Digitale begeleidingsbon

ReBBA

Bij elk transport van gebruikte banden van een inzameladres naar de verwerkingslocatie maakt een RecyBEM-inzamelingsbedrijf gebruik van een gewaarmerkte en goedgekeurde RecyBEM-inzamelbon, een begeleidingsbrief die voldoet aan de eisen van de Wet milieubeheer. Ter vermindering van de administratieve lasten en ter vergroening door besparing van papier heeft RecyBEM een digitale begeleidingsbrief ontwikkeld, de RecyBEM-Elektronische-Begeleidingsbrief-Autobanden (ReBBA).

De App

Alle inzamelbedrijven kunnen gebruikmaken van de digitale begeleidingsbon. Chauffeurs hebben daarvoor een tablet met de applicatie. De tablet is voorzien van een speciale RecyBEM App die specifiek is gericht op de inzameling van autobanden voor RecyBEM. Tevens is het de digitale begeleidingsbrief voor de milieu- en transportinstanties. Ontdoeners moeten in de toekomst voor afgifte van de afvalbanden de paraaf op deze tablets zetten. Een krabbel met pen op papier is verleden tijd.

Minder administratieve rompslomp en reductie van de papierwinkel

De begeleidingsbrief, ook wel inzamelbon genoemd, wordt per e-mail aan de ontdoeners verzonden. Dit betekent dat de begeleidingsbrief direct verzonden kan worden naar de verantwoordelijke afdeling of persoon.