Persberichten

1 april 2019 - RecyBEM bestaat 15 jaar

Den Haag, 1 april 2019 - Met ruim 120 miljoen ingezamelde banden zijn grondstoffen bespaard en is de uitstoot van ruim 900.000 ton CO2 vermeden. RecyBEM bestaat vandaag vijftien jaar. Op 1 april 2004 is het Besluit beheer autobanden in werking getreden. Het Besluit, dat is gebaseerd op de Wet Milieubeheer, heeft als doel een milieuverantwoorde inname en verwerking van gebruikte banden te realiseren. RecyBEM is de uitvoeringsorganisatie van dit Besluit. Al vijftien jaar organiseren we in Nederland de inzameling en recycling van gebruikte autobanden uit de vervangingsmarkt. Voor iedere autoband (nieuw of gebruikt) die voor de eerste keer op de Nederlandse markt gebracht wordt, zamelen we een oude band in. De gebruikte banden verwerken we op een milieuverantwoorde manier. Hierdoor voorkomen we dat oude banden rondslingeren in het milieu, hoeven er minder primaire grondstoffen onttrokken te worden aan de natuur en wordt de uitstoot van CO₂ vermeden. RecyBEM is een initiatief van de bandenleveranciers, die in 2004 RecyBEM oprichtten om invulling te geven aan de verantwoordelijkheden uit het Besluit. Lees hier het hele persbericht.

27 december 2018 - Twintig bandeninzamelingsbedrijven RecyBEM-gecertificeerd voor 2019-2021

Den Haag, 27 december 2018 – Vanaf 1 januari 2019 zijn er twintig bandeninzamelingsbedrijven die door RecyBEM gecertificeerd zijn. Deze bedrijven zorgen vanaf 1 januari 2019 tot en met 31 december 2021 voor de gestructureerde en efficiënte inzameling van gebruikte autobanden uit de vervangingsmarkt. Lees hier het hele persbericht.

3 juli 2018 - Alle soorten kunstgrasinfill beter opruimen

Den Haag, 3 juli 2018 – Alle soorten infill in kunstgras kennen het probleem van verspreiding in de bermen langs de velden. Dit is niet alleen voorbehouden aan SBR-korrels. Hoewel het RIVM-rapport laat zien dat er geen urgent milieuprobleem ontstaat door deze verspreiding, moeten er wel nieuwe manieren moeten worden gevonden om die korrels op een eenvoudige wijze op te ruimen. Dat stelt RecyBEM in een reactie op het vandaag gepubliceerde rapport over de milieu-impact van rubberkorrels in kunstgras. Lees hier het hele persbericht.

23 januari 2018 - Band & Milieu en NVR-banden willen in gesprek met staatssecretaris over ‘safe by design’ banden

Moties voor opschorting gebruik rubbergranulaat in kunstgras verworpen

Den Haag, 23 januari 2018 – Vandaag heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen die staatssecretaris Van Veldhoven (I&W) vraagt om in gesprek te gaan met de branche over ‘safe by design’ banden. De vereniging Band en Milieu en de NVR-banden hebben al voor de stemming bij Van Veldhoven aangegeven hierover graag in gesprek te gaan en deelt het streven naar het verhogen van de circulaire milieuwaarde van autobanden. Moties die pleitten voor een tijdelijke opschorting van de aanleg van nieuwe velden met rubbergranulaat, haalden het niet. Lees hier het hele persbericht.

17 januari 2018 - Gemeenten zien geen bodemverontreiniging door rubbergranulaat

Den Haag, 17 januari 2018 – Er is tot nu toe geen bodemverontreiniging aangetroffen bij kunstgrasvelden die met rubberkorrels zijn ingestrooid. Dat blijkt uit een analyse uitgevoerd door de Vereniging Band en Milieu, van gepubliceerde documenten van gemeenten die hier in het afgelopen jaar onderzoek naar hebben laten doen. Het TV-programma Zembla suggereerde in oktober 2017 dat de inzet van rubberkorrels tot bodemverontreiniging zou leiden. Daar is dus tot nu toe door gemeenten geen enkel bewijs voor gevonden. Het RIVM is bezig een grootschaliger onderzoek op te zetten. De Tweede Kamer debatteert morgenavond over het onderwerp rubbergranulaat en milieu. Lees hier het hele persbericht.