Verwerking

Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u een overzicht van veelgestelde vragen over de verwerking.

Heeft u een andere vraag? Vul het contactformulier in en wij beantwoorden uw vraag zo snel mogelijk.

Wie zorgen er in het RecyBEM-systeem voor een milieuverantwoorde verwerking van RecyBEM-banden?

Voor de milieuverantwoorde verwerking van de ingezamelde banden werkt RecyBEM samen met gecertificeerde recyclers/herverwerkers.

Klik hier voor meer informatie over de verwerking van gebruikte autobanden.

Klik hier voor het overzicht van RecyBEM-gecertificeerde recyclers. 

Waar moeten de RecyBEM-recyclers aan voldoen?

De herverwerkingsbedrijven die deelnemen aan het RecyBEM-systeem zijn gecertificeerd (ISO 9001:2008) en voldoen aan strenge aanvullende kwaliteitseisen.

Klik hier voor meer informatie over de verwerking van gebruikte autobanden.

Wie zijn de RecyBEM-gecertificeerde recyclers/herverwerkers?

Een overzicht van de RecyBEM-gecertificeerde recyclers/herverwerkers is te vinden om onze website.

Klik hier voor het overzicht van RecyBEM-gecertificeerde recyclers.

Hoe worden de ingezamelde RecyBEM-banden verwerkt?

Volgens het Besluit beheer autobanden dient twintig procent van de ingezamelde banden bestemd te worden voor materiaalhergebruik. RecyBEM realiseert tussen de zestig en zeventig procent. Jaarlijks dienen RecyBEM-gecertificeerde inzamelaars minimaal negentig procent van de ingezamelde banden te bestemmen voor materiaal- en producthergebruik, waarbij ten minste vijftig procent van alle ingezamelde banden bestemd moet worden voor materiaalhergebruik. Zes tot zeven op de tien ingezamelde banden krijgen een nieuw leven, doordat het rubbergranulaat als grondstof gebruikt wordt in nieuwe toepassingen. Bovendien krijgt nog eens twintig tot dertig procent van de ingezamelde banden een tweede leven, meestal als occasionband, soms door loopvlakvernieuwing.

Klik hier voor meer informatie over de verwerking van gebruikte autobanden.

Klik hier voor meer informatie over de milieuprestatie van het RecyBEM-systeem.

Welke eisen worden door RecyBEM gesteld aan rubbergranulaat, een van de hoogwaardige manieren van materiaal hergebruik?

Aan het rubbergranulaat worden hoge eisen gesteld. Rubbergranulaat mag een maximale grootte hebben van 0,8 mm. Recyclers die zich bezighouden met de verwerking tot granulaat richten zich tevens op R&D-activiteiten voor het ontwikkelen van nieuwe toepassingsgebieden van het granulaat, zoals bijvoorbeeld tegels, kunstgrasvelden en een dempende laag onder tramrails.

Klik hier voor meer informatie over de verwerking van gebruikte autobanden.

Klik hier voor meer inforatie over recycling van oude autobanden.

Wat is alternatief hergebruik?

Gebruikte banden kunnen ook als alternatief nuttig worden toegepast, onder meer als kuil- of stootband bij agrarische bedrijven of als bescherming op een kartbaan. Het merendeel wordt op andere wijze ingezet, voornamelijk buiten Nederland, zoals in de wegenbouw, maar ook in andere (milieu-) infrastructurele projecten.

Klik hier voor meer informatie over alternatief hergebruik.

Klik hier voor meer informatie over de milieuprestatie van het RecyBEM-systeem.

Wat is loopvlakvernieuwing?

Dit is een proces waarbij het loopvlak van een personenwagenband wordt voorzien van een nieuw profiel. Loopvlakvernieuwing is een goede manier om de levenscyclus van een band aanzienlijk te verlengen. De grondstoffen die oorspronkelijk in de band zijn verwerkt worden zo maximaal benut. Het rubber dat bij het vernieuwen van het loopvlak van de band wordt afgeslepen komt voor hergebruik in aanmerking.

Klik hier voor meer informatie over loopvlakvernieuwing.

Klik hier voor meer informatie over de milieuprestatie van het RecyBEM-systeem.