Inter-Sprint Banden B.V. betaalt afvalbeheersbijdrage

Inter-Sprint Banden B.V. is lid van het RecyBEM-systeem

Inter-Sprint Banden B.V. voldoet aan de wettelijke verplichting uit het Besluit beheer autobanden en betaalt voor de inzameling en recycling van gebruikte autobanden.

In Nederland is het verplicht om bij aankoop van nieuwe autobanden uit het buitenland bij te dragen aan de kosten voor inzameling en recycling van oude banden. Producenten en importeurs van autobanden dienen afvalbeheersbijdrage te betalen aan de Band en Milieu (BEM)-organisatie. In 2004 heeft de BEM-organisatie RecyBEM opgezet om uitvoering te geven aan de inzameling- en recyclingverplichting uit het Besluit beheer autobanden (Bba). Namens de  bandenleveranciers  die verenigd zijn in de Vereniging Band en Milieu, organiseert RecyBEM in Nederland de inzameling en recycling van gebruikte autobanden uit de vervangingsmarkt.  Voor iedere nieuwe band die op de Nederlandse markt gebracht wordt, zamelen we een oude band in om de keten te sluiten. De gebruikte autobanden verwerken  we op een milieuverantwoorde manier. Hierdoor voorkomen we dat oude banden rondslingeren in het milieu, hoeven er minder primaire grondstoffen onttrokken te  worden aan de natuur en wordt de uitstoot van CO₂ vermeden. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft het RecyBEM-systeem algemeen verbindend  verklaard (AVV). De AVV zorgt ervoor dat alle producenten en importeurs verplicht worden bij te dragen aan de kosten van de inzameling en recycling van  autobanden.

Inter-Sprint, voor een duurzame bedrijfsvoering

Inter-Sprint Banden is dé bandendistribiteur van Europa die duurzame bedrijfsvoering hoog in het vaandel draagt. Met miljoenen banden op voorraad en een intensief distributienetwerk kijken wij zeer kritisch naar de mogelijkheden om de milieubelasting te minimaliseren. Wij zien het als een uitdaging, beter nog, als een verplichting om binnen onze eigen organisatie, het maximaal haalbare uit de op dit moment beschikbare duurzaamheids technologieën te halen. Door actief deel te nemen aan het RecyBEM-systeem laten wij zien dat ons bedrijf op alle fronten maximaal investeert in een duurzame toekomst en dat dit een vast onderdeel van onze bedrijfsvoering is geworden.

Inter-Sprint Banden B.V. is een van de leden van de Vereniging Band en Milieu. Voor iedere band die zij als eerste op de Nederlandse markt brengen, betalen zij de afvalbeheersbijdrage aan de BEM-organisatie. Inter-Sprint Banden B.V. voldoet als lid van het RecyBEM-systeem aan de verplichtingen uit het Besluit beheer autobanden en betaalt voor de inzameling en recycling van gebruikte autobanden.