Rubber Resources en de afzetmogelijkheden van gedevulcaniseerd rubber

BEM-circle nr. 3 juni 2021

Rubber Resources wil afzetmogelijkheden gedevulkaniseerd rubber vergroten:

Pionieren, kennis opdoen en nieuwe toepassingen ontwikkelen

Rubber recycling levert al meer dan een halve eeuw een serieuze bijdrage aan het hergebruik van grondstoffen. Bij Rubber Resources in Maastricht dragen elke dag zeventig medewerkers daaraan bij, door het devulkaniseren van binnenbanden en van natuurrubber van onder meer vrachtwagenbanden. Het bedrijf is flink in beweging en sleutelt daarbij zowel aan de sourcing kant als aan de output kant door de ontwikkeling van nieuwe toepassingen. "Toepassingen ontstaan niet vanzelf, daar moet je energie, geld en vooral tijd in steken."

Rubber Resources in Maastricht behoort tot de top vijf van 's werelds belangrijkste devulkaniseerbedrijven. Deze wereldspeler levert teruggewonnen rubber aan vrijwel elke belangrijke autobandenfabrikant. Ergens in het bedrijf hangt een tegeltje aan de wand met de missie: "Rubber Resources streeft naar het behoud van de natuurlijke hulpbronnen voor toekomstige generaties." Dat doen ze bij het bedrijf al sinds 1956, toen Vredestein het initiatief nam om deze rubberrecycler op te zetten. Anno 2021 levert Rubber Resources aan afnemers in de bandenindustrie, de automotive sector en in markten van rubberproducten, kabelbeddingen en kleefstoffen.

Constante kwaliteit

Het bedrijf is binnen de ELGI groep het expertisecentrum voor recycling & compounding. De trots van het management is niet alleen dat het bedrijf verschillende technologieën toepast voor het terugwinnen van butylrubber en natuurrubber, dat o.a. uit de retreading-industrie komt, maar ook de constante kwaliteit die het bedrijf in diverse specsvarianten kan leveren. Dit maakt Rubber Resources in zijn markt tot een topspeler, zegt algemeen directeur Gerrit Rehorst. Die focus op levering van constante kwaliteit tijdens de 24/7 productie is essentieel voor met name autobandenfabrikanten.

Topper in Europa

Het Limburgse bedrijf is een topper in Europa wat betreft het devulkaniseren van natuurrubberafval uit de hele EU. Butylrubber (binnenbanden) komt vooral uit het Midden-Oosten en Azië. Rubberrecycling heeft weliswaar de toekomst, zegt Gerrit Rehorst, maar er is wel verandering op til. "Wij zien een aanzienlijke en groeiende behoefte en bereidheid om meer gerecycled rubber in banden te gebruiken, dus ik verwacht dat
bandenproducenten onze belangrijkste partners en afnemers zullen blijven. Maar wij zijn ons bewust breder aan het oriënteren, zowel aan de sourcing als aan de output kant. "

Granulaat van kunstgrasvelden

Zo doet het bedrijf nu proeven met het devulkaniseren van rubbergranulaat van kunstgrasvelden dat vrijkomt bij de verwerker GBN te Amsterdam. "Dat is voor ons een mogelijke toekomstige activiteit waar wij kansen in zien. Een goede aanvulling, nodig gezien het feit dat de devulkaniseerlijn van binnenbanden in de komende jaren (door steeds minder aanbod) steeds minder output zal geven."

Bandenfabrikanten gaan steeds meer gerecycled rubber gebruiken. Gerrit Rehorst duidt de trend: "De verwachting is dat virgin natuurrubber in prijs gaat stijgen. Dat betekent meer kansen voor recycled materiaal. De compounders zullen vaker recycled materiaal gaan inzetten, het aandeel recycled rubber ligt nu al tussen tien en twintig procent en is groeiend."

Dat is een positieve ontwikkeling, maar na dips in de afzet van auto's in 2019 en door de coronacrisis schommelden de afzetmogelijkheden. "De vraag is nu weer groot."

Kwetsbaarheid

Pieken en dips in afzet brengen een zekere kwetsbaarheid mee. "We willen minder afhankelijk zijn van de bandenindustrie en zijn bezig met het vinden van alternatieve afzetmogelijkheden voor ons rubber. Dit bedrijf heeft in het verleden – voor mijn aantreden – wel compounds ontwikkeld voor nieuwe toepassingen, zonder veel succes. Wij hebben de draad nu weer opgepakt." Het roer gaat dus om. "Je kunt wachten tot iemand als vanzelf met een oplossing, een toepassing komt. Maar het gaat niet vanzelf. Je hebt ontwikkelaars nodig, pioniers om mee samen te werken. En daarna heb je nog een afnemer nodig die gelooft in de potentie van een product op basis van tien procent gedevulkaniseerd rubber."

Eerste toepassing in ontwikkeling

De partner is gevonden, de eerste toepassing is inmiddels in ontwikkeling. Met name een halffabrikaat voor een band lijkt kansrijk, al gaat het zeker niet vanzelf. Gerrit Rehorst: "We willen zelf ontwikkelen en de tussenstap van het inschakelen van een compoundeerbedrijf overslaan. We zijn rechtstreeks naar een klant toe gegaan met 100 kilo van ons materiaal. 'Probeer het eens, doe eens wat tests met dit materiaal voor de nieuwe toepassing. Zet je pers aan met ons materiaal en kijk wat het doet.' De eeuwige vraag is natuurlijk het vinden van de balans in de compound. Hoeveel gerecycled rubber kan
ik gebruiken, wat is de optimale kwaliteit van het eindproduct en hoe zit het dan met de kostprijs. Een combi van technische kennis en zakelijk inzicht."

Mario Curfs: "Het gaat met vallen en opstaan. De tests verlopen niet altijd volgens verwachting, maar dat hoort erbij als je onconventionele dingen probeert. We hebben dus ook wel compleet mislukte runs gezien. Als je iets wilt bereiken in circulair denken, dan moet je daarmee om kunnen gaan." Gerrit Rehorst heeft goede hoop dat de inspanningen medio 2021 leiden tot een product dat commercieel vermarkt kan worden: een halffabrikaat dat de basis kan zijn voor een transportband of voor rubber matten. Een zelf ontwikkeld product, een grondstof op basis van afgedankte en gerecyclede rubberafvallen.

Goed omgaan met grondstoffen

Daarmee zijn we weer terug bij het tegeltje. Gerrit Rehorst: "We moeten goed omgaan met de grondstoffen in de wereld. Wij hebben het heft in eigen hand genomen in plaats van te wachten tot iemand met een gouden idee komt. Een leerzaam proces, dat ons in staat stelt teruggewonnen grondstoffen opnieuw in te zetten. Wie weet kunnen we door ons gedevulkaniseerd rubber infill van kunstgrasvelden wel inzetten om afsluitbanden voor kunstgrasvelden te maken of iets dergelijks. Met de nieuwe kennis kunnen we aan nieuwe toepassingen gaan werken. Gewoon doen en proberen, dat levert kennis en kansen op."