Caravan- en aanhangwagenbedrijven

Betaling van de wettelijke afvalbeheersbijdrage autobanden

Download hier de informatiefolder. De informatieflyer voor deze branche uit 2017 vindt u hier.

Ontvangt u nieuwe of gebruikte caravans en/of aanhangwagens uit het buitenland? Wordt u vanuit het buitenland gefactureerd? Produceert of assembleert u caravans en/of aanhangwagens en koopt u hiervoor banden in het buitenland bij niet-BEM-leden? U bent verantwoordelijk voor de betaling van de wettelijke afvalbeheersbijdrage voor autobanden aan de Stichting Fonds Band en Milieu. Neem contact met ons op! We helpen u graag.

Sinds 2007 vallen ook caravan- en aanhangwagenbedrijven onder het Besluit beheer autobanden. Meer informatie over het wijzigingsbesluit vindt u hier.

Per 7 juli 2015 heeft het ministerie van I&W het RecyBEM-systeem algemeen verbindend verklaard (AVV). Dat betekende dat producenten en importeurs van autobanden, caravans en aanhangwagens de wettelijke afvalbeheersbijdrage dienen te betalen aan de Stichting Fonds Band en Milieu voor het aantal autobanden dat zij voor de eerste keer op de Nederlandse markt plaatsen. De AVV zorgt ervoor dat alle producenten en importeurs van autobanden, caravans en aanhangwagens verplicht zijn om bij te dragen aan de kosten van inzameling en recycling van autobanden.

Wordt u aangemerkt als importeur van caravans en aanhangwagens?

De regels zijn dus ook van toepassing op caravan- en aanhangwagenbedrijven. Sommige bedrijven in deze branche beschrijven zichzelf als dealer, maar kunnen onder het Besluit beheer autobanden toch als importeur verantwoordelijk zijn voor de betaling van de wettelijke afvalbeheersbijdrage. Om duidelijkheid te krijgen over het al dan niet verantwoordelijk zijn voor de betaling van de wettelijke afvalbeheersbijdrage kan antwoord geven op drie concrete vragen inzicht geven:

  1. Ontvangt u nieuwe of gebruikte caravans en/of aanhangwagens uit het buitenland?
  2. Wordt u vanuit het buitenland gefactureerd?
  3. Produceert of assembleert u caravans en/of aanhangwagens en koopt u hiervoor banden in het buitenland bij niet-BEM-leden?

Ondernemers die één of meer van deze vragen met 'ja' beantwoorden, zijn volgens de wet importeur of producent van autobanden volgens het Besluit beheer autobanden zijn. Er zijn twee mogelijkheden om de wettelijke afvalbeheersbijdrage te voldoen:

  1. Lidmaatschap van de Vereniging Band en Milieu. U kunt zich aanmelden als deelnemer van het RecyBEM-systeem door het gratis lidmaatschap van de Vereniging Band en Milieu. Zonder zware administratieve lasten voldoet u hiermee aan al uw verplichtingen uit het Besluit beheer autobanden en betaalt u de afvalbeheersbijdrage. U heeft de keuze uit het doen van aangifte volgens de reguliere aangiftemethodiek, maar u kunt ook kiezen voor een lidmaatschap met de vereenvoudigde aangiftemethodiek van 'enkel import'. Vul hier de aanvraag voor het lidmaatschap in
  2. Een losse online aangifte. U kunt ook per import online aangifte doen van het aantal banden. U ontvangt dan een factuur van de Stichting Fonds Band en Milieu inzake de afvalbeheersbijdrage voor het aantal opgegeven banden. Deze optie kan interessant zijn als u slechts incidenteel caravans of aanhangwagens of de banden hiervoor importeert. Betaal via deze link de afvalbeheersbijdrage via een eenmalige aangifte.

Let op: de betaling van de wettelijke afvalbeheersbijdrage is verplicht per 7 juli 2015. U kunt aangiften met terugwerkende kracht indienen.

Vanaf 2015 informeren ook andere verenigingen in de branche hun leden. Sinds 2015 roept BOVAG hun leden om zich te conformeren aan de geldende regelgeving. Onlangs deed BOVAG opnieuw de oproep aan leden ter voorkoming van boetes. Rai vereniging benadrukte op 20 augustus 2015 dat de verplichting tot betaling van de wettelijke afvalbeheersbijdrage ook geldt voor producenten en importeurs van caravans en aanhangwagens.

Besluit beheer autobanden

Op 1 april 2004 is het Besluit beheer autobanden (Besluit) ingevoerd door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (voorheen VROM). Na de inwerkingtreding van het Besluit in 2004 heeft het ministerie geconstateerd dat het laten vervallen van het onderscheid tussen autobanden en caravan- en aanhangwagenbanden de werking van het Besluit zou verbeteren. Het wijzigingsbesluit van 19 juni 2007 is vastgesteld op 1 oktober 2007. Per die datum is het onderscheid in de verplichtingen tussen de producenten en importeurs van caravans en aanhangwagens en de producenten en importeurs van autobanden vervallen. Net als voor producenten en importeurs van autobanden, geldt voor producenten en importeurs van caravans en aanhangwagens dat zij als producent of importeur van autobanden zijn aan te merken als zij caravans en/of aanhangwagen importeren of produceren/assembleren waarbij de banden worden geïmporteerd of zelf geproduceerd.