Ladder van Lansink

Milieuverantwoorde verwerking van gebruikte banden

De ladder van Lansink geeft aan hoe we het beste om kunnen gaan met gebruikte banden in Nederland. Hoe hoger de verwerking op de ladder staat, des te beter de verwerkingsmethode is voor het milieu. De ladder is dé standaard voor het optimale beheer van afvalstromen.

Een trede hoger op de ladder met RecyBEM

Preventie heeft de hoogste prioriteit. Daaronder staat hergebruik. Door middel van hergebruik wordt een band opnieuw in de markt gebracht. Een trede lager staat recycling. Bij recycling worden grondstoffen teruggewonnen uit gebruikte autobanden. Als hergebruik en recycling niet mogelijk zijn, is verbranding van afval met energieterugwinning het streven (verbranding +). De minst gewenste oplossingen zijn verbranding zonder energieterugwinning, storten en dumpen. RecyBEM kent de volgende afvoerstromen:

  • Tweede gebruik als occasionband
  • Loopvlakvernieuwing
  • Alternatief hergebruik
  • Materiaalhergebruik door recycling
  • Thermisch hergebruik met hoog rendement

Vertaald naar de categorieën van de ladder, vallen tweede gebruik als occasionband, loopvlakvernieuwing waarbij een bruikbaar karkas voorzien wordt van een nieuw profiel en alternatief hergebruik onder de categorie hergebruik. Materiaalhergebruik is gelijk aan recycling. Thermisch hergebruik met hoog rendement is tot slot gelijk aan verbranding met energieterugwinning (verbranding +).

Jaarlijks zamelen we in Nederland ruim negen miljoen gebruikte banden in. De meeste banden worden gerecycled en als materiaal hergebruikt: