Sloopbandenhandel

Verkoopt u banden van sloopauto's? Betaling van de afvalbeheersbijdrage autobanden is verplicht

Is een auto total loss en klaar voor de sloop? Dat betekent niet dat de banden die eronder zitten dat ook zijn. Geregeld worden deze banden dan verkocht. Logisch, want iets wat nog in goede staat is, moet hergebruikt kunnen worden. Het is dan ook goed dat deze banden een nieuw leven onder een andere auto krijgen. Maar daarmee komen ze wel in de vervangingsmarkt terecht. De wettelijke afvalbeheersbijdrage autobanden moet betaald worden bij verkoop van sloopbanden.

Hoe zit dit nu precies?

ARN is de uitvoeringsorganisatie van het Besluit beheer autowrakken. Zij is verantwoordelijk voor het product auto en de afdanking van autowrakken, inclusief de bij deze auto of het autowrak behorende banden. Als banden van sloopauto's afgedankt worden, valt dit dus onder de verantwoordelijkheid van ARN. Maar het zou zonde zijn om goede banden af te danken. Deze banden worden dan ook geregeld verkocht. ARN staat dit toe, maar door hergebruik toe te staan en mee te tellen voor het behalen van de eigen doelstelling wordt er voor de afdanking vervolgens gebruik gemaakt van het RecyBEM-systeem. Op het moment van verkoop worden de banden dus in de vervangingsmarkt gebracht. Ze vallen vanaf dat moment onder het Besluit beheer autobanden omdat ze "nieuw" zijn voor de vervangingsmarkt. Als gevolg van de AVV van het RecyBEM-systeem per juli 2015 moet voor deze banden de afvalbeheersbijdrage autobanden betaald worden aan de Stichting Fonds Band en Milieu.

Een paar voorbeelden

Op dit moment is het onderscheid tussen afgedankte sloopbanden, in de handel geplaatste sloopbanden en RecyBEM-banden nog niet voor alle demontagebedrijven duidelijk. Hierdoor worden er enerzijds banden ingezameld onder de RecyBEM-regeling die niet onder het Besluit beheer autobanden vallen en anderzijds wordt niet voor alle banden van sloopauto's bij verkoop in Nederland de afvalbeheersbijdrage autobanden betaald. We schetsen hieronder drie situaties ter verduidelijking.

  1. Verkoop van sloopbanden: Een auto wordt afgedankt, maar de banden zijn geschikt voor de handel. Bij verkoop van deze banden worden de banden in de vervangingsmarkt gebracht en is het verplicht om de wettelijke afvalbeheersbijdrage autobanden te betalen aan de Stichting Fonds Band en Milieu.
  2. Afdanking van sloopbanden: Een auto wordt afgedankt en ook de banden kunnen niet meer worden hergebruikt. Binnen de autodemontageinrichting wordt het autowrak ontdaan van onder andere de banden. Deze gedemonteerde banden gaan naar een verwerker voor banden. Dit gebeurt onder verantwoordelijkheid van ARN. Deze banden kunnen niet kosteloos onder de RecyBEM-regeling worden ingezameld.
  3. RecyBEM-banden: Volgens het principe éénmaal oud voor éénmaal nieuw worden gebruikte autobanden uit de vervangingsmarkt kosteloos ingezameld. Het gaat dan maximaal om het aantal autobanden waarvoor aantoonbaar is dat er evenveel banden met betaling van de afvalbeheersbijdrage zijn verkocht.

"Gevolg van de verkoop van banden van sloopauto's in Nederland is dat het bandenbestand in de vervangingsmarkt groeit. Autodemontagebedrijven moeten bij verkoop van banden de afvalbeheersbijdrage autobanden gaan betalen. Daar gaan we dit jaar op focussen".

Joost Kester Jacobs, COO RecyBEM

Heeft u banden van sloopauto's verkocht?
RecyBEM biedt u twee mogelijkheden om de wettelijke afdracht van de afvalbeheersbijdrage autobanden te voldoen, via gratis lidmaatschap van de Vereniging Band en Milieu of via eenmalige aangiften. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden. We helpen u graag.