P-Pneu Bandenservice-Bandenhandel VOF betaalt afvalbeheersbijdrage

P-Pneu Bandenservice-Bandenhandel VOF is lid van het RecyBEM-systeem

P-Pneu Bandenservice-Bandenhandel VOF voldoet aan de wettelijke verplichting uit het Besluit beheer autobanden en betaalt voor de inzameling en recycling van gebruikte autobanden.

In Nederland is het verplicht om bij aankoop van nieuwe autobanden uit het buitenland bij te dragen aan de kosten voor inzameling en recycling van oude banden. Producenten en importeurs van autobanden dienen afvalbeheersbijdrage te betalen aan de Band en Milieu (BEM)-organisatie. In 2004 heeft de BEM-organisatie RecyBEM opgezet om uitvoering te geven aan de inzameling- en recyclingverplichting uit het Besluit beheer autobanden (Bba). Namens de  bandenleveranciers  die verenigd zijn in de Vereniging Band en Milieu, organiseert RecyBEM in Nederland de inzameling en recycling van gebruikte autobanden uit de vervangingsmarkt.  Voor iedere nieuwe band die op de Nederlandse markt gebracht wordt, zamelen we een oude band in om de keten te sluiten. De gebruikte autobanden verwerken  we op een milieuverantwoorde manier. Hierdoor voorkomen we dat oude banden rondslingeren in het milieu, hoeven er minder primaire grondstoffen onttrokken te  worden aan de natuur en wordt de uitstoot van CO₂ vermeden. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft het RecyBEM-systeem algemeen verbindend  verklaard (AVV). De AVV zorgt ervoor dat alle producenten en importeurs verplicht worden bij te dragen aan de kosten van de inzameling en recycling van  autobanden.

P-Pneu Bandenservice-Bandenhandel VOF is een van de leden van de Vereniging Band en Milieu. Voor iedere band die zij als eerste op de Nederlandse markt brengen, betalen zij de afvalbeheersbijdrage aan de BEM-organisatie. P-Pneu Bandenservice-Bandenhandel VOF voldoet als lid van het RecyBEM-systeem aan de verplichtingen uit het Besluit beheer autobanden en betaalt voor de inzameling en recycling van gebruikte autobanden.