Publicaties

Informatievoorziening via diverse publicaties

RecyBEM voert een actief promotiebeleid. Met gerichte advertentiecampagnes worden het publiek en de marktpartijen in de autobandenindustrie op het Besluit beheer autobanden (Besluit) geattendeerd. Om een breed draagvlak te bereiken wordt vier keer per jaar geadverteerd in de gerenommeerde vakbladen. RecyBEM informeert de betrokken partijen door periodiek een nieuwsbrief uit te geven. Hierin worden artikelen gepubliceerd over actuele onderwerpen en aandacht geschonken aan specifieke onderwerpen van het Besluit. Ook via verschillende publicaties kunt u meer te weten komen over RecyBEM. Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende publicaties.

Advertentiecampagne

Vier keer per jaar adverteert RecyBEM in vakbladen binnen de bandenbranche.

Lees meer

Reactie op rechterlijke uitspraak Sportaal

Lees meer (pdf-document)

AVV-campagne

Per 7 juli 2015 heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat het RecyBEM-systeem algemeen verbindend verklaard. Voor iedere autoband (nieuw of gebruikt) die voor de eerste keer op de Nederlandse markt gebracht wordt, dient de afvalbeheersbijdrage betaald te worden aan de Stichting Fonds Band en Milieu. Deze AVV zorgt ervoor dat alle producenten en importeurs verplicht worden bij te dragen aan de kosten van de inzameling en recycling van autobanden. RecyBEM voert een campagne om aandacht te vestigen op de verplichting van betaling van afvalbeheersbijdrage voor autobanden.

Lees meer (pdf-document)

Brochure Bandenrecycling in Beeld 2011

De Vereniging VACO, bedrijfstakorganisatie voor de Banden- en Wielenbranche, heeft in samenwerking met RecyBEM B.V. de brochure bandenrecycling uitgegeven. In 2011 is een geactualiseerde versie verschenen. U kunt één of meer exemplaren van de nieuwste brochure Bandenrecycling in Beeld aanvragen door een e-mail te sturen naar bem@recybem.nl onder vermelding van "Brochure Bandenrecycling" met daarbij uw adresgegevens en het gewenste aantal brochures.

Lees meer (pdf-document, 1,3 MB)

Brochure gemeenteinformatie

RecyBEM organiseert de gratis inzameling van autobanden (RecyBEM-banden) die door particuliere inwoners naar de milieustraat worden gebracht (max 4 per jaar per inwoner).

Lees meer.

Brochure ontdoenerinformatie

Hoe worden autobanden in Nederland ingezameld? Wat gebeurt er met de afgevoerde autobanden? Hoeveel CO2 wordt hiermee bespaard? Wat moet een ontdoener doen om zijn steentje hieraan bij te dragen? In de informatiefolder staat meer over het inzameling- en verwerkingsysteem voor gebruikte autobanden uit de vervangingsmarkt in Nederland. RecyBEM informeert de ontdoeners in deze folder over de wettelijke grondslag, de werking van het RecyBEM- systeem en de registratieverplichtingen die u als ontdoener uit het Besluit beheer autobanden opgelegd heeft gekregen. RecyBEM-banden worden gratis ingezameldbij geregistreerde inzameladressen. In de informatiefolder staat dat ontdoeners hiervoor de verschillende bandenstromen binnen het bedrijf administratief dienen vast te leggen en te verantwoorden.

Lees meer

Download hier de flyer

Devulkanisatie

In samenwerking met de Universiteit Groningen heeft promovendus Sitisaiyidah Saiwari van de Universiteit Twente een nieuwe recyclingmethode ontwikkeld voor oude banden. Deze doorbraak maakt het mogelijk dat veertig procent van het afgedankte rubber kan worden hergebruikt bij de productie van nieuwe banden, in plaats van het huidige maximum van vijf procent. Oude banden zijn daarmee geen afvalstroom meer, maar een grondstof voor nieuwe banden.

Lees meer

Ecotest

RecyBEM bepaalt de milieudruk van het inzamelings- en verwerkingssysteem met Ecotest. Hiermee kijken we op welke gebieden we onze milieuprestaties kunnen optimaliseren. We onderzoeken de samenhang tussen ecologie (CO2-footprint), recycling (grondstoffenbehoud) en economie (kosten).

Lees meer

Infill in kunstgras

De resultaten van onafhankelijke onderzoeken bevestigen dat rubbergranulaat van gerecyclede autobanden geen gezondheids- en/of milieurisico's veroorzaken, ook niet op de lange termijn. Het recyclen en opnieuw gebruiken van banden als rubber instrooimateriaal in kunstgrasvelden levert milieubesparingen en blijkt een goed alternatief voor schaarse grondstoffen.

Lees meer

Informatiemagazine Band (en Milieu)

Deze 47 pagina's tellende brochure informeert u uitgebreid over RecyBEM, haar doelstellingen en de wijze waarop invulling en uitvoering wordt gegeven aan het Besluit beheer autobanden. Zo leest u wat er in Nederland met gebruikte autobanden gebeurt. U kunt kosteloos exemplaren bestellen door een e-mail te sturen naar bem@recybem.nl met vermelding van 'Band', het aantal exemplaren en uw adres.

Lees meer

Nieuwsbrieven

RecyBEM geeft een aantal keer per jaar een nieuwsbrief uit. In de nieuwsbrief worden artikelen gepubliceerd over actuele onderwerpen en aandacht geschonken aan specifieke onderwerpen van het Besluit beheer autobanden.

Lees meer

Pak's in rubbertegels

Rubbertegels worden toegepast als ondergrond voor speelplaatsen voor kinderen. Er zijn eisen gesteld aan de demping van deze rubber tegels om letsel bij vallen te verminderen. Er zijn geen specifieke chemische eisen gesteld aan deze rubber tegels. Oude autobanden kunnen worden gerecycled tot speelplaatstegels. Autobanden kunnen PAK's bevatten. Doel van dit onderzoek is om de veiligheid van andere op de Nederlandse markt beschikbare rubber tegels en andere ondergronden voor speelplaatsen in kaart te brengen.

Lees meer