Persberichten

22 mei 2023 - 2,45 miljoen ingezamelde banden in Q1 2023

RecyBEM publiceert de inzamelcijfers van het eerste kwartaal van 2023. RecyBEM kijkt terug op een kwartaal waarin het inzamelaantal hoger is dan voorgaande eerste kwartalen. Er zijn in Nederland in het eerste kwartaal van 2023 2,45 miljoen gebruikte autobanden uit de vervangingsmarkt ingezameld, 2 procent meer dan het eerste kwartaal vorig jaar. Dit blijkt uit de inzamelcijfers van RecyBEM.

31 oktober 2022 - 2,2 miljoen ingezamelde banden in Q3 2022

RecyBEM publiceert de inzamelcijfers van het derde kwartaal van 2022. RecyBEM kijkt terug op een kwartaal waarin het inzamelaantal vergelijkbaar is met voorgaande derde kwartalen. Er zijn in Nederland in het derde kwartaal van 2022 2,23  miljoen gebruikte autobanden uit de vervangingsmarkt ingezameld, 1 procent minder dan het derde kwartaal vorig jaar. Dit blijkt uit de inzamelcijfers van RecyBEM. Net als voorgaande jaren is het derde kwartaal een periode waarin er minder banden ingezameld worden dan in het tweede kwartaal. In het afgelopen derde kwartaal zijn er bijna negen procent minder banden "oud voor nieuw" vervangen dan in het tweede kwartaal van dit jaar en dat verschil is vergelijkbaar met voorgaande jaren. In het tweede kwartaal werden er ruim 2,44 miljoen afgedankte banden opgehaald bij de 10.000 garages, bandenbedrijven en gemeenten die in Nederland deelnemen aan het RecyBEM-systeem.

6 september 2022 - Voorgesteld verbod op infill mist perspectief op circulaire economie

RecyBEM en Vereniging VACO verwerpen een EU-voorstel voor een volledig verbod op het gebruik van infill op sportvelden om verspreiding van opzettelijk toegevoegde microplastics tegen te gaan. "Het verbodsvoorstel op infill op kunstgrasvelden mist alle perspectief op een circulaire economie," zegt Kees van Oostenrijk, bestuurder van de Band&Milieu-organisatie in reactie op de publicatie van de aanbevelingen van ECHA aan de Europese Commissie over de introductie van beperkingen voor het op de Europese markt brengen van opzettelijk toegevoegde microplastics (Annex XVII REACH ). "Dit voorstel is gebaseerd op achterhaalde en verkeerde en feitelijk onjuiste aannames. Onvoldoende oog voor compactie, verkeerd onderhoud in het verleden en achterhaalde opruimmethodes hebben geleid tot de veel te hoge schattingen van de jaarlijkse verspreiding van infill. Experts hebben onderzocht dat per goed aangelegd en beheerd veld niet meer dan vijftig kilo infill per jaar verloren gaat. Door alle tegenwoordig toegepaste beheermaatregelen (denk aan het plaatsen van boarding en uitlooproosters en aan anders sneeuwruimen) kan de verspreiding van korrels buiten het veld vrijwel nihil zijn. Anderzijds heeft het voorstel wel directe gevolgen voor de circulaire en duurzame herverwerking van autobanden, voor de bedrijven die met kunstgras te maken hebben (fabrikanten en installateurs) en voor de sportentiteiten die het gebruiken (voornamelijk gemeenten). En minstens zo belangrijk: het gaat volledig voorbij aan de toegevoegde waarde van gerecyclede grondstoffen ter besparing van CO2, energie en vervanging van nieuwe fossiele grondstoffen. De belangrijkste doelen van de circulaire economie voor de gewenste klimaatverandering!" zegt Van Oostenrijk.

9 augustus 2022 - 2,44 miljoen ingezamelde banden in Q2 2022

RecyBEM publiceert de inzamelcijfers van het tweede kwartaal van 2022. RecyBEM kijkt terug op een kwartaal waarin het inzamelaantal weliswaar hoger was ten opzichte van het tweede kwartaal in 2021, maar slechts in geringe mate. Er zijn in Nederland in het tweede kwartaal van 2022 2,44 miljoen gebruikte autobanden uit de vervangingsmarkt ingezameld, een groei van 2,5 procent ten opzichte van het tweede kwartaal vorig jaar. Dit blijkt uit de inzamelcijfers van RecyBEM. In de voorgaande vier jaren werden in het tweede kwartaal ruimschoots meer banden "oud voor nieuw" vervangen dan in het eerste kwartaal van datzelfde jaar. Dat verschil is nu ook veel kleiner. In het tweede kwartaal was de inzameling nog geen twee procent meer ten opzichte van het eerste kwartaal toen er 2,4 miljoen afgedankte banden opgehaald zijn bij de 10.000 garages, bandenbedrijven en gemeenten die in Nederland deelnemen aan het RecyBEM-systeem. Dat komt overeen met het Europese beeld zoals door de ETRMA is gepubliceerd voor de verkoop van nieuwe banden in Europa.

21 april 2022 - 2,4 miljoen ingezamelde banden in Q1 2022

RecyBEM publiceert de inzamelaantallen van banden uit de vervangingsmarkt van het eerste kwartaal van 2022. RecyBEM kijkt terug op een kwartaal waarin het inzamelaantal steeg. Er zijn in Nederland in het eerste kwartaal van 2022 2,4 miljoen gebruikte autobanden uit de vervangingsmarkt ingezameld. Uit cijfers van RecyBEM blijkt dat de gecertificeerde inzamelaars in ons land daarmee nagenoeg het inzamelrecord van het eerste kwartaal van 2020 benaderde: in 2018, 2019 en 2021 was het inzamelaantal voor het eerste kwartaal zo’n 2,2 miljoen gebruikte banden, maar in 2020 werden er - net als het afgelopen kwartaal - zo’n 2,4 miljoen afgedankte banden opgehaald bij de 10.000 garages, bandenbedrijven en gemeenten die in Nederland deelnemen aan het RecyBEM-systeem. Daarmee zamelen RecyBEM-inzamelaars direct of indirect via leveranciers alle gebruikte banden uit de vervangingsmarkt in bij alle garages en bandenbedrijven. De stijging kwam in 2020 mede door een grote opruiming bij bedrijven in de coronacrisis. De huidige stijging hangt mogelijk samen met toenemende vraag naar banden onder invloed van de economische groei.

11 februari 2022 - RecyBEM-inzamelaars zamelen in 2021 weer 9,5 miljoen gebruikte autobanden in

DEN HAAG, 11 februari – RecyBEM kijkt terug op een jaar waarin het inzamelaantal voor het derde jaar op rij stabiel was. Er zijn in Nederland in 2021 9,492 miljoen gebruikte autobanden uit de vervangingsmarkt ingezameld. Uit cijfers van RecyBEM blijkt dat de gecertificeerde inzamelaars in ons land daarmee nagenoeg evenveel banden inzamelden als in 2019 en 2020: ook in de twee voorgaande jaren werden ongeveer 9,5 miljoen afgedankte banden opgehaald bij de 10.000 garages, bandenbedrijven en gemeenten die in Nederland deelnemen aan het RecyBEM-systeem. Daarmee zamelen RecyBEM-inzamelaars direct of indirect via leveranciers alle gebruikte banden uit de vervangingsmarkt in bij alle garages en bandenbedrijven. De stabilisatie van het inzamelaantal is het gevolg van een toenemende bewustwording bij garages en bandenbedrijven van het principe éénmaal oud voor éénmaal nieuw. Tot 2020 raakte de bandenbalans steeds verder uit evenwicht en werden er veel meer banden ingezameld dan er op de markt geplaatst werden. In 2021 is dit gat voor het eerst weer kleiner geworden.

De inzameling van de autobanden onder de RecyBEM-regeling in 2021 betekent ook een enorme besparing van grondstoffen en CO2-uitstoot:

-         36.925 ton rubber

-         6.834 ton staal

-         190 ton textiel

-         80.779  ton CO2

* RecyBEM berekent de ecologische besparing met Ecotest.

1 april 2019 - RecyBEM bestaat 15 jaar

Den Haag, 1 april 2019 - Met ruim 120 miljoen ingezamelde banden zijn grondstoffen bespaard en is de uitstoot van ruim 900.000 ton CO2 vermeden. RecyBEM bestaat vandaag vijftien jaar. Op 1 april 2004 is het Besluit beheer autobanden in werking getreden. Het Besluit, dat is gebaseerd op de Wet Milieubeheer, heeft als doel een milieuverantwoorde inname en verwerking van gebruikte banden te realiseren. RecyBEM is de uitvoeringsorganisatie van dit Besluit. Al vijftien jaar organiseren we in Nederland de inzameling en recycling van gebruikte autobanden uit de vervangingsmarkt. Voor iedere autoband (nieuw of gebruikt) die voor de eerste keer op de Nederlandse markt gebracht wordt, zamelen we een oude band in. De gebruikte banden verwerken we op een milieuverantwoorde manier. Hierdoor voorkomen we dat oude banden rondslingeren in het milieu, hoeven er minder primaire grondstoffen onttrokken te worden aan de natuur en wordt de uitstoot van CO₂ vermeden. RecyBEM is een initiatief van de bandenleveranciers, die in 2004 RecyBEM oprichtten om invulling te geven aan de verantwoordelijkheden uit het Besluit. Lees hier het hele persbericht.

27 december 2018 - Twintig bandeninzamelingsbedrijven RecyBEM-gecertificeerd voor 2019-2021

Den Haag, 27 december 2018 – Vanaf 1 januari 2019 zijn er twintig bandeninzamelingsbedrijven die door RecyBEM gecertificeerd zijn. Deze bedrijven zorgen vanaf 1 januari 2019 tot en met 31 december 2021 voor de gestructureerde en efficiënte inzameling van gebruikte autobanden uit de vervangingsmarkt. Lees hier het hele persbericht.

3 juli 2018 - Alle soorten kunstgrasinfill beter opruimen

Den Haag, 3 juli 2018 – Alle soorten infill in kunstgras kennen het probleem van verspreiding in de bermen langs de velden. Dit is niet alleen voorbehouden aan SBR-korrels. Hoewel het RIVM-rapport laat zien dat er geen urgent milieuprobleem ontstaat door deze verspreiding, moeten er wel nieuwe manieren moeten worden gevonden om die korrels op een eenvoudige wijze op te ruimen. Dat stelt RecyBEM in een reactie op het vandaag gepubliceerde rapport over de milieu-impact van rubberkorrels in kunstgras. Lees hier het hele persbericht.

23 januari 2018 - Band & Milieu en NVR-banden willen in gesprek met staatssecretaris over ‘safe by design’ banden

Moties voor opschorting gebruik rubbergranulaat in kunstgras verworpen

Den Haag, 23 januari 2018 – Vandaag heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen die staatssecretaris Van Veldhoven (I&W) vraagt om in gesprek te gaan met de branche over ‘safe by design’ banden. De vereniging Band en Milieu en de NVR-banden hebben al voor de stemming bij Van Veldhoven aangegeven hierover graag in gesprek te gaan en deelt het streven naar het verhogen van de circulaire milieuwaarde van autobanden. Moties die pleitten voor een tijdelijke opschorting van de aanleg van nieuwe velden met rubbergranulaat, haalden het niet. Lees hier het hele persbericht.

17 januari 2018 - Gemeenten zien geen bodemverontreiniging door rubbergranulaat

Den Haag, 17 januari 2018 – Er is tot nu toe geen bodemverontreiniging aangetroffen bij kunstgrasvelden die met rubberkorrels zijn ingestrooid. Dat blijkt uit een analyse uitgevoerd door de Vereniging Band en Milieu, van gepubliceerde documenten van gemeenten die hier in het afgelopen jaar onderzoek naar hebben laten doen. Het TV-programma Zembla suggereerde in oktober 2017 dat de inzet van rubberkorrels tot bodemverontreiniging zou leiden. Daar is dus tot nu toe door gemeenten geen enkel bewijs voor gevonden. Het RIVM is bezig een grootschaliger onderzoek op te zetten. De Tweede Kamer debatteert morgenavond over het onderwerp rubbergranulaat en milieu. Lees hier het hele persbericht.