenband via het RecyBEM/ARN systeem wordt 969 kg CO₂- equivalenten (CO₂-eq) bespaard. Hiermee wordt ongeveer een derde van de emissies die vrijkomen bij de productie van een nieuwe band (2.830 kg CO₂-eq per ton) gecompenseerd. De emissies voor inzameling en transport van 26 kg CO₂-eq worden ruimschoots gecompenseerd door de winst die met de verschillende ketenopties wordt behaald.

Welke ketenoptie presteert het beste?

Om dit te bepalen is vergeleken wat de prestaties zijn voor het verwerken van 1 ton end-of-life personenband per ketenoptie. De emissiebesparing per ketenoptie is in de figuur getoond naast het recyclingpercentage en de kosten per ketenoptie. Het betreft de kosten vanuit het perspectief van de producent.

Ecotest ketenopties vergeleken

Klik hier voor de folder.