Inzamelen van boerenbanden

'Opgeruimd staat netjes. En goed voor het milieu!'

U kunt zich aanmelden tot en met 20 december 2018.

Aanmeldformulier inzameling boerenbanden

RecyBEM hecht sterk aan een schoon milieu. Vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en betrokkenheid hebben we het initiatief genomen om boerenbanden, zoals auto-, truck- of tractorbanden, die niet meer nodig zijn en die de horizon vervuilen, in te zamelen. De Inzamelingsactie Boerenbanden ruimt ze netjes op.

Door verbeterde technieken en steeds verder ontwikkelde producten is het gebruik van oude banden bij het afdekken van voederkuilen nog zeer beperkt. Het gevolg is dat er op veel boerenerven grote voorraden banden liggen opgestapeld die niet meer worden gebruikt. Ook na bedrijfsbeëindiging blijven autobanden vaak op het erf liggen. Ondanks dat deze banden niet vallen onder het Besluit beheer autobanden, zetten wij in 2007 samen met LTO, land- en tuinbouworganisatie, de Inzamelingsactie Boerenbanden op. Er lagen zoveel afval- of kuilbanden op boerenerven dat ze het natuurschoon aantastten. De Inzamelingsactie Boerenbanden zette de juiste koers op een schoon erf in, onder het motto 'Opgeruimd staat netjes. En goed voor het milieu'. Met deze eerste grootschalige inzamelingsactie zamelden wij bij agrarische bedrijven bijna 700.000 oude banden in. Sinds 2010 organiseert RecyBEM samen met Renewi de inzamelingsactie. Bedrijven uit de agrarische sector kunnen zich het hele jaar door aanmelden om hun banden te laten opruimen.

Projectdeelname

Renewi Nederland BV, regio Noord-Oost (Renewi) is het RecyBEM-gecertificeerde inzamelingsbedrijf dat de logistieke planning en fysieke inzameling van alle aangemelde banden verzorgt. Meer informatie over Renewi vindt u op www.renewi.com.

Wie kunnen deelnemen aan de actie?

Alle agrarische bedrijven in Nederland kunnen aan de actie deelnemen. Naast autobanden kunnen ook andere typen banden, zoals tractorbanden of banden van andere agrarische voertuigen worden aangemeld om opgeruimd te worden.

Welke banden worden ingezameld?

De volgende type banden worden ingezameld: autobanden, wagenbanden, truckbanden, tractorbanden, loader- en vliegtuigbanden. De banden kunnen met en zonder velg worden ingeleverd.

Minimaal aantal in te zamelen banden

Gezien de kostenefficiëntie is het minimaal aantal in te zamelen banden vastgesteld op vijfenzeventig. Er is geen limiet voor de maximale hoeveelheid banden vastgesteld.

Het hele jaar door aanmelden

De agrarische bedrijven kunnen zich gedurende het hele jaar aanmelden. Na aanmelding worden de gegevens van het agrarische bedrijf doorgestuurd naar de planningafdeling van Renewi. Daarna ontvangen de bedrijven binnen vijf werkdagen een machtiging met het verzoek deze ondertekend aan Renewi te retourneren, waarmee toestemming wordt verleend het bedrag voor het inzamelen van de oude banden eenmalig van de rekening af te laten schrijven. De banden worden binnen zes tot acht weken na ontvangst van de machtiging ingezameld.

Afspraak voor inzameling

Na ontvangst van het ondertekende machtigingsformulier wordt het agrarische bedrijf in de logistieke planning opgenomen. Renewi neemt telefonisch contact op met de bedrijven die zich hebben aangemeld om een definitieve datum vast te stellen waarop de banden worden ingezameld.

Voor akkoord

Na inzameling ontvangt het agrarische bedrijf een inzamelingsbon met het exacte aantal banden dat is ingeladen en tekent deze voor akkoord.

De Inzamelingsactie Boerenbanden wordt uitgevoerd onder het motto 'Opgeruimd staat netjes. En goed voor het milieu!'. 

Tarieven

Aantal banden 1-99 100-499 500-999 ≥ 1000 meerprijs met velg
Autoband t/m 78 cm € 1,50 € 1,25 € 1,15 € 1,10 € 1,50
Wagenband van 79 t/m 85 cm
Max. 40 cm breed
€ 3,00 € 3,00 € 3,00 € 3,00 € 3,00

Truckband van 85 t/m 120 cm
Max. 40 cm breed

€ 8,50 € 8,50 € 8,50 € 8,50 € 9,00

Tractorband van 120 t/m 140 cm
Max. 40 cm breed

€ 10,50 € 10,50 € 10,50 € 10,50 € 12,00
Tractorband hoger dan 140 cm € 15,50 € 15,50 € 15,50 € 15,50 € 12,00
Loader-/vliegtuigband tot 160 cm € 16,50 € 16,50 € 16,50 € 16,50 € 12,00

De inzamelingskosten zijn afhankelijk van het aantal (minimaal 75) en type banden dat bij een agrarisch bedrijf wordt ingezameld. Bovenstaande tarieven gelden als u het elektronische aanmeldingsformulier volledig heeft ingevuld en verstuurd. Met behulp van het overzicht kunt u zelf de inzamelingskosten berekenen. Alle prijzen zijn stuksprijzen, exclusief BTW. Er volgen geen meerkosten zoals transport- en/of inzamelingskosten.

De exacte tarieven voor het afvoeren van banden van de Waddeneilanden worden gebaseerd op het aantal aanmeldingen van de Waddeneilanden.

Aanmelding

U kunt zich online aanmelden voor deze opruimactie.

Wat gebeurt er nadat u zich heeft aangemeld?

U ontvangt naar aanleiding van uw aanmelding binnen vijf werkdagen een machtiging van Renewi met betrekking tot de afschrijving van de inzamelkosten. Na ontvangst van de door u getekende machtiging neemt Renewi telefonisch contact met u op en wordt een datum afgesproken waarop de banden op uw bedrijf worden ingezameld. Inzameling vindt plaats binnen zes tot acht weken na ontvangst van de getekende machtiging.

Meer informatie over de Inzamelactie Boerenbanden kunt u downloaden: