RecyBEM in Europa

European Tyre & Rubber Manufacturers' Association (ETRMA)

RecyBEM is één van de ELT-managementorganisaties (End of Life Tyre) die verenigd zijn in de Europese belangenorganisatie voor banden- en rubberproducenten, de European Tyre & Rubber Manufacturers' Association (ETRMA).

Europa wordt steeds belangrijker. Nederland krijgt steeds meer te maken met regelgeving uit Brussel. RecyBEM werkt samen met de ETRMA en andere Europese bandenorganisaties. De ETRMA richt haar activiteiten op representatie, coördinatie, communicatie, promotie en technische samenwerking binnen de Europese banden- en rubberindustrie. ETRMA ziet toe op wettelijke, administratieve en andere ontwikkelingen in de Europese Unie en op andere handels- of regelgevende instanties die invloed kunnen hebben op de belangen van haar leden, zowel op internationaal als op nationaal niveau.

Europese 'Landfill' Richtlijn

De Europese 'Landfill' Richtlijn (EC Directive 1999/31) was een belangrijke stimulans voor het instellen van systemen in Europa voor het verwerken van gebruikte banden. Binnen Europa zijn er drie verschillende systemen voor het beheer van gebruikte banden;

  • Producentenverantwoordelijkheidssystemen zoals in Nederland
  • Systemen gebaseerd op de vrije markt
  • Belastingsystemen

De ELT-managementorganisaties geven per land invulling aan het gekozen systeem. Meer informatie vindt u op www.etrma.org.