Vereniging Band en Milieu

Belangenvereniging van Band en Milieu

De Vereniging Band en Milieu is een belangenvereniging voor producenten en importeurs van autobanden en producenten en importeurs van aanhangwagens en caravans.

De basis is het op 1 april 2004 door VROM (nu het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) uitgevaardigde Besluit beheer autobanden. Dit besluit stelt producenten en importeurs van personenwagenbanden, aanhangwagens en caravans verantwoordelijk voor een milieuverantwoorde verwerking van alle afgedankte autobanden. Om aan de verplichtingen uit het Besluit beheer autobanden te kunnen voldoen werd collectief besloten een organisatie in het leven te roepen die alle verplichtingen uit het Besluit van de bandenleveranciers overneemt en namens de bedrijven verantwoording aflegt aan het ministerie van I&W.

RecyBEM zorgt als uitvoeringsorganisatie van het Besluit beheer autobanden voor het gestructureerd inzamelen van de gebruikte autobanden op de Nederlandse markt. Hiervoor zijn contracten afgesloten met ISO-gecertificeerde bandeninzamelingsbedrijven. Zij voldoen aan strenge kwaliteitseisen. De RecyBEM-gecertificeerde inzamelingsbedrijven halen bij garages, bandenservicebedrijven e.d. de gebruikte autobanden gratis op. Inzameling van de banden gebeurt volgens het principe 'een oude band voor een nieuwe band'. Voor de milieuverantwoorde verwerking van de ingezamelde banden werkt RecyBEM samen met RecyBEM-gecertificeerde recyclers.

Het RecyBEM-systeem is door het ministerie van I&W algemeen verbindend verklaard (AVV) Hierdoor heeft RecyBEM kracht van wet. Voor iedere nieuwe autoband die op de Nederlandse markt gebracht wordt, dient de afvalbeheersbijdrage betaald te worden aan de Stichting Fonds Band en Milieu. Klik hier voor meer informatie over de AVV.