Bandeninzameling in coronatijd

Het zijn bijzondere tijden, waarin we er alleen samen voor kunnen zorgen dat het Coronavirus onder controle blijft. De branche heeft een coronaprotocol opgesteld voor de mobiliteitssector en RecyBEM heeft de inzamelaars tijdelijk vrijgesteld van de verplichting om de digitale inzamelbon te laten ondertekenen. Alle medewerkers van RecyBEM werken op dit moment vanuit huis. We zijn dus even niet telefonisch bereikbaar, maar u kunt ons natuurlijk altijd een e-mail sturen.

Inzamelaars blijven zorgen voor de inname van gebruikte banden 

Onze inzamelaars zijn blijven zorgen voor de inname van gebruikte autobanden. De mobiliteitsbranche heeft gezamenlijk een branche breed coronaprotocol opgesteld. Het protocol beschrijft hoe zo veilig, hygiënisch en ‘corona-proof’ mogelijk het werk gedaan kan worden en hoe klanten en leveranciers kunnen worden ontvangen. Het doel van het protocol is om veilig door te werken ten tijde van de coronacrisis, met het oog op bescherming van de gezondheid van de werknemers, ondernemers, klanten, leveranciers en overige betrokkenen én ter voorkoming van verspreiding van het virus.  De voorgeschreven richtlijnen van het RIVM dienen hierbij als uitgangspunt. Het Protocol voor de mobiliteitssector vindt u hier. Alle hygiënemaatregelen van het RIVM zijn te vinden op https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19

Controle inzamelaantallen 

RecyBEM heeft de bandeninzamelingsbedrijven verzocht om de richtlijnen en regels van de regering en het RIVM inzake het coronavirus nauwkeurig op te volgen en op te nemen in de eigen instructies aan chauffeurs. RecyBEM heeft ook besloten dat het tijdelijk is toegestaan voor het inzamelingsbedrijf om de inzamelbon namens de ontdoener te tekenen op het moment van inzameling. Normaal gesproken wordt de inzamelbon door een ontdoener ondertekend voor het gecontroleerde aantal ingezamelde banden. Dit is in de huidige situatie onwenselijk, omdat dit tot indirect contact tussen de ontdoener en de inzamelaar kan leiden, en het houden van anderhalve meter afstand moeilijk maakt.

We verzoeken ontdoeners om het aantal ingezamelde banden zoals ze per e-mail ontvangen te controleren. Indien dit aantal niet overeenkomt met de administratie verzoeken wij de ontdoener contact op te nemen met RecyBEM.

Controle van de bandenbalans

Inmiddels worden en na de versoeplingen weer controles naar de bandenbalans bij ontdoeners uitgevoerd. RecyBEM heeft ook de controleurs van Maatschap Remmerswaal instructies gegeven om de (hygiëne)regels van het RIVM in acht te nemen. De controleur zal een kwartier voor aankomst melden wanneer hij arriveert. Vanzelfsprekend zal de controleur 1,5 meter afstand houden, hoesten, niezen en kuchen in zijn elleboog, geen handen schudden en zijn handen ontsmetten voor binnenkomst en bij vertrek. De controleur heeft hiervoor zelf een flacon handontsmetter bij zich. De controleur zal geen koffie, thee, water of andere dranken aannemen en hij zal alleen naar u toe komen als hij helemaal gezond en fit is. De controle zal zo tijdig mogelijk worden afgebeld bij verkoudheid, verstopte neus, veel niezen, verlies van reuk- en/of smaakvermogen, koorts, rillerigheid, hoofdpijn, benauwdheid en/of hoest én bij koorts, benauwdheid of een positieve coronatest binnen de quarantainetermijn van een huisgenoot. We verzoeken u om de controle zelf ook af te bellen indien u een van deze symptomen heeft en/of niet gezond of fit bent. Voorafgaand aan de controle zal de controleur aan u vragen of u zich helemaal fit voelt, net zoals ook in de horeca en bij contactberoepen gebeurt. We verzoeken u om de controle alleen te laten doorgaan als er geen gezondheidsrisico´s zijn. Voor meer informatie over de geplande controle kunt u contact opnemen met Maatschap Remmerswaal, telefoonnummer 070-5119343.