Wettelijke afvalbeheersbijdrage in 2021 €1,70 per autoband

BEM-circle nr. 3 juni 2021

Hoogte afvalbeheersbijdrage autobanden 

De afvalbeheersbijdrage die producenten en importeurs van autobanden, caravans en aanhangwagens aan de Stichting Fonds Band en Milieu betalen wordt jaarlijks vastgesteld. De Raad van Toezicht van de Stichting Fonds Band en Milieu stelt jaarlijks voorafgaand aan het jaar de afvalbeheersbijdrage voorlopig vast. Hierbij wordt rekening gehouden met verwachtingen omtrent kosten van het afvalbeheerssysteem en het aantal autobanden waarover afvalbeheersbijdrage wordt afgedragen in het betreffende jaar. Aan het einde van het jaar wordt de afvalbeheersbijdrage autobanden vervolgens definitief vastgesteld.

Sinds inds juli 2015 is betaling van de afvalbeheersbijdrage autobanden aan de Stichting Fonds Band en Milieu verplicht. Het gaat dan om de wettelijke afvalbeheersbijdrage die door producenten en importeurs aan de Stichting Fonds Band en Milieu betaald moet worden bij eerste terbeschikking stelling van een autoband aan een ander in Nederland of bij import. RecyBEM gaat niet over eventuele doorberekeningen door producenten of importeurs. Als gevolg van de kostenontwikkelingen is de afvalbeheersbijdrage de afgelopen jaren gestegen:

  • Voor de periode 2015 t/m 2017 is de wettelijke afvalbe- heersbijdrage definitief vastgesteld op €1,30 per band.
  • Voor de periode 2018 t/m 2020 is de wettelijke afvalbe- heersbijdrage definitief vastgesteld op €1,50 per band.
  • Per 1 januari 2021 bedraagt de wettelijke afvalbeheers- bijdrage € 1,70 per autoband.