BEM-CIRCLE nr. 5 Sept 2022

In september 2022 ontvingen zo'n 11.000 relaties in de bandenbranche BEM-circle: het magazine van RecyBEM over de duurzame band met het milieu. In dit magazine is veel aandacht voor de band en alle circulaire onderwerpen daaromheen. Breder dan de band en gericht op de circulaire toekomst. Deze keer met als hoofdthema: “Op weg naar 2030”.

Download hier het volledige magazine. Wilt u ook dit magazine ontvangen voor op uw leestafel? Stuur ons een e-mail (bem@recybem.nl) met het gewenste aantal exemplaren en u ontvangt het magazine gratis.

Kees van Oostenrijk: "We willen naar een circulaire economie waarin producten en materialen steeds opnieuw gebruikt kunnen worden. We moeten van een lineaire economie naar een circulaire economie en van afvaleconomie naar afvalwaarde-economie met heel veel toegevoegde waarde uit de End-of-Life-keten. De Europese Commissie en de nationale overheden willen dit realiseren met de UPV als basis - de uitgebreide  producentenverantwoordelijkheid op basis van de positieve ervaringen die daarmee zijn opgedaan in de afgelopen decennia. En dat geldt dus ook voor autobanden.

En daar zijn we goed mee op weg. Banden hebben zo'n gigantische grondstoffenwaarde, daar moeten we het maximale uithalen in de vorm van grondstoffenrecycling. Nederland heeft reeds bijna twintig jaar een goed functionerend  producentensysteem met inzameling en duurzame herverwerking van gebruikte autobanden. In feite is de End-of-Life-keten van gebruikte banden één van de meest transparante in Nederland en andere landen van Europa. Alle facetten van de keten worden gemonitord en gerapporteerd. Alle schakels van de distributieketen zijn actief betrokken bij de inzameling en duurzame herverwerking, inclusief de consument. We doen het met z'n allen voor ons allen! Zo moet dat, zeker als het om milieu en klimaat gaat! 

Door duurzame herverwerking te stimuleren, zorgt RecyBEM voor een zo hoogwaardig mogelijke verwerking van gebruikte autobanden om de grondstoffen in de banden hoogwaardig te benutten. RecyBEM realiseert al jaren een percentage 'duurzaam product- en hoogwaardig materiaalhergebruik' van meer dan negentig procent van het aantal ingezamelde banden: door mechanische recycling van meer dan 65 tot 70 procent van de ingezamelde banden plus door nog eens zo'n vijfentwintig tot dertig procent te hergebruiken als band. Ongekend in Europa. Op weg naar 2030 wil RecyBEM het percentage 'duurzaam product- en hoogwaardig materiaalhergebruik' nog verder omhoog brengen om aan de maatschappelijke, circulaire doelstellingen in de komende jaren bij te dragen. Ons doel is om in 2030 zo goed als 100 procent van de ingezamelde banden te bestemmen voor duurzaam product- en hoogwaardig materiaalhergebruik. We verwachten dat zo'n 25 procent van de ingezamelde banden door producthergebruik als occasionband, via refurbishing of re-use opnieuw gebruikt kan worden. De overige 75 procent moet via recycling geschikt zijn voor circulair hergebruik van de materialen, waarbij het potentieel vooral in doorbraken op het gebied van chemische recycling gezocht moet worden. 10 procent pyrolyse en 5 procent devulcanisatie. Dat zijn en worden de meest effectieve herverwerkingstechnologieën voor grootschalige industriële toepassing en tevens de meest ambitieuze stappen voor de branche naar de circulaire economie. Die moeten in de komende 3 tot 7 jaar zichtbaar worden, en in 2050 dominant zijn in ons domein van circulaire en duurzame bandenproductie! 

RETHINK! REduce, REpair, REuse, REcycle, REnew! En (SAFE by) REdesign (for SUSTAINABILITY)!"

In dit magazine onder andere de volgende artikelen: