Procedure en kosten

Financiering van het systeem

Voor de financiering van het inzamelings- en verwerkingssysteem betalen producenten en importeurs voor iedere autoband (nieuw of gebruikt) die voor de eerste keer op de Nederlandse markt wordt verkocht de wettelijke afvalbeheersbijdrage aan de Stichting Fonds Band en Milieu. Aan het lidmaatschap van de Vereniging Band en Milieu zijn geen lidmaatschapskosten of entreegelden verbonden.

De leden van de Vereniging Band en Milieu hebben de volgende verantwoordelijkheden. Zij dienen:

  • per personenwagenband de afvalbeheersbijdrage af te dragen aan de Stichting Fonds Band en Milieu;
  • maandelijks een rapportage (aangifte aantal banden) te sturen via de online omgeving;
  • mee te werken aan administratieve controles van RecyBEM.