Eénmaal oud voor éénmaal nieuw

BEM-circle nr. 3 juni 2021

De basis van het Besluit beheer autobanden is: éénmaal oud voor éénmaal nieuw. Bij verkoop van een band waarvoor de wettelijke afvalbeheersbijdrage is betaald, kan een gebruikte band kosteloos worden ingezameld. Dat klinkt simpel. Toch zijn er in de praktijk een aantal aandachtspunten. Er is een aantal lekstromen waarmee RecyBEM aan de slag is gegaan. En dat is belangrijk, want in 2020 zijn er 1,5 miljoen meer banden onder de RecyBEM-regeling ingezameld, dan er banden op de markt gebracht zijn met betaling van de wettelijke afvalbeheersbijdrage. Joost Kester Jacobs, verantwoordelijk voor de uitvoering van het Recy- BEM-systeem, noemt het een uitdaging voor ons allemaal: "als we allemaal onze verantwoordelijkheid nemen, kunnen we de gestructureerde en kosteloze inzameling van alle autobanden uit de vervangingsmarkt blijven garanderen en de weg naar de circulaire economie vervolgen".

Vorig jaar zijn er onder de RecyBEM-regeling 9,5 miljoen banden kosteloos ingezameld. Dat zijn er ruim anderhalf miljoen meer dan er op de Nederlandse markt geplaatst zijn. Kester Jacobs: "Al acht jaar op rij zien we dat er meer banden worden ingezameld dan dat er op de markt geplaatst worden, maar nog niet eerder was het verschil zo groot." De coronacrisis speelt een rol in dit grote verschil. Bedrijven en consumenten hielden een grote schoonmaak wat zorgde voor een hoog inzamelaantal. Aan de andere kant was het rustiger op de weg en wisselden minder consumenten hun banden. Kester Jacobs: "De negatieve RecyBEM-bandenbalans heeft onze aandacht. We moeten er met elkaar voor blijven zorgen dat we de inzameling kunnen blijven realiseren om de milieuwaarde van banden te blijven verbeteren. In samenwerking met partnerorganisaties, producenten, importeurs, inzamelaars en ontdoeners zetten we ons in om het evenwicht in de bandenbalans zoveel mogelijk terug te brengen."

"Samen kunnen we het RecyBEM-systeem overeind houden. Dat is belangrijk op weg naar de circulaire economie"

RecyBEM zet zich in om de betaling van de wettelijke afvalbeheersbijdrage van banden die onder het Besluit beheer autobanden vallen te realiseren en om een gelijk speelveld te waarborgen. Kester Jacobs: "Sinds juli 2015 is betaling van de wettelijke afvalbeheersbijdrage autobanden verplicht voor nieuwe en gebruikte banden die voor de eerste keer op de Nederlandse markt geplaatst worden. Het gaat dan om banden voor personenwagens en bedrijfswagens tot 3.500 kg uit de vervangingsmarkt en sinds 2007 ook om de banden die onder caravans en aanhangwagens zitten. We voeren op dit moment diverse campagnes en er lopen diverse onderzoeken, van de caravan en  aanhangwagenbranche tot auto-importeurs die een extra bandenset importeren en van de gebruikte bandenhandelaren tot sloopbedrijven die afgemonteerde banden op de Nederlandse vervangingsmarkt plaatsen." Kester Jacobs constateert dat er niet altijd opzet in het spel is: "Niet alle bedrijven zijn zich altijd bewust geweest van hun verplichtingen tot betaling van de wettelijke afvalbeheersbijdrage. We proberen in gesprek te komen en te blijven. En we blijven bedrijven verzoeken om opvolging te geven aan de verplichting tot betaling van de afvalbeheersbijdrage en zich te melden. Ik begrijp heel goed dat het vervelend is dat bedrijven per 7 juli 2015 alsnog de afdracht moeten doen. We hebben bijvoorbeeld met een aantal bedrijven afspraken gemaakt over betaaltermijnen. De plicht tot het betalen van de afvalbeheersbijdrage vervalt echter niet."

Het succes van het systeem is volgens Kester Jacobs dat de bandenbranche zich altijd loyaal heeft getoond: "Onze marktdekking is groot en het is ook belangrijk dat iedereen mee doet en blijft doen om het systeem van kosteloze inzameling overeind te houden. Dit is belangrijk om ook de vervolgstappen in de circulaire uitdagingen te kunnen realiseren. Daar hebben we dus iedereen bij nodig, want een evenwichtige bandenbalans begint bij de ondernemer die de afvalbeheersbijdrage betaalt als hij daarvoor verantwoordelijk is en bij de ontdoener die maximaal evenveel banden kosteloos laat inzamelen als dat hij heeft verkocht met afvalbeheersbijdrage. Als iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt en zich aan de regels houdt, dan is bij iedereen de bandenbalans sluitend. En die van het systeem als geheel dus ook."