Bestemming of lot van gerecycled bandengranulaat voor kunstgras

HET ECHA-ADVIES RUBBERINFILL: "GEBASEERD OP ACHTERHAALDE AANNAMES"

Mei 2021 - Het Europese milieubureau ECHA heeft een advies uitgebracht dat ertoe kan leiden dat de toepassing van rubber infill op kunstgrasvelden in de EU beperkt of onmogelijk wordt. De basis onder het advies is dat volgens ECHA per veld jaarlijks zo'n 500 kg granulaat buiten de lijnen zou verspreiden. Dat is een flinke misrekening, op basis van onjuiste aannames, zeggen experts Alex van Gelderen en Anja Verschoor. In 2021 schreven zij een paper ´Bestemming of lot van gerecycled bandengranulaat voor kunstgras' waarin zij hun bewering onderbouwen. Klik hier voor het originele artikel. Download hier de vertaling in het Nederlands.

Anja Verschoor (De Milieutafel), Alex van Gelderen (RecyBEM en ETRMA) en Ulbert Hofstra (SGS Intron) concluderen in hun wetenschappelijke paper dat de onderbouwing onder het ECHA-advies niet deugt. Op basis van een groot aantal studies die zij uit heel Europa samenbrachten en analyseerden, halen zij de conclusie dat de aanname dat er 500 kg granulaat per jaar in het milieu verdwijnt, niet deugt. "En dit zijn niet alleen door de industrie gefinancierde studies, zoals tegenstanders soms suggereren."

"De aannames waar ECHA zich op baseert, hebben hun oorsprong in de stand van zaken van zo'n tien jaar geleden. De schattingen over verspreiding dateren uit die tijd, zijn gebaseerd op beperkte gegevens en golden destijds als 'worst case scenario'. Door het voortschrijden van de inzichten en het toepassen van beter veldbeheer is het verlies eerder tussen nul en vijftig kilo per jaar dan de duizenden kilo's waar ECHA nu mee rekent. En dat blijkt uit studies in de praktijk, niet alleen op basis schattingen naar aanleiding van theoretische studies", zegt Anja Verschoor.

Voor de experts is de conclusie duidelijk: onvoldoende oog voor compactie, verkeerd onderhoud in het verleden en achterhaalde opruimmethodes hebben geleid tot de veel te hoge schattingen van de jaarlijkse verspreiding van infill. "Veldbeheerders werken, dankzij de kennis van vandaag, veel secuurder. Volgens onze gegevens gaat per veld niet meer dan vijftig kilo infill per jaar verloren. Door alle tegenwoordig toegepaste beheermaatregelen (denk aan het plaatsen van boarding en uitlooproosters en aan anders sneeuwruimen) kan de verspreiding van korrels buiten het veld vrijwel nihil zijn. Dat is een zeer groot verschil met de kilogrammen waar ECHA van uit gaat."