Publicaties

Informatievoorziening via diverse publicaties

RecyBEM informeert diverse stakeholders in de bandenbranche en creert bewustwording over de uitvoering van het Besluit beheer autobanden en de circulairteit van de grondstoffen. Dat doen we via eigen communicatiekanalen, zoals onze eigen tweejaarlijkse magazine, advertenties en social media. Ook via verschillende publicaties kunt u meer te weten komen over RecyBEM. Hieronder een overzicht per jaar:

Publicaties 2022

 • Rubbermagazine '100 jaar Nederlandse Vereniging van Rubberfabrikanten' - In 2020 jubileerde de NVR en dit jaar kunnen we het honderdjarig bestaan van onze vereniging ook daadwerkelijk samen vieren. In een speciaal voor deze gelegenheid samengesteld jubileummagazine blikken we terug op deze honderdjarige geschiedenis.

Publicaties 2021

 • Publicatie 'Bestemming of lot van gerecycled bandengranulaat voor kunstgras' - Het Europese milieubureau ECHA heeft een advies uitgebracht dat ertoe kan leiden dat de toepassing van rubber infill op kunstgrasvelden in de EU beperkt of onmogelijk wordt. De basis onder het advies is dat volgens ECHA per veld jaarlijks zo'n 500 kg granulaat buiten de lijnen zou verspreiden. Dat is een flinke misrekening, op basis van onjuiste aannames, zeggen experts Alex van Gelderen en Anja Verschoor. Zij schreven een paper waarin zij hun bewering onderbouwen.
 • E-Magazine Nationale sportvakbeurs - Lees hier de artikelen

Publicaties 2020

 • Brochure gemeenteinformatie - RecyBEM organiseert de gratis inzameling van autobanden (RecyBEM-banden) die door particuliere inwoners naar de milieustraat worden gebracht (max 4 per jaar per inwoner). Lees meer.
 • Brochure ontdoenerinformatie - Hoe worden autobanden in Nederland ingezameld? Wat gebeurt er met de afgevoerde autobanden? Hoeveel CO2 wordt hiermee bespaard? Wat moet een ontdoener doen om zijn steentje hieraan bij te dragen? In de informatiefolder staat meer over het inzameling- en verwerkingsysteem voor gebruikte autobanden uit de vervangingsmarkt in Nederland. RecyBEM informeert de ontdoeners in deze folder over de wettelijke grondslag, de werking van het RecyBEM- systeem en de registratieverplichtingen die u als ontdoener uit het Besluit beheer autobanden opgelegd heeft gekregen. RecyBEM-banden worden gratis ingezameldbij geregistreerde inzameladressen. In de informatiefolder staat dat ontdoeners hiervoor de verschillende bandenstromen binnen het bedrijf administratief dienen vast te leggen en te verantwoorden. Lees meer - Download hier de flyer

Publicaties 2019

 • Reactie op rechterlijke uitspraak Sportaal Lees meer (pdf-document)

Publicaties 2018

Publicaties 2017

Publicaties voor 2015

 • Devulkanisatie In samenwerking met de Universiteit Groningen heeft promovendus Sitisaiyidah Saiwari van de Universiteit Twente een nieuwe recyclingmethode ontwikkeld voor oude banden. Deze doorbraak maakt het mogelijk dat veertig procent van het afgedankte rubber kan worden hergebruikt bij de productie van nieuwe banden, in plaats van het huidige maximum van vijf procent. Oude banden zijn daarmee geen afvalstroom meer, maar een grondstof voor nieuwe banden. Lees meer
 • Ecotest RecyBEM bepaalt de milieudruk van het inzamelings- en verwerkingssysteem met Ecotest. Hiermee kijken we op welke gebieden we onze milieuprestaties kunnen optimaliseren. We onderzoeken de samenhang tussen ecologie (CO2-footprint), recycling (grondstoffenbehoud) en economie (kosten). Lees meer
 • Brochure Bandenrecycling in Beeld 2011 - De Vereniging VACO, bedrijfstakorganisatie voor de Banden- en Wielenbranche, heeft in samenwerking met RecyBEM B.V. de brochure bandenrecycling uitgegeven. In 2011 is een geactualiseerde versie verschenen. U kunt één of meer exemplaren van de nieuwste brochure Bandenrecycling in Beeld aanvragen door een e-mail te sturen naar bem@recybem.nl onder vermelding van "Brochure Bandenrecycling" met daarbij uw adresgegevens en het gewenste aantal brochures. Lees meer (pdf-document, 1,3 MB)
 • Infill in kunstgras De resultaten van onafhankelijke onderzoeken bevestigen dat rubbergranulaat van gerecyclede autobanden geen gezondheids- en/of milieurisico's veroorzaken, ook niet op de lange termijn. Het recyclen en opnieuw gebruiken van banden als rubber instrooimateriaal in kunstgrasvelden levert milieubesparingen en blijkt een goed alternatief voor schaarse grondstoffen. Lees meer
 • Informatiemagazine Band (en Milieu) - Deze 47 pagina's tellende brochure informeert u uitgebreid over RecyBEM, haar doelstellingen en de wijze waarop invulling en uitvoering wordt gegeven aan het Besluit beheer autobanden. Zo leest u wat er in Nederland met gebruikte autobanden gebeurt. U kunt kosteloos exemplaren bestellen door een e-mail te sturen naar bem@recybem.nl met vermelding van 'Band', het aantal exemplaren en uw adres. Lees meer
 • Pak's in rubbertegels - Rubbertegels worden toegepast als ondergrond voor speelplaatsen voor kinderen. Er zijn eisen gesteld aan de demping van deze rubber tegels om letsel bij vallen te verminderen. Er zijn geen specifieke chemische eisen gesteld aan deze rubber tegels. Oude autobanden kunnen worden gerecycled tot speelplaatstegels. Autobanden kunnen PAK's bevatten. Doel van dit onderzoek is om de veiligheid van andere op de Nederlandse markt beschikbare rubber tegels en andere ondergronden voor speelplaatsen in kaart te brengen. Lees meer