Meld u aan als u autobanden importeert

Neem deel aan de Band en Milieu-organisatie. Meld u aan.

Importeert u (weleens) autobanden (nieuw of gebruikt)? Nog geen lid van de Vereniging Band en Milieu? Meld u dan bij ons aan. Voldoe aan de wettelijke verplichting en betaal voor de inzameling en recycling van gebruikte autobanden.

In Nederland bent u bij import en eerste ter beschikkingstelling in Nederland van autobanden verplicht bij te dragen aan het inzamelings- en recycling systeem voor oude banden, RecyBEM. RecyBEM is in 2004 opgericht door de leden van de Vereniging Band en Milieu (BEM) om invulling te geven aan de verantwoordelijkheden uit het Besluit beheer autobanden (Besluit). Als uitvoeringsorganisatie zorgt RecyBEM voor het gestructureerd inzamelen en verwerken van gebruikte autobanden in Nederland. In 2015 heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) het RecyBEM-systeem algemeen verbindend verklaard (AVV). Bij de aankoop van autobanden (nieuw of gebruikt) bij buitenlandse bedrijven die geen lid zijn van de Vereniging Band en Milieu dient de afnemer de afvalbeheersbijdrage zelf te betalen aan de BEM-organisatie. Dit kan door deelnemer te worden van de Vereniging Band en Milieu of door een eenmalige aangifte te doen. U kunt hier uw eenmalige aangifte indienen.

Milieuverantwoorde verwerking van autobanden

RecyBEM is de uitvoeringsorganisatie van het Besluit. Sinds 2004 organiseren we in Nederland de inzameling en recycling van gebruikte autobanden uit de vervangingsmarkt. Voor iedere autoband (nieuw of gebruikt) die voor de eerste keer op de Nederlandse markt gebracht wordt, zamelen we een oude band in. De gebruikte banden verwerken we op een milieuverantwoorde manier. Hierdoor voorkomen we dat oude banden rondslingeren in het milieu, hoeven er minder primaire grondstoffen onttrokken te worden aan de natuur en wordt de uitstoot van CO₂ verminderd. Met de AVV heeft het RecyBEM-systeem kracht van wet. De AVV zorgt ervoor dat alle producenten en importeurs verplicht worden bij te dragen aan de kosten van de inzameling en recycling van autobanden.

Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) RecyBEM

Per 7 juli 2015 heeft het ministerie van I&M het RecyBEM-systeem algemeen verbindend verklaard. Van het besluit is op 6 juli 2015 mededeling gedaan in de Staatscourant met bijvoeging van de tekst van de algemeen verbindend verklaarde overeenkomst. Met de AVV heeft RecyBEM kracht van wet. Het is in Nederland wettelijk verplicht om bij import of eerste ter beschikkingstelling van autobanden bij te dragen aan het RecyBEM-inzamelings- en recyclingsysteem. Bij de aankoop van autobanden bij buitenlandse bedrijven die geen lid zijn van de Vereniging Band en Milieu dient de afnemer de afvalbeheersbijdrage zelf te betalen aan de BEM-organisatie. Een afnemer is zelf verantwoordelijk voor de controle of het bedrijf aan de Nederlandse wetgeving voldoet. Koopt u autobanden bij een Nederlands bedrijf of een buitenlands bedrijf dat lid is van de Vereniging BEM, dan geven zij invulling aan de verplichtingen uit het Besluit. Controleer hier of uw leverancier de afvalbeheersbijdrage betaalt. Koopt u echter banden bij een buitenlands bedrijf dat geen lid is of banden waarover geen afvalbeheersbijdrage betaald is, dan bent u wettelijk verplicht om zelf de afvalbeheersbijdrage te voldoen aan RecyBEM. Als u geen invulling geeft aan deze verplichting, dan begaat u een economisch delict.

Meld u aan bij de Vereniging Band en Milieu

Importeert u (weleens) autobanden (nieuw of gebruikt)? Nog geen lid van de Vereniging Band en Milieu? Meld u dan bij ons aan.

Indien u autobanden koopt bij buitenlandse bedrijven die geen lid zijn van de Vereniging BEM of u koopt banden waarover nog geen afvalbeheersbijdrage betaald is, dan dient u aan uw wettelijke verplichtingen te voldoen door de afvalbeheersbijdrage te betalen. U kunt zich hiervoor gratis aanmelden als deelnemer van de BEM-organisatie. Zonder zware administratieve lasten voldoet u hiermee aan al uw verplichtingen uit het Besluit beheer autobanden en betaalt u de afvalbeheersbijdrage. Klik hier om deelnemer te worden van de BEM-organisatie. U kunt ook een eenmalige aangifte te doen. U kunt hier uw eenmalige aangifte indienen.

Meer informatie? Klik hier voor meer informatie over de verplichtingen uit het Besluit beheer autobanden, over het Nederlandse inzamelings- en verwerkingssysteem RecyBEM en over de wettelijke verplichting van dit systeem met de AVV.