Verbranding met energieterugwinning

Verbranding van oude banden levert energie en bespaart grondstoffen

Op een winterse avond de verwarming aan? Misschien komt de warmte wel van uw oude banden. Een band bevat veel energie. Deze energie kan teruggewonnen worden door verbranding.

Een deel van de ingezamelde banden vervangt steenkool in steenkoolverbrandende energiecentrales en in cementovens. Ook andere bedrijven, zoals staalproducenten, gebruiken oude banden als brandstof ter vervanging van fossiele brandstoffen.

Jaarlijks maximaal 400.000 autobanden

Autobanden, die niet kunnen worden hergebruikt of gerecycleerd, worden verbrand, waarbij de vrijgekomen energie en het materiaal dienen als alternatieve brandstof in de cementindustrie en in warmtekrachtinstallaties. Jaarlijks verwerken we op deze manier zo'n vijf procent van de ingezamelde banden. Dit komt neer op ruim 6.200 ton autobanden. Daarmee is dit de kleinste verwerkingsmethode in het RecyBEM-systeem. Inmiddels accepteren en stimuleren energie- en milieuexperts verbranding van oude banden met energieterugwinning vanwege de hoge energiewaarde. De verbranding vindt plaats onder gecontroleerde omstandigheden met een minimale uitstoot van schadelijke stoffen. Bijkomstigheid van verbranding in een cementoven is dat het ook leidt tot recycling. Het staal uit de banden vervangt ijzererts dat nodig is voor het maken van cement.

Cementovens

De cementindustrie zoekt vaak naar alternatieven om het verbruik van fossiele brandstoffen te verminderen, waarbij de kwaliteit van het cement gegarandeerd blijft. Onze gecertificeerde inzamelingsbedrijven transporteren zowel hele als geshredderde banden naar verschillende cementovens in met name Duitsland. Door het gebruik van oude banden als brandstof realiseren we met deze toepassing de besparing van natuurlijke hulpbronnen. Deze toepassing realiseert een besparing van fossiele brandstoffen, zoals petroleumcokes, kolen en zware stookolie. De  productie van energie en besparing van grondstoffen zorgen voor een CO₂-emissiebesparing. Daarnaast zijn de verbrandingsprocessen steeds schoner door een gecontroleerde en minimale uitstoot van schadelijke stoffen.

Cementoven

Warmtekrachtinstallaties

In een warmtekrachtinstallatie worden geshredderde banden gebruikt voor het opwekken van warmte en elektriciteit, waarbij de geproduceerde warmte nuttig gebruikt wordt. De opgewekte warmte kan gebruikt worden als stadsverwarming. Onze inzamelaars brengen voor deze toepassing met name banden naar Zweden. Met de verwerking van oude banden in een  warmtekrachtinstallatie besparen we brandstof ten opzichte van het proces in een reguliere energiecentrale, waarbij de elektriciteit afzonderlijk wordt opgewekt en de warmte als afvalproduct verloren gaat.

Staalproducenten en andere bedrijven

Steeds meer andere bedrijven, zoals staalproducenten, ontdekken de voordelen van het gebruik van de energie uit oude banden. Zo gebruikt ArcelorMittal oude banden in plaats van steenkool in de Electric Arc Furnace (EAF – een oven waarin geladen materiaal verhit wordt door middel van een elektrische breking). Aangezien koolstof het belangrijkste component in banden is, zijn banden de perfecte vervanger van steenkool in de staalproductie. De koolstof in de banden, gecombineerd met de omringende zuurstof verhindert oxidatie, terwijl het staal uit de banden gerecycled wordt. Hiermee behoudt de staalproducent natuurlijke hulpbronnen, zoals kolen, en realiseert het bedrijf dalende kosten. Bovendien vermindert dit de CO₂-uitstoot en de opwarming van de aarde. Dit efficiënte gebruik van hulpbronnen en het innovatieve karakter van de technologie is een toonaangevend voorbeeld voor andere bedrijven.

* bron: Aliapur