Gemeenten

Milieudepots en milieustations

Gemeenten hebben milieudepots of milieustations die gebruikte banden innemen.

Conform de verplichtingen uit het Besluit beheer autobanden haalt RecyBEM deze banden kosteloos op, op voorwaarde dat de banden vrij zijn van ander afval (velgen, grond etc.), min of meer schoon zijn en gescheiden zijn van andere typen banden die niet onder het Besluit beheer autobanden vallen (truck-, tractor-, motor-, fietsbanden, etc.).

Jaarlijks zamelen de RecyBEM gecertificeerde inzamelingsbedrijven tussen de 250.000 en 300.000 autobanden in bij ongeveer 300 milieustraten.