Deelnemer worden

Meldt u aan bij de Vereniging Band en Milieu

Aanmelding

Voldoe aan de wettelijke verplichting en betaal voor de inzameling en recycling van gebruikte autobanden

In Nederland bent u bij aankoop van nieuwe autobanden verplicht bij te dragen aan het inzamelings- en recyclingsysteem voor oude banden, RecyBEM. RecyBEM is in 2004 opgericht door de leden van de Vereniging Band en Milieu (BEM) om invulling te geven aan de verantwoordelijkheden uit het Besluit beheer autobanden (Besluit). Als uitvoeringsorganisatie zorgt RecyBEM voor het gestructureerd inzamelen en verwerken van gebruikte autobanden in Nederland. In 2015 heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) het RecyBEM-systeem algemeen verbindend verklaard (AVV). Bij de aankoop van autobanden bij buitenlandse bedrijven die geen lid zijn van de Vereniging Band en Milieu dient de afnemer de afvalbeheersbijdrage zelf te betalen aan de BEM-organisatie. Koopt u banden bij een Nederlands bedrijf of een buitenlands bedrijf dat lid is van de Vereniging BEM, dan geven zij invulling aan de verplichtingen uit het Besluit. Controleer hier of uw leverancier de afvalbeheersbijdrage betaalt. Koopt u echter banden bij een buitenlands bedrijf dat geen lid is, dan dient u zelf de afvalbeheersbijdrage te voldoen aan RecyBEM. Als u geen invulling geeft aan deze verplichting, dan begaat u een economisch delict.

Meld u aan!

Importeert u weleens autobanden? Importeert u caravans of aanhangwagens of assembleert u deze waarvoor u autobanden importeert? Bent u nog geen lid van de Vereniging Band en Milieu? Meld u dan aan.
Indien u autobanden koopt bij buitenlandse bedrijven die geen lid zijn van de Vereniging BEM, dan dient u aan uw wettelijke verplichtingen te voldoen. Dit kan door u gratis aan te melden als deelnemer van de BEM-organisatie. Zonder zware administratieve lasten voldoet u hiermee aan al uw verplichtingen uit het Besluit beheer autobanden en betaalt u de afvalbeheersbijdrage. RecyBEM neemt uw verplichtingen die het Besluit beheer autobanden oplegt over en legt namens de lidbedrijven verantwoording af aan het ministerie van I&M. Als lidbedrijf dient u maandelijks aangifte van uw bandenaantallen te doen via uw online beschermde omgeving. Vervolgens ontvangt u van de Stichting Fonds Band en Milieu een factuur voor de af te dragen afvalbeheersbijdrage per autoband waarvoor u aangifte gedaan heeft. De producenten en importeurs van personenwagenbanden, aanhangwagens en caravans dragen aan de Stichting Fonds Band en Milieu een vaste afvalbeheersbijdrage per verkochte band af. U kunt ook eenmalig aangifte doen via onze website.

Aanmelding

Meldt u aan door het aanmeldingsformulier dat voor u geopend wordt als u op onderstaande link klikt volledig in te vullen. U ontvangt dan binnen 5 werkdagen uw lidmaatschapscontract digitaal. Het door u ondertekende contract kunt u na ondertekening digitaal aan ons terugsturen.

Aanmeldingsformulier