Importeurs van auto's, campers en bedrijfswagens

Afvalbeheersbijdrage autobanden voor extra banden bij import

Betaal de afvalbeheersbijdrage autobanden óók voor de extra set banden bij import

Importeert u auto´s, campers of bedrijfswagens met losse banden of extra bandensets? U kunt zich gratis aanmelden als deelnemer van de BEM-organisatie. Zonder zware administratieve lasten voldoet u hiermee aan al uw verplichtingen uit het Besluit beheer autobanden en betaalt u de afvalbeheersbijdrage. Klik hier om deelnemer te worden van de BEM-organisatie. U kunt ook losse aangifte per import doen. 

Het systeem van autobanden inzamelen en recyclen, zoals we dat in Nederland kennen, werkt het best als iedereen zich aan de regels houdt. Dat noemen we een 'level playing field', waarbij voor elke band die voor de eerste keer in Nederland verkocht wordt de wettelijke afvalbeheersbijdrage wordt afgedragen. Begin 2021 heeft RecyBEM een actie uitgevoerd gericht op het dichten van een 'lekstroom' in het systeem: betaling voor de extra set banden bij import van een nieuwe of gebruikte auto. Download hier de flyer.

De boodschap die RecyBEM begin 2021 stuurde aan 26.000 bedrijven in de autobranche was feitelijk een oproep: zorg dat u de wettelijke afvalbeheersbijdrage voor autobanden betaalt, ook voor de nieuwe of gebruikte banden en wielensets die worden meegeleverd met import van gebruikte of nieuwe auto's naar Nederland. De mailing was vooral bedoeld voor autobedrijven, autohandelaren of auto-importeurs die geïmporteerde nieuwe of gebruikte auto's in Nederland verkopen. De meeste ondernemers in deze sector weten dat ze voor de geïmporteerde auto (zowel nieuw als gebruikt) de verwijderingsbijdrage moeten betalen in het kader van het Besluit beheer autowrakken. "Wist u echter dat u los hiervan ook verplicht bent om de afvalbeheersbijdrage autobanden te betalen indien er bij de auto, bedrijfswagen of camper extra banden geleverd worden? De extra bandenset (of elke extra losse band die niet onder de auto gemonteerd is) valt onder het Besluit beheer autobanden", zo meldde de brief. Het reservewiel wordt hier dus niet bedoeld als extra band.

Autobanden netjes betaald
En net als voor alle nieuwe en gebruikte auto- banden die voor de eerste keer op de Neder- landse markt geplaatst worden, dient dus ook voor deze autobanden netjes betaald te wor- den. En wel aan de Stichting Fonds Band en Milieu, zoals dat volgens de wet verplicht is. Die plicht bestaat sinds 7 juli 2015, toen het ministerie van I&W het RecyBEM-systeem en de betaling van de afvalbeheersbijdrage voor autobanden aan de Band&Milieu-organisatie algemeen verbindend verklaarde (AVV).

Belangrijk feit, waar velen zich niet van bewust zijn: wie geen afdracht doet, riskeert problemen. De Stichting Fonds Band en Milieu kan bij niet, gedeeltelijke of foutieve nakoming van de verplichtingen uit de AVV een forfaitaire Afvalbeheersbijdrage opleggen aan de betreffende producent/importeur. Daarnaast is het niet nakomen van deze verplichtingen een economisch delict.

Geen kwade opzet
Dat niet iedereen zich aan deze wettelijke verplichting houdt, is wel duidelijk geworden. "Dat is meestal geen kwade opzet", zegt Joost Kester Jacobs, COO bij RecyBEM. "Wij denken dat onwetendheid een belangrijke factor is. Veel handelaren en garagehouders die wel de afvalbeheersbijdrage voor de auto betalen aan ARN, zien het extra setje winter- of zomerbanden bij de importauto over het hoofd. Hierdoor groeit het bandenbestand uit de vervangingsmarkt in Nederland, zonder dat er afvalbeheersbijdrage autobanden voor is afgedragen. Daar proberen we iets aan te doen."

Respons: nieuwe leden, losse aangiften
De respons van de ontvangers van de mailing was overwegend positief. Diverse bedrijven zijn ingegaan op de uitnodiging om zich aan te melden als deelnemer van het RecyBEM- systeem door het gratis lidmaatschap van de Vereniging Band en Milieu af te sluiten. Bij het doen van aangifte en betaling van de afvalbeheersbijdrage autobanden voldoen ze hiermee zonder zware administratieve lasten aan hun verplichtingen uit het Besluit beheer autobanden. Andere bedrijven, die  niet veel werken met importauto's, besloten per import online aangifte te doen van het aantal banden dat zij afhandelden.