Infill in kunstgras

Rubbergranulaat in kunstgras is veilig voor mens en milieu

De resultaten van onafhankelijke onderzoeken bevestigen dat rubbergranulaat van gerecyclede voertuigbanden geen gezondheids- en/of milieurisico's veroorzaken, ook niet op de lange termijn. Het recyclen en opnieuw gebruiken van banden als rubber instrooimateriaal in kunstgrasvelden levert milieubesparingen op en blijkt een goed alternatief voor schaarse grondstoffen. Bekijk hier de animatie met uitleg over de uitloging van zink.

RIVM onderzoek 2016

Uit nieuw onderzoek van het RIVM blijkt dat het risico voor de gezondheid van sporten op kunstgrasvelden die zijn ingestrooid met rubbergranulaat, praktisch verwaarloosbaar is. Dat betekent dat het veilig en verantwoord is om op deze velden te sporten. Aanleiding voor het onderzoek is de maatschappelijke bezorgdheid die ontstond na de televisieuitzending van Zembla 'Gevaarlijk spel' in oktober 2016. Het RIVM hoopt met de resultaten bij te dragen aan de beantwoording van de vragen van ministeries, gemeenten, sportclubs en ouders. Om te kunnen beoordelen in hoeverre sporten op granulaat een risico voor de gezondheid vormt, is het belangrijk om eerst te bepalen welke schadelijke stoffen in het granulaat zitten en in welke mate ze eruit kunnen vrijkomen. Vervolgens moet worden gekeken op welke manieren sporters in contact komen met deze stoffen en of dat gevolgen voor de gezondheid heeft. In rubbergranulaat zitten heel veel verschillende stoffen, zoals polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's), metalen, weekmakers (ftalaten) en bisfenol A (BPA). De stoffen blijken in zeer lage hoeveelheden uit de korrels vrij te komen. Dat komt doordat de stoffen min of meer in het granulaat zijn 'opgesloten'. Hierdoor is het schadelijke effect op de gezondheid praktisch verwaarloosbaar. Download hier het rapport.

Geen gezondheidsrisico's aan het spelen op kunstgrasvelden

Sporten op kunstgrasvoetbalvelden die zijn ingestrooid met rubbergranulaat van gerecyclede voertuigbanden brengt geen gezondheidsrisico's met zich mee. Een eerste onderzoek door Intron wees dat in 2007 uit. In opdracht van Vereniging Band en Milieu, Vereniging VACO en leveranciers en producenten van kunstgrasvelden, KNVB en NOC*NSF werden verschillende stoffen en de milieuaspecten onderzocht. Zowel bij opdrachtgevers als bij sporters was er onduidelijkheid over de mogelijke gezondheid- en milieurisico's. Het eerste onderzoek maakte al duidelijk dat er geen gezondheidsrisico verbonden zijn aan het spelen op kunstgrasvelden.

Geen sprake van milieurisico's

Om meer zekerheid te krijgen over de uitloging van zink op de lange termijn werd in opdracht van Vereniging Band en Milieu en Vereniging VACO een vervolgonderzoek uitgevoerd naar de feitelijke milieurisico's. Dit praktische veldonderzoek naar de gevolgen van uitloging van zink na verwering van het gebruikte materiaal is in maart 2008 afgerond. De onderzoekers concluderen dat binnen de gebruikelijke technische levensduur van kunstgrasvoetbalvelden (15 jaar), ingestrooid met SBR, geen sprake is van enig milieurisico. De uitloging van zink uit rubbergranulaat naar de bodem onder het zandpakket van een kunstgrasveld blijft onder de grenswaarden van het Besluit Bodemkwaliteit. Ter ondersteuning van de onderzoeksresultaten zijn aansluitend meer specifieke onderzoeken verricht. In 2008/2009 is onder meer een vervolgonderzoek uitgevoerd naar de adsorptie van zink aan kunstgrasonderlagen van zand en lava. Ook werd een veldonderzoek uitgevoerd naar het gehalte zink in drainagewater van kunstgrasvoetbalvelden. Deze onderzoeksresultaten bevestigen dat de uitloging van zink uit rubbergranulaat geen risico vormt voor bodem, grondwater en oppervlaktewater in de nabijheid van kunstgrasvelden die zijn ingestrooid met rubbergranulaat. Lees alles in het kunstgras-korreldossier deel 3 en in het overzicht van uitgevoerde milieuonderzoeken. Uit alle onderzoeken die RecyBEM zelf heeft geïnitieerd sinds 2007, veelal in overleg met het RIVM en VROM/I&M, blijkt dat er nauwelijks zink uit het rubber komt. Het drainagewater uit de velden bevatte minder zink dan het regenwater dat er op viel. Het bevatte ook 500x minder zink dan de WHO-norm voor drinkwater. Bij een gemiddelde tandenpoetsbeurt verdwijnt er meer zink in de riolering dan na een fikse regenbui op een kunstgrasveld. Ook in onderzoek naar velden waarbij rubbersnippers in combinatie met lavasteen onder de velden zijn aangelegd, als dempingslaag, bleek er geen zink in het drainagewater meetbaar.

Besparing van grondstoffen en goede speeltechnische kwaliteit van het veld

Instrooimateriaal van gerecyclede voertuigbanden is dus ook op de lange termijn veilig voor mens en milieu. Er zijn geen belemmeringen voor de toepassing van rubbergranulaat in kunstgrasvelden. Wat in deze discussie veelal onderbelicht blijft, is de circulaire milieuwaarde van rubbergranulaat. Zoals dagblad Trouw gisteren schreef: “Kunstgras is niet alleen goedkoper [dan natuurlijk gras] maar ook voor het milieu de betere optie, omdat het een circulair product is. Het wordt gemaakt van gerecyclede autobanden en kan na gebruik weer voor een ander doel ten nut gemaakt worden. Terwijl de echte grasmatten in grote voetbalarena's alleen gedijen als er dagelijks vele kilowatturen aan schijnwerperlicht op staan te branden.” Met het hergebruik van banden besparen we jaarlijks tonnen aan CO2-uitstoot en hoeven er geen andere grondstoffen aangewend te worden. Door banden te recyclen en opnieuw te gebruiken als instrooimateriaal in kunstgrasvelden wordt het milieu gespaard en wordt verantwoord omgegaan met de schaarse grondstoffen. Tevens draagt SBR bij tot een uitstekende en blijvende speeltechnische kwaliteit. Met de nieuwe onderzoeksresultaten hebben de opdrachtgevers nog meer reden om te kiezen voor het duurzame en veilige rubbergranulaat van voertuigbanden als instrooimateriaal in hun kunstgrasvelden.

Zorgplicht Wet bodembescherming

Rubber infill van gerecyclede voertuigbanden valt vanwege de samenstelling van het rubber niet onder de formele criteria van het Besluit beheer bodemkwaliteit, maar onder de zogeheten zorgplicht conform de Wet bodembescherming. Vereniging VACO en RecyBEM hebben een document opgesteld over de wijze waarop de zorgplicht kan worden ingevuld bij toepassing van rubbergranulaat van gemalen voertuigbanden als infill in kunstgrasvoetbalvelden. De aanbevelingen zijn mede gebaseerd op bovengenoemde onderzoeken.

Klik hier voor het Zorgplichtdocument.

Rapporten

Aanvullende informatie over rubbergranulaat in kunstgrasvelden en verschillende onderzoeksresultaten treft u hieronder aan.