Gebruikte banden

Hoe zit het met de verantwoordelijkheden?

Ook geimporteerde gebruikte banden zijn nieuw voor de Nederlandse vervangingsmarkt. Daarom moet de wettelijke afvalbeheersbijdrage autobanden betaald worden. Klik hier om u aan te melden als u nieuwe of gebruikte autobanden importeert. U kunt ook per import een losse aangifte indienen.

Ontdoeners mogen alleen gebruik maken van het RecyBEM-systeem voor het aantal banden waarvoor oud-voor-nieuw kan worden aangetoond. Dat is in de gebruikte bandenhandel veelal een aandachtspunt. Daarnaast is ook import een aandachtspunt bij gebruikte bandenhandel. 

Koopt u gebruikte banden in het buitenland? Koopt u bij een Nederlandstalige website autobanden, maar wordt u gefactureerd vanuit het buitenland? Banden die bijvoorbeeld in België of Duitsland gekocht worden of die geleverd en gefactureerd worden vanuit het buitenland, zowel nieuwe als gebruikte autobanden, zijn aan te merken als nieuw voor de Nederlandse markt. Volgens het Besluit beheer autobanden bent u de importeur en dient u de wettelijke afvalbeheerbijdrage te betalen. Ook als u geen gebruik maakt van het verwijderingssysteem doordat u bijvoorbeeld evenveel afvalbanden retour brengt naar het buitenland, blijft u verplicht tot betaling van de wettelijke afvalbeheersbijdrage voor verkoop op de Nederlandse markt van nieuwe of gebruikte autobanden. Verwijdert u banden van sloopauto's en verkoopt u deze? U bent de eerste die deze band in de vervangingsmarkt ter beschikking stelt. Volgens het Besluit beheer autobanden bent u de producent en dient u de wettelijke afvalbeheerbijdrage te betalen. Hieronder een aantal vragen en antwoorden. Heeft u meer vragen? Stuur een e-mail naar bem@recybem.nl en wij helpen u graag.

We beantwoorden een aantal vragen over de verantwoordelijkheden:

1. Moet ik afvalbeheersbijdrage betalen als ik gebruikte banden koop in België of Duitsland?
Banden die in België Of Duitsland gekocht worden, nieuw en gebruikt, zijn aan te merken als nieuw voor de Nederlandse markt. Op Basis daarvan bent u de afvalbeheersbijdrage verschuldigd.Het is wettelijk verplicht om de afvalbeheersbijdrage te betalen aan de Stichting Fonds Band en Milieu voor iedere autoband (nieuw of gebruikt) die voor de eerste keer aan een ander in Nederland ter beschikking gesteld word

2. Bij import van banden uit Duitsland, breng ik evenveel banden retour naar Duitsland. Ik maak dus geen gebruik van het verwerkingssysteem in Nederland. Moet ik dan toch de afvalbeheersbijdrage betalen?
Het Los 'wegdenken' Van de bandenstromen omdat deze beide kanten op gaan is niet juist. Bij Import van (nieuwe Of gebruikte) banden wordt er bij het retour brengen van banden netto geen gebruik gemaakt van het inzamelings- en verwerkingssysteem in Nederland (van RecyBEM), Maar hierdoor dient de afvalbeheersbijdrage nog steeds betaald te worden bij import. Conform De ABBO Dient namelijk voor banden die voor de eerste keer op de Nederlandse markt geplaatst worden afvalbeheersbijdrage betaald te worden.

3. Mogen afvalbanden retour gebracht worden naar Duitsland of België?
Afvalbanden Mogen niet zomaar naar Duitsland Of België Gebracht worden. Als De exporteur of degene die de band bij hem heeft achter gelaten zich van de band wil ontdoen is er sprake van afval. De Banden zijn dan bedoeld voor verwerking. Dan Moet voor het transport en de verwerking worden voldaan aan de regelgeving inzake afvalstoffen, inclusief het verkrijgen van de benodigde vergunningen en het voldoen aan de Europese Verordening Inzake de Overbrenging Van Afvalstoffen (EVOA). Zo niet, dan is het over de grens brengen van afvalbanden illegaal.

Zonder te voldoen aan Europese regelgeving is het retour brengen van afvalbanden naar bijvoorbeeld België of Duitsland illegaal!

4. Moet ik afvalbeheersbijdrage betalen als ik gebruikte banden bestel bij een Nederlandstalige website, maar gefactureerd krijg uit het buitenland?
Door het kopen van banden op een Nederlandstalige website kunt u de indruk krijgen dat u banden in Nederland koopt. Er zijn echter ook buitenlandse bedrijven met Nederlandse websites. Als zo'n bedrijf geen lid is van de Vereniging Band en Milieu dan dient u zelf de afvalbeheersbijdrage te betalen. Staat op de factuur die u ontvangt een buitenlands bedrijf en worden de banden uit het buitenland geleverd? U dient de afvalbeheersbijdrage te betalen aan de Stichting Fonds Band en Milieu voor iedere autoband (nieuw of gebruikt) die voor de eerste keer aan een ander in Nederland ter beschikking gesteld word.

5. Moet ik afvalbeheersbijdrage betalen als ik banden van sloopauto's verwijder en deze verkoop?
Dat een auto rijp is voor de sloop, betekent niet per definitie dat de banden dat ook zijn. Bedrijven kunnen de goede banden van sloopauto's verwijderen en verkopen voor hergebruik als occasionband. Het bedrijf dat als eerste banden van sloopauto's verkoopt of ter beschikking stelt aan een ander dient voor deze banden afvalbeheersbijdrage te betalen aan de Stichting Fonds Band en Milieu omdat het demontagebedrijf de eerste is die ze in de vervangingsmarkt brengt.