Duurzame ontwikkeling binnen het kader van de SDG’s

BEM-circle nr. 3 juni 2021

17 Duurzaamheidsdoelen (SDG's) – 169 Doelstellingen (targets) geven richting en ambitie!

Onze wereld transformeren: duurzame ontwikkeling

In 2015 hebben alle lidstaten van de Verenigde Naties unaniem de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling aangenomen. Deze agenda biedt een blauwdruk voor vrede en welvaart voor mens en planeet, nu en in de toekomst. Centraal staan de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals - SDG's). Er is behoefte aan een sprong voorwaarts om de ambitieuze SDG's te realiseren. Daarom heeft de VN in 2020 opgeroepen tot een "Decade of Action". Actie is nodig om te erkennen dat het beëindigen van armoede en andere ontberingen hand in hand moeten gaan met plannen die de gezondheid en het onderwijs verbeteren, ongelijkheid verminderen en economische groei stimuleren - en tegelijkertijd de klimaatverandering aanpakken en werken aan het behoud van onze oceanen en bossen.

De 17 doelen voor duurzame ontwikkeling en de 169 bijbehorende doelstellingen tonen de omvang en ambitie. Het idee achter de doelen is dat niemand achterblijft en dat iedereen in staat moet zijn te bouwen aan een betere toekomst. De 169 doelstellingen maken de 17 doelen concreter. De doelen en doelstellingen zullen tot 2030 actie stimuleren.

"Op weg naar een circulaire economie zijn de SDG's een onderdeel van de missie en visie van RecyBEM. De SDG's bieden een kader waarmee we onze inspanningen kunnen sturen. Deze universele principes hebben als doel om armoede te beëindigen, de planeet te beschermen en welvaart voor iedereen te verzekeren." 

Joost Kester Jacobs, COO RecyBEM

De SDG's bieden een kant-en-klaar, universeel kader dat alle belanghebbenden – waaronder het bedrijfsleven – kunnen gebruiken om zich te vernieuwen en om te focussen op acties die sociale en milieuvooruitgang realiseren. WBCSD-TIP: "Als een motor van economische groei en werkgelegenheid, een financieringsbron en een aanjager van technologie en innovatie speelt het bedrijfsleven een cruciale rol bij het realiseren SDG-gerelateerde kansen die obstakels overwinnen en schaaloplossingen bieden."

De SDG Roadmap van de bandenindustrie versnelt de impact

Gedreven door duurzaamheid

Op 18 mei 2021 is de Roadmap van de bandenindustrie gelanceerd. Elf producenten die zijn verenigd in TIP (en samen goed zijn voor zestig procent van de bandenproductie wereldwijd) hebben de krachten gebundeld om de Roadmap te  ontwikkelen om bedrijven en stakeholders in de gehele keten van banden te begeleiden naar duurzaamheid in lijn met de SDG's. In de Roadmap verkennen en verwoorden zij het potentieel van de keten om innovaties te stimuleren met als doel om de SDG's te realiseren.

"De Roadmap heeft tot doel een belangrijke referentie te worden voor elke stakeholder in de keten van waardebanden die streeft naar duurzaam ondernemen. Voor mens en planeet, de Roadmap biedt inspirerende acties en casestudy's naar een toekomst van duurzame mobiliteit."

Florent Menegaux, CEO Michelin

De Roadmap identificeert de terreinen waar de bandensector de meeste impact kan behalen op de SDG's door diegene te maximaliseren die positief zijn en door diegene met negatieve effecten te minimaliseren. Onderzocht zijn belangrijkste manieren om de impact tegen 2030 te versnellen en te optimaliseren. De Roadmap is bedoeld als leidraad voor gerichte actie en biedt een handreiking om met stakeholders in gesprek te gaan over relevante duurzaamheidsactiviteiten.

"Briljant initiatief. De Roadmap toont de ambities van de bandenindustrie. Het biedt ons een uitgangspunt voor gesprekken met andere stakeholders om concrete acties vorm te geven op weg naar een mooie, duurzame, groene en circulaire toekomst."

Kees van Oostenrijk, CEO RecyBEM

U vindt de Roadmap op SustainableDriven.info