Aanmelding inzameling gedumpte/gevonden autobanden

RecyBEM voorkomt al jaren dat er autobanden rondslingeren in de natuur. Het komt dan ook maar zeer sporadisch voor dat banden nog gedumpt worden in de natuur. Als gevolg van het Besluit beheer autobanden kunnen gemeenten in de natuur onbeheerd achtergelaten en door de gemeente ingezamelde autobanden gratis laten inzamelen door RecyBEM.

Door het invullen van dit formulier maakt u bij RecyBEM melding van de door u als gemeente ingezamelde gedumpte autobanden. We nemen contact met u op voor het gratis inzamelen van deze banden bij uw milieustraat. We verzoeken u om de ingezamelde gedumpte autobanden apart van andere banden op te slaan op de milieustraat.

RecyBEM verzoekt om de gegevens van een contactpersoon om contact op te nemen over de mogelijkheden voor inzameling van de autobanden uit deze melding onder de RecyBEM-regeling. RecyBEM zal u ook toevoegen aan het bestand voor contactpersonen ten aanzien van inzameling van RecyBEM-banden bij gemeenten ter uitvoering van het Besluit beheer autobanden. U ontvangt dan van ons informatie over de ontwikkelingen ten aanzien van de inzameling en verwerking van banden onder de RecyBEM-regeling. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, dan kunt u dat per e-mail aan ons laten weten: bem@RecyBEM.nl.