Lid worden

Meldt u aan bij de Vereniging Band en Milieu

Aanmelding

Voldoe aan de wettelijke verplichting en betaal voor de inzameling en recycling van gebruikte autobanden

In Nederland bent u bij aankoop van nieuwe autobanden verplicht bij te dragen aan het inzamelings- en recyclingsysteem voor oude banden, RecyBEM. RecyBEM is in 2004 opgericht door de leden van de Vereniging Band en Milieu (BEM) om invulling te geven aan de verantwoordelijkheden uit het Besluit beheer autobanden (Besluit). Als uitvoeringsorganisatie zorgt RecyBEM voor het gestructureerd inzamelen en verwerken van gebruikte autobanden in Nederland. In 2015 heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) het RecyBEM-systeem algemeen verbindend verklaard (AVV). Bij import van autobanden, caravans of aanhangwagens of eerste ter beschikking stelling op de Nederlandse markt dient de afvalbeheersbijdrage autobanden betaald te worden aan de BEM-organisatie. 

Indien u banden koopt, bent u zelf verantwoordelijk voor de controle of u aan de Nederlandse wetgeving voldoet. Ontvangt u autobanden, caravans of aanhangwagens uit het buitenland of wordt u vanuit het buitenland gefactureerd? U dient zelf de afvalbeheersbijdrage te voldoen. Als u geen invulling geeft aan deze verplichting, dan begaat u een economisch delict. Controleer hier of uw leverancier lid is van de Vereniging Band en Milieu en daarmee de wettelijke verplichtingen vervult. 

Is het aantoonbaar dat de afvalbeheersbijdrage autobanden is betaald? U kunt bij montage van deze banden evenveel banden die hierbij vrijkomen kosteloos onder de RecyBEM-regeling laten inzamelen volgens het principe éénmaal oud voor éénmaal nieuw. 

Meld u aan!

Koopt u nieuwe of gebruikte autobanden in het buitenland en is de afvalbeheersbijdrage autobanden niet betaald? Koopt u autobanden bij websites van bedrijven die niet in Nederland zijn gevestigd? Krijgt u autobanden, caravans of aanhangwagens geleverd uit het buitenland of wordt u vanuit het buitenland gefactureerd? Produceert of assembleert u caravans of aanhangwagens en koopt u de banden in het buitenland bij niet-BEM-leden? Importeert u auto’s, campers of bedrijfswagens met een extra set autobanden? Verkoopt u autobanden van sloopauto’s? Bent u de eerste die in Nederland de autobanden in de vervangingsmarkt brengt? We verzoeken u om te controleren of u met terugwerkende kracht vanaf 7 juli 2015 de afvalbeheersbijdrage heeft betaald. RecyBEM biedt u twee mogelijkheden om de wettelijke afvalbeheersbijdrage te betalen.

1. Lidmaatschap van de Vereniging Band en Milieu U kunt zich aanmelden als lid van het RecyBEM-systeem door het gratis lidmaatschap van de Vereniging Band en Milieu. Zonder zware administratieve lasten voldoet u hiermee aan al uw verplichtingen uit het Besluit beheer autobanden en betaalt u de afvalbeheersbijdrage. U heeft de keuze uit het doen van aangifte volgens de reguliere aangiftemethodiek, maar u kunt ook kiezen voor een lidmaatschap met de methodiek van ‘enkel import of enkel eerste marktplaatsing’

2. Een losse online aangifte U kunt per import of eerste marktplaatsing online aangifte doen van het aantal banden. U ontvangt dan een factuur van de Stichting Fonds Band en Milieu inzake de afvalbeheersbijdrage voor het aantal aangegeven banden. Deze optie kan interessant zijn als u slechts incidenteel verantwoordelijk bent voor de afdracht van de wettelijke afvalbeheersbijdrage autobanden.

 

Aanmelding

Meldt u aan door het aanmeldingsformulier dat voor u geopend wordt als u op onderstaande link klikt volledig in te vullen. U ontvangt dan binnen 5 werkdagen uw lidmaatschapscontract digitaal. Het door u ondertekende contract kunt u na ondertekening digitaal aan ons terugsturen.

Aanmeldingsformulier