Gemeenten

Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u een overzicht van veelgestelde vragen over gemeenten.

Heeft u een andere vraag? Vul het contactformulier in en wij beantwoorden uw vraag zo snel mogelijk.

Wat zijn de gevolgen van het Besluit beheer autobanden voor gemeenten?

De gemeente blijft op grond van de Wet Milieubeheer verantwoordelijk voor de inname van gebruikte personenwagenbanden van particuliere huishoudens.

Klik hier voor meer informatie over de consequenties van het Besluit beheer autobanden voor gemeenten.

Klik hier voor meer informatie over de inzameling van gebruikte autobanden bij gemeentelijke milieustraten.

Waartoe zijn producenten en importeur van personenwagenbanden en van caravans en aanhangswagens verplicht volgens het Besluit beheer autobanden ten aanzien van gemeenten?

Producenten en importeurs dienen ervoor te zorgen dat van elke door of namens een gemeente aan hem aangeboden partij autobanden ten minste 99,9% wordt ingezameld (het percentage overeenkomstig zijn gemiddelde procentuele aandeel in de Nederlandse markt van nieuwe autobanden in de drie kalenderjaren voorafgaand aan het jaar van inname).

Klik hier voor meer informatie over de inzameling van gebruikte autobanden bij gemeentelijke milieustraten.

Waar moet de inname van personenwagenbanden bij gemeenten aan voldoen?

a. de inzameling van de banden die vallen onder het besluit (BEM-banden) is ten minste om niet (gratis)

b. de inzameling vindt plaats vanaf een ingevolge artikel 10.22, eerste lid, onder b, van de Wet milieubeheer ter beschikking gestelde plaats, zoals een milieudepot of milieustraat

c. De inzameling vindt plaats binnen negen weken nadat de autobanden door of namens de gemeente zijn aangeboden

d. Alleen RecyBEM-banden die vrij zijn van ander afval (velgen, grond etc.), min of meer schoon zijn en gescheiden zijn van andere typen banden die niet onder het Besluit beheer autobanden vallen (truck-, tractor-, motor-, fietsbanden, etc.) worden ingezameld.

Klik hier voor meer informatie over de inzameling van gebruikte autobanden bij gemeentelijke milieustraten.

Welke inzamelaar kan bij gemeenten de gebruikte banden inzamelen?