Inzameling

Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u een overzicht van veelgestelde vragen over de inzameling.

Heeft u een andere vraag? Vul het contactformulier in en wij beantwoorden uw vraag zo snel mogelijk.

Wie is verantwoordelijk voor gebruikte banden die als afval afkomstig zijn van bedrijfsmatige activiteiten?

Deze banden vallen onder de handhavingsplicht van de overheid, lokaal of regionaal. RecyBEM werkt in sommige gevallen mee om deze banden uit het milieu te verwijderen.

Wat doen RecyBEM-gecertificeerde inzamelaars?

De RecyBEM-gecertificeerde inzamelingsbedrijven halen bij garages, bandenservicebedrijven e.d. de gebruikte autobanden gratis op. Inzameling van de banden gebeurt volgens het principe 'één oude band voor één nieuwe band'. De inzamelingsbedrijven scheiden de waardebanden van de schrotbanden en voeren de schrotbanden ter verwerking af. Volgens contractuele voorwaarden sturen de inzamelingsbedrijven maandelijks een factuur naar RecyBEM voor de opgehaalde banden, waarbij een vaste vergoeding per ingezamelde band wordt betaald. RecyBEM betaalt deze facturen uit het Stichting Fonds Band en Milieu, gevormd door het heffen van een afvalbeheersbijdrage op iedere band die nieuw op de Nederlandse markt wordt verkocht.

Klik hier voor meer informatie over de inzameling van gebruikte autobanden.

Klik hier voor het overzicht van de RecyBEM-gecertificeerde inzamelingsbedrijven.

Aan welke eisen dient een (gecertificeerd) inzamelingsbedrijf te voldoen?

RecyBEM sluit contracten met gecertificeerde inzamelingsbedrijven. RecyBEM controleert jaarlijks of de gecertificeerde inzamelingsbedrijven voldoen aan hun contractuele verplichtingen. Alleen gecertificeerde inzamelingsbedrijven komen in aanmerking voor een Dienstverleningsovereenkomst met RecyBEM. In de Beoordelingscriteria staan de aanvullende eisen van RecyBEM waar bandeninzamelingsbedrijven aan dienen te voldoen om zich te kunnen (blijven) certificeren als Gecertificeerd inzamelingsbedrijf. In de beoordelingscriteria staan de algemene eisen en de bedrijfsproceseisen die het inzamelingsbedrijf dient na te komen om het RecyBEM-certificaat te verkrijgen of te behouden. 

Wat is de relatie tussen RecyBEM en de RecyBEM-bandeninzamelingsbedrijven?

RecyBEM is als uitvoeringsorganisatie van het Besluit beheer autobanden opdrachtgever van de gecertificeerde bandeninzamelingsbedrijven. Met deze bedrijven, die aan strenge kwaliteitseisen voldoen, zijn contracten afgesloten. Uitsluitend deze bedrijven ontvangen van RecyBEM een vergoeding voor de inzamelingsactiviteiten.

Klik hier voor meer informatie over de inzameling van gebruikte autobanden.

Waarom controleert ten minste jaarlijks RecyBEM de gecertificeerde inzamelbedrijven?

De overheid gaat er nog steeds vanuit dat er personenwagenbanden in het illegale circuit verdwijnen. Tussen de overheid en het bedrijfsleven is daarom afgesproken dat er jaarlijks een administratie dient te worden overlegd, waarmee wordt aangetoond dat alle op de vervangingsmarkt gebrachte personenwagenbanden worden ingezameld. Daarom oefent RecyBEM toezicht uit op de door haar gecontracteerde inzamelingsbedrijven. RecyBEM voert ten minste jaarlijks een administratieve controle uit bij de inzamelingsbedrijven om te beoordelen of de bedrijven zich aan de contractuele afspraken houden. Daarnaast wordt jaarlijks door het onafhankelijke certificeringsinstituut SGS Nederland B.V. een audit uitgevoerd ten behoeve van de ISO-certificering 9001:2008.

Klik hier voor meer informatie over de inzameling van gebruikte autobanden.

Waaraan is een RecyBEM-gecertificeerde inzamelaar te herkennen?

U herkent de RecyBEM-gecertificeerde inzamelingsbedrijven aan het gebruik van de uniforme bandeninzamelbon van RecyBEMen de Vereniging Band en Milieu.

Klik hier voor het overzicht van de RecyBEM-gecertificeerde inzamelingsbedrijven.

Wie zijn de RecyBEM-gecertificeerde inzamelaars?

Een overzicht van de RecyBEM-gecertificeerde inzamelaars is te vinden om onze website. De inzamelaars, gespecialiseerd in het inzamelen en sorteren van autobanden, zijn gecertificeerd door RecyBEM op grond van criteria en procedures die door de Vereniging BEM en RecyBEM zijn vastgesteld, waarbij de controle op de naleving door RecyBEM wordt opgedragen aan een bij de Raad voor de Accreditatie aangesloten certificerende instelling.

Klik hier voor het overzicht van de RecyBEM-gecertificeerde inzamelingsbedrijven.

Wat is het verplichte percentage materiaalhergebruik volgens de contractuele afspraak tussen RecyBEM en inzamelaars?

RecyBEM heeft contractueel met de inzamelingsbedrijven afgesproken dat zij jaarlijks tenminste tachtig procent van het aantal ingezamelde autobanden dienen te bestemmen voor hergebruik als product en/of materiaal, waarvan tenminste vijftig procent materiaalhergebruik.

Klik hier voor meer informatie over de milieuprestatie van het RecyBEM-systeem.

Wat zijn waardebanden in het RecyBEM-systeem?

Waardebanden zijn autobanden die technisch en economisch geschikt zijn voor producthergebruik, door tweede gebruik als occasionband of door loopvlakvernieuwing. Deze banden zijn niet bestemd voor hergebruik als materiaal, voor verbranding of voor legaal alternatief hergebruik.

Wat zijn schrotbanden in het RecyBEM-systeem?

Schrotbanden zijn autobanden (heel of geshredderd) die technisch en economisch niet meer kunnen worden ingezet als band voor tweede gebruik of als karkas voor loopvlakvernieuwing vallen onder deze definitie.