Nieuwsbrieven

RecyBEM geeft een aantal keer per jaar een nieuwsbrief uit. In de nieuwsbrief worden artikelen gepubliceerd over actuele onderwerpen en aandacht geschonken aan specifieke onderwerpen van het Besluit beheer autobanden.