Ontdoener met logistieke dienst

1x oud voor 1x nieuw registratie van een bezorgservice

De basis van het Besluit beheer autobanden is: 1x oud voor 1x nieuw. Bij verkoop van een band waarvoor de wettelijke afvalbeheersbijdrage autobanden is betaald (nieuw), kan de gebruikte autoband die vrijkomt bij de montage (oud) kosteloos worden ingezameld onder de RecyBEM-regeling. Hiervoor moet de oud-voor-nieuw te verantwoorden zijn in de administratie. Maar hoe zit dat bij levering van banden en retourname van gebruikte banden door een bezorgorganisatie? De dienst die zij levert is de verkoop en bezorging van banden. De banden worden niet door de bezorgorganisatie gemonteerd. Toch kan zij voor de retourgenomen banden bij bezorging van banden, waarvoor de afvalbeheersbijdrage is betaald, gebruikmaken van het RecyBEM-systeem.

Ook bij bandenlevering door een bezorgorganisatie is de 1x oud voor 1x nieuw registratie verplicht. Hoe zit dat? RecyBEM werkt voor de inzameling van autobanden onder de RecyBEM-regeling samen met gecertificeerde inzamelingsbedrijven. Zij zamelen de banden in bij ontdoeners, zoals garages, bandenservicebedrijven en autodealers. Zij zamelen ook banden in bij bedrijven met een bandenbezorgservice. In zekere zin werken de inzamelingsbedrijven samen met deze bandenbezorgorganisaties, ontdoeners met logistieke dienst zoals ze in het RecyBEM-systeem worden genoemd. Door deze samenwerking kunnen de klanten van de ontdoeners met logistieke dienst namelijk ook gebruikmaken van de kosteloze inzameling onder de RecyBEM-regeling. De ontdoener met een logistieke dienst neemt een deel van de inzamelingsfunctie van het inzamelingsbedrijf over door gebruikte banden bij zijn klanten retour te nemen bij de verkoop (en het leveren) van banden waarvoor de afvalbeheersbijdrage autobanden is betaald. De ontdoener met logistieke dienst mag maximaal eenzelfde aantal banden als wordt geleverd aan een klant retournemen bij deze klant.

Registratie herkomst banden

De RecyBEM-inzamelaar en de ontdoener met logistieke dienst ondertekenen beiden een uitbestedingsovereenkomst, waarmee ze samen overeenkomen dat de ontdoener, die bij bezorging van banden bij een klant maximaal eenzelfde aantal banden retour neemt, onder dezelfde voorwaarden werkt als de RecyBEM-inzamelaar. Daardoor kan de ontdoener – ondanks dat een ontdoener met logistieke dienst de banden niet zelf monteert waarbij banden ter afdanking vrijkomen – alsnog de retour genomen banden kosteloos onder de RecyBEM-regeling laten inzamelen door de inzamelaar waarmee de ontdoener de uitbestedingsovereenkomst heeft getekend. Onderdeel van deze overeenkomst is dat de ontdoener met logistieke dienst een inzichtelijke administratie heeft met de herkomst en het aantal van de ingenomen banden volgens het principe “1x oud voor 1x nieuw”.

Aandacht voor bandenbalans

RecyBEM besteedt aandacht aan de bandenbalans bij ontdoeners met een logistieke dienst, omdat RecyBEM constateert dat bandenbedrijven banden bezorgen bij klanten en gebruikte banden retournemen zonder dat deze bandenstromen deugdelijk worden geadministreerd. De consequentie is dat bij deze bedrijven de 1xoud-voor-1xnieuw-balans afwijkt, bepaalde bandenstromen niet inzichtelijk zijn en de bedrijven niet aan de verplichtingen uit het Besluit beheer autobanden voldoen. “Vaak kan met kleine aanpassingen de registratieverplichting op orde gebracht worden. Een aantekening op de afleverbon, waarbij maximaal eenzelfde aantal banden retour genomen wordt als wordt bezorgd, kan bijvoorbeeld al voldoende zijn om te voldoen aan de wettelijke verplichting tot innameregistratie en aan de afspraken in de uitbestedingsovereenkomst,” zegt Joost Kester, directeur van RecyBEM.

Download hier de uitbestedingovereenkomst.