Webaankopen

De afdracht van de afvalbeheersbijdrage autobanden aandachtspunt bij webaankopen

Bedrijven en ook particulieren bestellen in toenemende mate hun banden via het web. Bij internetaankopen is niet altijd duidelijk of de banden uit Nederland komen en of de wettelijke afvalbeheersbijdrage autobanden is betaald. De banden kunnen - zonder dat de koper het doorheeft - uit het buitenland komen. Ook zijn er Nederlandse vertegenwoordigers van buitenlandse bedrijven in de markt actief waardoor mogelijk niet duidelijk is dat de koper verantwoordelijk is voor de afdracht van de afvalbeheersbijdrage autobanden. Bent u ondernemer en koopt u via het web (onbewust) banden uit het buitenland, dan bent u als ondernemer de importeur van de banden en bent u verplicht de afvalbeheersbijdrage autobanden af te dragen aan de Stichting Fonds Band en Milieu. Doet u dat niet, dan begaat u een economisch delict.

Controleer hier of uw leverancier is aangesloten bij de Band&Milieu-organisatie en of de afvalbeheersbijdrage autobanden is betaald.

Voorbeelden van buitenlandse bedrijven waarvoor u als koper zelf wordt aangemerkt als importeur: 

Staat uw leverancier niet op de lijst van bedrijven die zijn aangesloten bij de Vereniging Band en Milieu en is de afvalbeheersbijdrage niet betaald aan de Stichting Fonds Band en Milieu? Meld u hier aan om de afvalbeheersbijdrage autobanden te betalen.

Hoe zit dat met particulieren die hun banden kopen via het web en laten monteren?

De basis van het Besluit beheer autobanden is 1x oud voor 1x nieuw. Bij verkoop van een band waarvoor de wettelijke afvalbeheersbijdrage is betaald kan een gebruikte autoband die vrijkomt bij de montage van de verkochte band kosteloos worden ingezameld onder de RecyBEM-regeling. Zo werkt dat meestal niet bij de montage van internetaankopen door particulieren. In dat geval is de ondernemer vaak niet degene die de band ter beschikking stelt en daarmee is er geen oud-voor-nieuw aantoonbaar. Een band die vrijkomt bij de montage van deze banden kan dan dus ook niet kosteloos onder de RecyBEM-regeling worden ingezameld. Wat kan er dan wel? Als een klant banden bij u laat monteren die zijn gekocht bij een Nederlandse webshop met betaling van de afvalbeheersbijdrage autobanden, dan kunt u de banden die vrijkomen bij de montage kosteloos afvoeren onder de RecyBEM-regeling. Volgens het Besluit beheer autobanden dient u de inname van banden te registeren. Dat kan bijvoorbeeld via uw montageadministratie, via uw administratie als montagepartner of met een kopie van de inkoopfactuur van de particulier waarop u een aantekening maakt dat er eenzelfde aantal banden is ingekocht als is ingenomen onder de RecyBEM-regeling. Persoonsgegevens kunnen hierop geanonimiseerd worden. De kosteloze inzameling geldt in principe niet voor de vrijgekomen banden bij montage van door particulieren bij buitenlandse webshops gekochte banden. Het is echter niet altijd duidelijk dat de webshop buitenlands is. Dat een website in het Nederlands is maakt het namelijk niet een Nederlands bedrijf. Wat kunt u dan wel doen om de vrijgekomen banden af te danken? Er is een aantal opties:

  1. Uw klant neemt de vrijgekomen banden weer mee en brengt ze naar de milieustraat (dit is niet in alle gemeenten gratis).
  2. U neemt de vrijgekomen banden in ter inzameling als niet-BEM-banden omdat er geen oud-voor-nieuw aantoonbaar is. Voor de inzameling dienen deze niet-RecyBEM-banden gescheiden te blijven van RecyBEM-banden.
  3. U kunt de afdracht van de afvalbeheersbijdrage overnemen door de aangifte te doen voor het aantal gemonteerde banden. Daarmee vallen ze onder nieuw voor de vervangingsmarkt en wordt de oud-voor-nieuw dus in balans gebracht.   Evenveel vrijgekomen banden kunt u dan dus onder de RecyBEM-regeling laten inzamelen.

AVG – verwerken van persoonsgegevens

Om voor banden die u niet zelf verkoopt wel de vrijgekomen banden alsnog onder de RecyBEM-regeling in te laten zamelen zult u - om te voldoen aan uw registratieverplichting - de “derde” leveranciers van de banden van de klanten registreren. Dit doet u bijvoorbeeld door een kopie van de inkoopfactuur van de banden op te slaan. Let er in dat geval op dat de persoonsgegevens van uw klant geanonimiseerd worden. Ook is het belangrijk dat u transparant bent over de verwerking van de persoonsgegevens. U dient dit te communiceren naar uw klanten, door het bijvoorbeeld op te nemen in uw Privacy Statement. Daarin kunt u ook de beveiligingsmaatregelen voor de verwerkingen benoemen, waaronder het anonimiseren van de persoonsgegevens. U mag niet meer persoonsgegevens verwerken dan nodig, zodat anonimisering van de gegevens de aangewezen weg is.