Warning message

This page has not been translated! You can use Google Translate to see an online English translation of this page.

Definitie personenwagenbanden (ETRTO-lijst)

ETRTO-lijst 2019 geldende lijst voor definitie van personenwagenbanden

VROM (nu het ministerie van IenW) besloot als definitie voor personenwagenbanden de lijst van The European Tyre and Rim Technical Organisation (ETRTO) te gebruiken als geldige lijst voor personenwagenbanden in het kader van het Besluit beheer autobanden. 

Het Besluit heeft betrekking op personenwagenbanden die afkomstig zijn van voertuigen, zoals personenauto's en lichte bedrijfswagens met een maximum gewicht van 3.500 kg. De categorieën banden die onder de definitie vallen zijn:

  • ETRTO Passenger Car Tyres (= personenwagenbanden)
  • ETRTO Commercial Vehicles - Lite Trucks (= lichte bestelwagens)