Campagnes

RecyBEM voert een actief promotiebeleid. Enerzijds hebben we onze vaste advertentiecampagne en ons nieuws magazine BEM-circle waarin het publiek en de marktpartijen in de autobandenindustrie op het Besluit beheer autobanden (Besluit) worden geattendeerd. Anderzijds hebben we ook specifieke campagnes gericht op doelgroepen en onderwerpen die van belang zijn voor de Band met het Milieu.