Warning message

This page has not been translated! You can use Google Translate to see an online English translation of this page.

Duurzaamheid in de bandenbranche

Een duurzame bedrijfsvoering

Bij Apollo Vredestein, Continental, Goodyear Dunlop, Inter-Sprint, Michelin en Van den Ban

In de bandenbranche wordt kritisch gekeken naar de bedrijfsvoering en de milieubelasting hiervan. Hans Visser, Algemeen directeur Inter-Sprint en bestuurslid van de Vereniging Band en Milieu (BEM): "Het vanuit een milieuoogpunt kritisch kijken naar alle aspecten van de eigen bedrijfsvoering kan heel verrassend zijn." In de bandenbranche wordt dan ook geïnvesteerd om het maximale uit duurzaamheidstechnologiën te halen. "Met de verdere groei en internationalisering van Van den Ban Autobanden is duurzaamheid een begrip dat steeds actueler wordt bij Van den Ban," aldus Frans van Lenten, managing director bij Van den Ban en tevens bestuurslid van de BEM. Hans Visser: "Het is goed om te kunnen laten zien dat ook onze branche maximaal investeert in duurzaamheid en dat dit een vast onderdeel van de bedrijfsvoering is geworden".

Duurzaamheid belangrijk bij de groeidoelstellingen van Apollo Vredestein

Paul Eidhof is alweer vier jaar werkzaam als Country Manager Nederland en resultaatverantwoordelijk voor de activiteiten van Apollo en Vredestein op de Nederlandse markt. Apollo Vredestein is zeer actief met betrekking tot duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO): "Duurzaamheid is concern-breed een belangrijke pilaar waarop de ambitieuze groeidoelstellingen gestalte moeten worden gegeven. 'Care for Society' is één van de 'core values' die wereldwijd worden gedeeld om de verschillende culturen optimaal te laten samenwerken." Voor hun benadering van duurzaam ondernemen is Apollo Vredestein onderscheiden met de Gouden PRIMA Ondernemen Award met daarbij de quote: "Apollo Vredestein is een markant voorbeeld van een integrale benadering van duurzaam ondernemen!". Paul Eidhof: "Apollo Vredestein implementeert duurzaam ondernemen op een breed spectrum vanuit een duidelijke markt- en MVO-strategie, waarbij alle medewerkers, van de werkvloer tot de directie, actief betrokken zijn. Apollo Vredestein onderzoekt en realiseert mogelijkheden tot verduurzaming zoals de inzet van recyclaat, onderzoek naar een 100% biobased band en zorgen voor duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

Continental focust op een duurzame band voor de toekomst

Bert Stellinga, algemeen directeur van Continental Banden Groep, is trots de grootste distributeur van Continental-banden in Nederland te zijn. "Als er één producent is die duurzaam produceren belangrijk vindt, is het Continental. De producent zorgt bij productie van banden altijd voor een optimale balans tussen een lange levensduur, een laag brandstofverbruik, veiligheid en de toepassing van duurzame grondstoffen. Maar ook zijn er duidelijke lange termijndoelstellingen, door de productie nog duurzamer te maken en daarbij minder afhankelijk te zijn van traditionele grondstoffen. Binnen Continental wordt continu de uitdaging aangegaan klassieke rubberbronnen te vervangen. Een regelrechte doorbraak in de bandenindustrie is de ontwikkeling van een type paardenbloem dat een buitengewone hoeveelheid latex afgeeft waarop natuurlijk rubber is gebaseerd. We kunnen namelijk niet al het natuurlijke rubber vervangen door synthetisch rubber. Dankzij de toepassingen van nieuwe rubbercomponenten daalt de vraag naar natuurlijk rubber, waardoor de druk op de rubberbomenplantages afneemt en het milieu verder wordt ontlast." Volgens Stellinga kenmerkt continue innovatie de producent: "Zo verkopen we ook de nog niet zo lang geleden geïntroduceerde Conti.eContact. Deze band bevat een groot aantal nieuwe technologieën en draagt het AA-label. Dit is de hoogst mogelijke score op het gebied van energie-efficiency én grip op nat wegdek. Momenteel draagt slechts 0,18 procent van alle banden van de vier premium-aanbieders dit AA-label. Het verlagen van de rolweerstand resulteert in een lager brandstofverbruik en dus minder uitstoot van CO2." Maar Continental focust volgens Stellinga ook op verduurzaming van de bedrijfsvoering: "Naast de focus op de verkoop van duurzame banden kijken we ook naar verduurzaming van onze logistiek en dat doen we samen met Pon Logistics. Samen met hen hebben we
afgesproken dat we geen halfvolle ritten rijden. Kostenvermindering en het verlagen van CO2-uitstoot tot doel. Onze vervoerder heeft de Lean en Green status. Een mooie kroon op de duurzame inzet van onze logistieke partner."

Goodyear heeft een lange historie van duurzame initiatieven

Volgens Martijn de Jonge, Sales en Marketing Directeur Benelux bij Goodyear Dunlop Tires Europe, begint de strategie om de impact op het milieu te verminderen bij het optimaliseren van hun materialen en processen: "We evalueren continue de grondstoffen die we gebruiken, inclusief de materiaalkenmerken en de energiesamenstelling. We werken nauw samen met leveranciers om duurzamere alternatieven te ontwikkelen of te selecteren. We doen onderzoek naar vernieuwbare materialen (sojaolie, samenwerking met DuPont Industrial Biosciences) en materiaalreductie, hergebruik en recycleerbaarheid.". Goodyear Dunlop doet continu onderzoek om de voetafdruk van de band en de milieuvriendelijke eigenschappen te verbeteren. Martijn de Jonge: "We verbeteren de milieuvriendelijke eigenschappen van de band. Het verminderen van de rolweerstand heeft een gunstig effect op het milieu en het brandstofverbruik en door het kilometerbereik van onze banden te optimaliseren zijn er minder bandenwissels nodig en zo wordt er dus op termijn ook minder materiaal verbruikt." Volgens Martijn de Jonge heeft Goodyear Dunlop een lange historie van duurzame initiatieven: "We behalen dan ook mooie resultaten die de toon zetten in de industrie, zoals het Zero Waste to Landfill iniatief dat Goodyear Dunlop in 2006 startte om zo de impact op het milieu verder te verminderen en alle productie-eenheden te stimuleren om afval zoveel mogelijk te reduceren, te hergebruiken of te recycleren. Goodyear Dunlop maakt voortdurend vooruitgang om de doelstelling van -15% water en energieverbruik tegen 2015 te behalen. Een andere doelstelling is om GHG-emissies te verminderen. Daarbij houden we rekening met de totale levensduur van onze producten: tijdens de productie, het gebruik van de band en tot slot de uitdienstname/recyclage van onze producten. We evalueren projecten op mogelijke reducties en hun kosteneffectiviteit. Onze producten zelf kunnen ook een impact hebben zoals bijvoorbeeld een brandstof besparende band met een lage rolweerstand.

Inter-Sprint optimaliseert transport en kiest voor duurzame toepassingen

Inter-Sprint kijkt niet alleen kritisch naar de milieubelasting van de bedrijfsprocessen, maar ze gaan verder. Hans Visser: "Als distributeur heb je weinig tot geen invloed op het productieproces en de milieubelastende aspecten hierbij. In dat traject ligt vooral een rol weggelegd voor de industrie om de milieubelasting tot een minimum terug te brengen. Wel kijken wij kritisch hoe onze leveranciers omgaan met het milieu en bij de keuze voor nieuwe leveranciers laten wij ons vooraf informeren over het productieproces en de genomen milieumaatregelen. Bij alle activiteiten en logistieke trajecten binnen de eigen organisatie ligt dat uiteraard anders. Dan heb je alles in eigen hand. Transport is een zeer groot onderdeel van onze serviceverlening. Het optimaliseren van de logistieke trajecten resulteert in betere rittenplanningen en optimaal geladen trailers. Dit resulteert uiteindelijk in veel minder kilometers voor meer leveringen en dus minder brandstofgebruik en milieubelasting. Ook het wekelijks wassen van het volledige vrachtwagenpark in een eigen wasstraat is een van onze duurzame toepassingen. Het vervuilde water wordt opgevangen en op een milieuvriendelijke wijze gefilterd en afgevoerd. Bij ons serviceonderdeel voor de opslag van complete band-wielcombinaties (zomer- en wintersets) hebben wij ook kritisch naar de milieubelasting gekeken en uiteindelijk geïnvesteerd in een nieuwe, innovatieve wasstraat voor complete sets. Ook hier wordt het waswater en het vuil eerst gescheiden voordat het water wordt afgevoerd. Het gefilterde vuil wordt op een milieuvriendelijke manier afgevoerd en verwerkt. Tot slot zijn alle heftrucks en transportvoertuigen die wij op onze eigen terreinen en in onze magazijnen gebruiken al voorzien van elektromotoren. Het laten rijden van deze voertuigen maar ook het laten werken van onze bandenmontagelijnen en onze inpakmachines op zelf opgewekte elektriciteit genereerd een win-win situatie voor Inter-Sprint en het milieu."

Michelin draagt duurzaamheid hoog in het vaandel

Bart Mertens, sales director Michelin Benelux, vertelt over de belangrijke rol die duurzaamheid speelt bij Michelin: "De missie van Michelin is de mobiliteit van personen en goederen op een duurzame wijze te bevorderen door de veiligheid, vrijheid, efficiëntie en het plezier van reizen te vergroten. Onze ambitie kunnen we als volgt samenvatten: 'To make mobility safer, cleaner, more connected, more accessible, more affordable'. Dat verantwoordelijkheidsgevoel komt tot uitdrukking in de missie van Michelin, haar 'Circular economy strategy' en de Michelin Total Performance strategie. Door de vier hefbomen - Reduce, Reuse, Recycle en Renew – gezamenlijk in werking te zetten, bereidt Michelin zich voor op de toekomst zodat het bedrijf duurzame oplossingen zal kunnen aanreiken voor de toenemende mobiliteitsbehoeften in de wereld. Onze positie als technologisch leider vraagt van ons dat we nieuwe uitdagingen aangaan die deel uitmaken van onze missie en dat we op een verantwoorde manier bijdragen aan de voortgang van de mobiliteit zoals wordt aangegeven door de pay-off van ons merk
'Michelin, Beter op weg'. Eén van de belangrijke initiatieven die Michelin genomen heeft, is de organisatie van 'Michelin Challenge Bibendum'. Mertens: "Dit forum werd in 1998 voor het eerst georganiseerd en is uitgegroeid tot een uniek internationaal evenement dat duizenden beleidsvormers uit de politiek, vertegenwoordigers van de industrie, en wetenschappers samenbrengt om te discussiëren over de uitdagingen en oplossingen rond duurzame mobiliteit. In 2014 heeft de Michelin Challenge Bibendum zich ontwikkeld tot een "Denk- en Actietank". Eén van de hoogtepunten van het evenement, dat dit jaar wordt gehouden in Chengdu (China), is de publicatie van een Groenboek over prioritaire projecten voor duurzame mobiliteit." Het Groenboek onderkent vijf essentiële "veranderaars" waarin voorzien zou moeten worden om
de huidige uitdagingen voor de stedelijke mobiliteit aan te kunnen pakken:

  • Ambitieuze doelen stellen voor de vermindering van de CO2 emissie.
  • Ultralage-emissiezones (ULEZs) creëren.
  • De logistiek voor de laatste kilometers opnieuw uitvinden.
  • Creatieve oplossingen voor deur-tot-deur-vervoer van mensen ontwikkelen.
  • Zorgen voor private investeringen in een duurzame infrastructuur.

Volgens Mertens hebben banden alles te maken met de duurzaamheid van mobiliteit: "Ze beïnvloeden de veiligheid van verkeersdeelnemers, verbruiken 20 tot 30% van de getankte brandstof, worden gemaakt van niet-onuitputtelijke grondstoffen, en belanden ooit bij het afval. Michelin voelt zich als toonaangevend producent van banden al sinds 1889 medeverantwoordelijk voor het verduurzamen van de mobiliteit."

Van den Ban investeert in duurzaamheid met de aanleg van een WKO-installatie en in service naar de klant

Van den Ban bekijkt alle mogelijkheden om duurzaam te ondernemen. Frans van Lenten: "In 2010 hebben we bij de bouw van het nieuwe hoofdkantoor en het indrukwekkende distributiecentrum bewust gekozen voor duurzame oplossingen. In het kantoorgebouw hebben we een WKO-installatie aangelegd: een duurzaam klimaatbeheersingssysteem waarbij gebruik gemaakt wordt van in de bodem opgeslagen warmte en koude. In de zomer wordt het gebouw gekoeld, door vanuit de koude bron grondwater op te pompen. In de winter kan het gebouw verwarmd worden door warm water door de leidingen te laten lopen. Het afgekoelde water wordt vervolgens weer opgeslagen in de koude bron. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van een topkoelingsysteem en zijn er bewegingssensoren, zonwering en energiezuinige T5 verlichting." Maar niet alleen in het kantoorgebouw zoekt Van den Ban naar duurzame oplossingen voor een schoner milieu. "In de service naar de klant toe wordt er ook gezocht naar milieuverantwoorde oplossingen. Zo biedt Van den Ban elektronische facturatie aan en wordt de orderafhandeling in het magazijn papierloos gedaan", aldus Frans van Lenten. Ook qua bandeninzameling denkt Van den Ban graag mee. Zo is VDB onlangs lid geworden in Frankrijk van de inzamelingsorganisatie Aliapur en is tevens al enkele jaren lid van het Belgische Recytyre.

Mogelijk gebruik van zonne-energie bij zowel Inter-Sprint als Van den Ban

"Een nieuw project staat voor de deur. Het feit dat onze organisatie een enorme opslagcapaciteit vraagt heeft in dit geval een bijkomend voordeel. De platte daken van onze magazijnen zijn uitermate geschikt om te worden voorzien van zonnecollectoren. Op dit moment loopt er een haalbaarheidsonderzoek naar het op grote schaal toepassen van deze technologie", aldus Hans Visser van Inter-Sprint. Frans van Lenten van Van den Ban: "Door mijn bestuurslidmaatschap word ik gewezen op de succesvolle mogelijkheden van duurzaam ondernemen en word ik daarnaast getriggerd om te bekijken of dit ook haalbaar is binnen Van den Ban. Zo zouden we in de toekomst ook graag (gedeeltelijk) over willen gaan op zonne-energie en we bekijken op dit moment de mogelijkheden."

Goede banden en goede recycling

Zowel Paul Eidhof (Vredestein) als Martijn de Jonge (Goodyear Dunlop) benadrukken het belang van een goed inzamelings- en verwerkingssysteem van oude banden. Binnen Goodyear Dunlop en Apollo Vredestein is veel aandacht voor de ontwikkeling van duurzame banden. De inzameling en recycling door RecyBEM sluit aan bij het duurzame karakter van de twee bedrijven. Paul Eidhof: "Sinds de oprichting is Apollo Vredestein een vooraanstaande partij in RecyBEM, het recyclingsysteem voor oude banden. Duurzame banden bevatten steeds meer recyclaat en hebben een grote maatschappelijke impact door verlaging van energiegebruik en CO2 uitstoot, verlaging van de rolweerstand en dematerialisatie. Gelijktijdig stijgen de prestaties van de Apollo en Vredestein autobanden op gebied van veiligheid (remweg, kwaliteit) en geluid (stille band). Opmerkelijk is de samenwerking met de Italiaanse topontwerper Giugiaro die Apollo Vredestein een unieke positie geeft in het exclusieve auto segment." Volgens Martijn de Jonge is RecyBEM een betrouwbare partner voor de recycling van de oude banden : "Goodyear Dunlop stelt hoge eisen inzake duurzaamheid aan zichzelf bij de productie. We kijken in onze productontwikkeling in de eerste plaats naar de veiligheidsaspecten en rijprestaties van de band, daarnaast is de impact op het milieu (lage rolweerstand) en de levensduur ook zeer belangrijk. Het is dan ook logisch dat we voor de recyclage van onze producten beroep willen doen op een betrouwbare partner die de zorg voor veiligheid en het milieu deelt. We vinden het heel belangrijk dat de recyclage zo optimaal gebeurt, dat het restmateriaal in veel gevallen nuttig kan worden toegepast in nieuwe producten. En dan is de cirkel rond."