Definitie personenwagenbanden (ETRTO-lijst)

ETRTO-lijst geldende lijst voor definitie van personenwagenbanden

VROM (nu het ministerie van IenM) besloot als definitie voor personenwagenbanden de lijst van The European Tyre and Rim Technical Organisation (ETRTO) te gebruiken als geldige lijst voor personenwagenbanden in het kader van het Besluit beheer autobanden. 

Het Besluit heeft betrekking op personenwagenbanden die afkomstig zijn van voertuigen, zoals personenauto's en lichte bedrijfswagens met een maximum gewicht van 3.500 kg. De categorieën banden die onder de definitie vallen zijn:

  • ETRTO Passenger Car Tyres (= personenwagenbanden)
  • ETRTO Commercial Vehicles - Lite Trucks (= lichte bestelwagens)

Meer informatie vindt u op www.etrto.org.